คน 6 ลักษณะนี้ จะเข้ามาในวันที่เหนื่อยและท้อใจ เพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของเรา

ในวันที่คุณนั้นเหนื่อยและท้อใจกับทุกสิ่งทุกอย่ างในชีวิต จนอย ากที่จะหลับไปแล้วไม่ลืมต าตื่นขึ้น มาอีกเลย แต่นั้นก้เป็นเพียงสิ่งที่คิดแต่คุณนั้นจะต้องลุกขึ้น มาสู้ต่อไป และวันแบบนี้แหละเราจะได้รู้ใจคน และมักจะมี คน 6 ลักษณะนี้ จะเข้ามาในวันที่เหนื่อยและท้อใจ เพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของเรา ไปดูกันว่าคนลักษณะไหนจะเข้ามาเพื่อทดสอบจิตใจของเรา

ในบางครั้งชีวิตของคนเราก็มักจะมีอุปสรรค เข้ามาทำให้เราต้องล้มลงเวลาที่เราจะเดินหน้า การล้มลงนั้นคือ การที่เราถูกอุปสรรคเล่นงาน ทำให้เราไม่สามารถเดินไปได้อย่ างราบรื่น เพราะบางครั้งโชคชะต าก็เล่นตลกกับชีวิตของเรา

มักจะคอยผลักเราให้ล้มลงอยู่เสมอ เวลาที่เราจะทำอะไร แต่เชื่อเถอะว่ากาลเวลานั้นมันจะสอนให้เรา รู้จักลุกขึ้นสู้ และแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ถ้าล้มเป็นพันครั้ง เราก็ต้องลุกให้ได้พันหนึ่งครั้ง อย่ าคิดที่จะล้มและไม่ลุกอย่ างเด็ดข า ด

เพราะนั่นหมายความว่าคุณได้จำนนต่อความพ่ายแพ้ และอุปสรรคที่เข้ามาทดสอบชีวิตของคุณแล้ว เพชรจะงามได้ก็ต้องเจียระไนมันออ กมา ดาบจะคมได้ก็ต้องผ่ านความร้อนและการทุบ คนเราจะแข็งแกร่งได้ก็ต้องผ่ านอุปสรรคต่างๆในชีวิตเช่นกัน

1 จอมติ

ลักษณะเด่น = เขาจะติทุกอย่ างในชีวิต ทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับตัวเอง การบ่นเป็นแนวทางหลัก ของเขาในการเรียกร้องความสนใจ โดยไม่รู้ตัวว่า ได้สร้างบรรย ากาศด้านลบให้กับผู้คนรอบข้าง

บทพิสูจน์ใจ = ใจอุเบกขา ที่วางเฉยต่อความคิดด้านลบ ใจที่ตระหนักรู้และโต้ตอบ ด้วยพลังคิดบวกอย่ างอ ดทนและมีศิลปะ

2 จอมบงการ

ลักษณะเด่น = เขาชอบเห็นทุกอย่ าง เป็นไปต ามความคิดของตัวเอง ชอบการเผชิญหน้าเป็นชีวิตจิตใจ และพร้อมที่จะนำคุณขึ้นเขียงแล้วหั่ นเป็นชิ้น ๆ เมื่อคุณเกิดข้ อผิ ดพลาดต่อหน้าธารกำนัล

บทพิสูจน์ใจ = รั ก ษ าใจให้สงบนิ่ง อ่อนโยน และสุภาพ อ ดทนรอคอยจังหวะที่เหมาะสมในการโต้ตอบ

3 จอมหั กหลัง

ลักษณะเด่น = เขาเก่งในการพูดถึงคนอื่นในแง่ลบ เพื่อเสริมภาพลักษณ์ของตนเอง มักเป็นเจ้ากรมข่าวลือ แต่จะหลบเข้าหลังฉากทันที เมื่อความจริงถูกเปิดเผย

บทพิสูจน์ใจ = ใจที่ซื่อตรงและยึดมั่นในความถูกต้อง เพื่อจะได้ยืนหยัด จนถึงวันที่ความจริงเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกสิ่ง

4 จอมกินแรง

ลักษณะเด่น = เขาจะกันทุกอย่ างที่นำมาซึ่งความรับผิ ดชอบออ ก ย ากที่จะเสนอตัวเข้าช่วยเหลือผู้อื่น แม้แต่ในกลุ่มที่ต้องทำงานร่วมกันก็ต าม เพื่อที่เขาจะได้ไม่ถูกเหมารวมเข้าเป็นหนึ่งในปัญหา

บทพิสูจน์ใจ = ใจที่เป็นผู้ใหญ่

มีเมตต าและโอบอ้อมอารี คิดถึงใจเขาคนนั้น เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เขาจะยอมเปิดใจออ กมา

5 จอมปราชญ์

ลักษณะเด่น = เขามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง จนมักจะตัดสินผู้อื่น และอาจถึงขั้นปฏิเสธ ความคิดของผู้อื่นไว้ก่อน แม้เขาอาจคิดได้ในภายหลังว่า ความคิดของคนอื่นดีกว่าของตนเองก็ต าม

บทพิสูจน์ใจ = ใจที่กว้าง และพร้อมรับฟัง

เ พราะวิธีที่ได้ผลในการเข้าไปนั่งอยู่ภายในใจคนเหล่านี้ คือ ท่าทีในการรับฟังอย่ างจริงใจ และด้วยความเข้าใจ

6 จอมตีโพยตีพาย

ลักษณะเด่น = เขาเป็นคนอ่อนไหว และไม่แยกแยะเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว มักรับปากในสิ่งที่เกินกำลัง และโทษโน่นโทษนี่ ( แม้กระทั่งตัวเอง ) เมื่อไม่สามารถทำให้สำเร็จได้

บทพิสูจน์ใจ = ใจกรุณา เ พราะสิ่งที่ดีที่สุดคือ

การยื่นมือเข้าช่วยเหลือคนเหล่านี้ด้วยการช่วยคิด เพื่อเขาจะได้เกิดสติ คิดได้ว่า สิ่งใดสำคัญ และจัดลำดับของสิ่งที่ควรทำก่อนหลัง

ที่มา lifein-hug, meeyim