ข้อคิดเรื่องเงิน ฝากถึงคนเป็นห นี้สินอยู่

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดเรื่องเงินเพื่อใช้แก้ไขเรื่องการเป็นห นี้ กับบทความ ข้อคิดเรื่องเงิน ฝากถึงคนเป็นห นี้สินอยู่ ไปดูกันว่าคนเป็นห นี้ต้องมีความคิดอย่ างไร เพื่อให้ชีวิตมีความสุข

เรื่องห นี้สิน เป็นเรื่องที่หล า ยคนต้องเผชิญ เพราะแต่ละคน มีภาระและการใช้จ่ายในครอบครัว ที่แตกต่างกันแต่เมื่อเป็นห นี้ แล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเราต้องใช้ห นี้และ ‘ เป็นห นี้ ให้เป็น’ เพราะไม่อย่ างนั้น นอ กจากจะต้องหมดความสุขในแต่ละวันเพราะมัวแต่ เ ค รี ย ด แล้วยังไม่มีทางออ กที่จะแก้ไข ปัญหาห นี้สินอย่ างไรด้วย ดังนั้น เราต้องหาวิธีรับมือ กับเรื่องต่าง ๆที่ต้องเจอเมื่อเป็นห นี้สินไม่ใช่ แค่เฉพาะเรื่องความ เ ค รี ย ด ที่ต้องจัดการ แต่ต้องจัดการกับวิธีคิดด้วย มาเริ่มกันเลย

1 หยุดจ่ายสิ่งที่ไม่จำเป็น

การรับมือที่ดีที่สุดอย่ างหนึ่งเมื่อมีห นี้สิน คือ ต้องทำใจว่าเราต้องจ่าย สิ่งที่ไม่จำเป็นให้น้อยลงเพราะลดค่าใช้จ่ายหรือจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายก็ได้เพื่อสร้างวินัย ให้กับตนเองในการใช้เงินนอ กจากกนั้นส่วนที่เราประหยัดเมื่อมารวมกันแล้วอาจช่วยปลดห นี้ได้บางส่วน

2 อย่ าหนีห นี้

การหนีปัญหาห นี้สิน ไม่ใช่ทางออ กที่ดี เพราะสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับคือ เมื่อเป็นห นี้แล้วเราก็ต้องผ่อนต้องชำระให้หมดค่อย ๆ คิดและหาทางเพราะปัจจุบันนี้มีวิธี ปรับโครงสร้างห นี้หรือแม้แต่การขอผ่ อ นจ่าย

3 ปรึกษาผู้รู้และคนที่มีประสบการณ์

ประสบการณ์ร่วมจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้เจอปัญหาแบบนี้คนเดียว เพราะยังมีหล า ยคนที่เป็นห นี้และไม่รู้จะหาทางออ กอย่ างไรซึ่งความจริงแล้วแต่ละคนจะมีวิธีรับมือต่างกัน หากเราเลือ กรับฟังประสบการณ์จากคนที่เคยเป็นห นี้แต่ปลดห นี้แล้วอย่ างน้อยก็จะได้มีกำลังใจสร้างแรงผลักดันให้ผ่านช่วงย ากลำบากไปได้

4 คิดไว้เสมอว่าความ เ ค รี ย ด ไม่ช่วยอะไร

หมุนเงินไม่ทันเป็นธรรมดา เพราะแต่ละคนจะมีปัญหาชีวิต ที่แตกต่างกันไปแต่เมื่อเป็นห นี้แล้ว เราต้องคิดไว้เสมอว่าความ
เ ค รี ย ด ไม่ช่วยอะไรไม่ได้ทำให้เรามองเห็น ทางออ กของปัญหา ดังนั้นถึงจะเป็นห นี้เราก็ต้องมองไว้ว่า เ ค รี ย ด ไปก็เท่านั้น

5 หาทางออ กไว้ ไม่ต้องรอให้ห นี้ล้น มือ

อย่ ามัวแต่จะตั้งรับอย่ างเดียว แต่ควรคิดหาทางออ ก ตั้งแต่เราเป็นห นี้เพราะสถานการณ์ตอนนั้นบอ กเราแล้วว่าการเงินจะไม่ปกติรายจ่ายจะมากกว่ารายรับ เพราะต้องชำระห นี้ ทุกเดือนแน่นอนว่าเราต้องทำงาน มากกว่าเดิมการหาทางออ กที่ดีที่สุดก็คือ การหางานเสริม

6 ใช้เงินสดเท่านั้น

หากไม่อย าก เ ค รี ย ด ทีหลัง ให้ใช้แต่เงินสด เท่านั้นในการใช้จ่ายเพราะการใช้บัตรเครดิตจะสร้างห นี้ในอนาคตไม่จบไม่สิ้นเสียทีเหมือนการเอาเงินอนาคตมาใช้ถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ กิ เ ล ส มาอย าก ซื้ อ ของให้หาอะไรอย่ างอื่นทำไปเลย

7 ศึกษาหาวิธีการผ่อนจ่าย

เมื่อถึงจุดที่เราไม่สามารถจ่ายห นี้ที่ล้น มือได้แล้ว ควรศึกษาและเตรียมตัว ว่าจะขอปรับลดการผ่อนชำระอย่ างไรส่วนใหญ่คนที่กู้เงินจากธนาคารจะสามารถปรับโครงสร้างห นี้ได้ เพื่อลดการชำระเงินค่างวด อย่ างน้อยช่วยทุ่นรายจ่ายในแต่ละเดือน

8 ให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอ

อย่ าปล่อย ให้ตัวเองอยู่คนเดียวนาน ๆ คิดคนเดียว แก้ปัญหาคนเดียว ไม่ใช่เรื่องที่ดีควรเข้าใจถึงต้นเหตุที่เราต้องเป็นห นี้อย่ างมองข้ามเรื่องของกำลังใจเพราะกำลังใจ จะทำให้เราผ่านช่วงเวล า ย ากลำบากไปได้ การพูดคุยกับเพื่อนสนิทหรือคนที่ไว้ใจได้ จะช่วยให้เราเบาใจขึ้นและคิดหาทางออ กต่อไปว่าจะเดินไปทางไหนคิดไว้ว่า ‘ มีลมห า ยใจไว้แก้ปัญหา’ เป็นทางออ กที่ดีที่สุดทางหนึ่ง

9 ปรึกษาคนในครอบครัว

ส่วนใหญ่คนที่เป็นห นี้สิน มักจะไม่กล้าปรึกษาคนในครอบครับเพราะ กลัวถูกต่อว่าหรือทำให้ครอบครัว รู้สึกไม่มั่นคงมากไปกว่านั้นคือ กลัวทำให้ครอบครัวหมดความสุข แต่เมื่อรับมือคนเดียวไม่ไหวก็ต้องได้เวลาที่ต้องจับเข่าพูดคุยปรึกษาแต่ความจริงแล้วการเป็นห นี้สิน ไม่ต้องรอให้ถึงจุดที่ แ ย่ ที่สุด ควรพูดคุยกันในครอบครัวที่ดีกว่า อาจมองเห็นทางออ กมากยิ่งขึ้น

10 ลงมือทำด้วย

อย่ ามัวแต่นั่งคิดหาทางออ กอย่ างเดียว ลงมือทำได้เลย ถ้าหางานเสริมทำอย่ ามัวแต่คิดว่าได้เงินน้อย หรือทำไปไม่คุ้ม ให้รีบทำและรีบเก็บเงิน ‘ คิดฟุ้งซ่านไม่ช่วยอะไร’ ท่องไว้เตือนใจตัวเองเวลาที่นั่งคิดมากอยู่คนเดียวลุกขึ้นและหาอะไรที่ทำให้มีรายได้เสริม หรือแบ่งเบาภาระห นี้สินจากหนักให้เป็นเบาจะดีกว่าการเป็นห นี้สิน ไม่ใช่เรื่องที่ น่ากลัวหรือเป็นเรื่อง ค อ ข า ด บ า ด ต า ย แต่ละคนอาจต้องเผชิญกับเรื่องนี้ ในบางจังหวะของชีวิต แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว การรู้วินัยการใช้จ่ายหาวิธีรับมือหรือเตรียมตัว

จัดสรรการเงินของตัวเราเองใหม่

หรือแม้แต่การเปลี่ยนต ารางการใช้ชีวิตไปเลยอนาคตอย ากจะใช้ชีวิตให้ปลอ ดห นี้ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ย ากเกินไป มากไปกว่านั้นการสร้างกำลังใจให้ตัวเอง เพื่อจะได้มีแรงผลักดัน ในการหางานทำหรืออาชีพเสริมเพื่อนำมาปลดห นี้ เป็นสิ่งที่ควรทำอย่ างยิ่ง เพราะเมื่อเป็นห นี้แล้วเราไม่มีทางหนีพ้น การยอมรับและปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร ม การใช้จ่าย

ยังคงเป็นทางออ ก ของคนที่กำลังมีห นี้สินพ้นตัวอยู่ที่สำคัญอย่ ารับมือความ เ ค รี ย ด ด้วยการไปปาร์ตี้หล า ยคนจะบอ กตัวเองว่านานที ๆ ปาร์ตี้คงไม่เป็นไร แต่ถ้าเราบอ ก กับตัวเองแบบนี้ นอ กจากจะไม่ใช่การรับมือ ที่ดีการสังสรรค์นอ กจากจะไม่ช่วยประหยัด แถมยังไม่ทำให้เราหาทางออ กในการจ่ายห นี้ด้วย

ที่มา m o n e y h u b, v e r r y s m i l e j u n g