คนที่กล้าให้คนอื่นยืมเ งิ น ไม่ใช่เพราะเขาโ ง่

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เหตุผลของคนที่กล้าให้คนอื่นยืมเงินกับบทความ คนที่กล้าให้คนอื่นยืมเงิน ไม่ใช่เพราะเขาโ ง่ ไปดูกันว่าทำไมเขาถึงกล้าให้คนอื่นยืมเงินไปได้ง่ายๆ

คนที่กล้าให้คุณยืมเงิ น คือผู้อุปถัมภ์ของคุณ คนประเภทนี้มีน้อยมาก แล้วในสังคมทุกวันนี้ หากคุณมีวาสนาได้พบเจอต้องสำนึกคุณไปชั่ วชีวิต ตอนที่คุณลำบากเรื่องคน แล้วมีคนยื่น มือเข้ามาช่วยพยุงคุณไว้ ไม่ใช่ว่าเพราะเขามีเงิ น มาก แต่เพราะน้ำใจของเขาที่อย ากฉุด คุณให้ขึ้นจากหุบเหวของความลำบาก ที่ให้คุณยืมนั้น มันไม่ใช่เงิ นแต่มันคือความเชื่อใจความไว้ใจ และกำลังใจ เพราะเชื่อในศักยภาพของคุณ

7 ข้อควรคิดก่อน’ให้เพื่อนยืมเงิ น ก่อนคุณจะเสียทั้งเ งินและเพื่อน

1 ยิ่งเราสนิทกับคนที่จะยืมเงิ นเรามากเท่าไหร่ โอกาสที่จะได้คืนก็มีความเสี่ยง

ยกตัวอย่ าง..ถ้าคนที่จะยืมเ งิน มีห นี้หล า ยคนเค้า จะเลือ กจ่ายห นี้ ให้กับคนที่เค้าเกรงใจ ก่อนส่วนคนสนิท หรือคนรู้จักมักได้คิวหลังๆ

2เราชอบปฏิเสธคน ที่จะมายืมเงิ น โดยให้เหตุผลว่า

ไม่อย ากเสียเพื่อนหรือคนรู้จัก เรื่องเงิ นเราขอไม่ช่วย เพราะว่าเราก็มีภาระ แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆเรายินดีช่วยเต็มที่ ( แล้วถ้าเค้าขอ…ก็ต้องช่วยเค้าจริงๆนะคะ ) อย่ างนี้ไม่เสียคน

3 ถ้าทำตัวมีเงิ น โอกาสที่จะถูกยืมขอตังค์ก็จะมีมากขึ้นไปด้วยค่ะ

4 ระลึกไว้เสมอว่า ให้ใครยืมเ งินไปให้นึกถึงด้วยว่า ถ้าห นี้ก้อนนั้น เป็นศูนย์เราต้องอยู่ได้

5 ช่วงนี้บอลโลก คนที่ติดห นี้พนันบอล หรือธุรกิจมืดอย่ าให้ยืมเ งิน เพราะโอกาสได้คืนต่ำมากๆค่ะ

6 ยิ่งเงิ นก้อนใหญ่ ยิ่งมีโอกาสได้คืนย ากขึ้น เพราะลูกห นี้บางคน มองว่าเป็นภาระ ถ้าไม่ใช้มันคนเดียวก็สบายเราไปเลย

7 ยิ่งระยะผ่านไปนานเท่าไหร่ โอกาสได้เงิ นคืนยิ่งย ากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนตัวมองว่ายิ่งนานไป ความรู้สึกต้องรับผิดชอบ ที่ยืมเงิ น มา มันจะลดลงเรื่อยๆ แล้วจะมองว่า ทำไมเราต้องจ่ายเงิ นให้มันด้วยน้อ…

2 ข้อแนะนำเ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไม่ค่อยดีอย่ าทำเด็ดข า ด ‘อย่ าค้ำประกันให้ใครเด็ดข า ด’ ข้อนี้อย่ าว่าแต่ในย ามเ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไม่ดีเลย บางคนตั้งปณิธานไว้ จะรักกันแค่ไหน ก็จะไม่ค้ำประกันให้ใครเด็ดข า ด หล า ยคนต้องเจอบทเรียนชีวิต สะดุดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่นเข้าข่าย ‘เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแต่เอากระดูกมาแขวนคอ’ เพราะการค้ำประกัน คือ การสัญญาว่าบุคคลหนึ่ง จะชดใช้ห นี้แทนลูกห นี้

หากลูกห นี้ไม่ยอมชำระห นี้ หรือไม่สามารถชำระห นี้ได้ ‘อย่ านำเงิ นสำรองฉุกเฉิน ออ กมาให้ใครยืมโดยไม่จำเป็น’ เงิ นสำรองฉุกเฉิน คือเป็นเงิ นที่จะสามารถ นำมาเยียวย า เรื่องฉุกเฉินต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นตกงาน ประสบอุบัติเหตุ,ธุรกิจประสบปัญหาฯลฯบางคน ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเ งินหรือธุรกิจ แต่นำเ งินส่วนนี้มาใช้ เมื่อถึงคราวเกิดปัญหาจริงๆก็ไม่เหลือเงิ นสำรองไว้ใช้

ที่มา bangpunsara, yakrookaset