จงขอบคุณเขา แม้ความดีที่ทำจะไม่ชนะใจคนเห็นแก่ตัวก็ต าม

แม้ว่าวันนี้เพื่อนๆ จะพย าย ามทำความดีกับคนที่เขาไม่สามารถมองเห็นค่าความดีที่เพื่อนๆ ทำให้เขาก็ต ามแต่ ขอจงเรามีใจที่ยินดีก็สามารถทำให้เรานั้นได้มีความสุขกับสิ่งที่ทำก็เพียงพอแล้ว และวันนี้เราก็อย ากที่จะนำเสนอบทความข้อคิดดีเกี่ยวกับความดีที่ไม่สามารถเอาชนะใจคนเห็นแก่ตัวได้ กับบทความ จงขอบคุณเขา แม้ความดีที่ทำจะไม่ชนะใจคนเห็นแก่ตัวก็ต าม ไปดูกันว่าทำไมความดีถึงไม่มีวันที่จะชนะใจคนเห็นแก่ตัวได้ และเราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนเห็นแก่ตัวนี้ต่อไปอย่ างไร เพื่อให้ชีวิตมีความสุขที่สุด

อย่ าเอาความรักไปผูกไว้กับใคร อย่ าเอาชีวิตที่มีค่าไปมอบให้คนที่ไม่เห็นค่า อย่ ายอมให้ใครมาดูถูกตราหน้าว่าความรักของเราไม่มีร า ค าอย่ าหยิบยื่น มีดให้คนอื่น มาแทงเราซ้ำๆด้วยการให้อภั ย ให้โอกาสซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่ ายอมปล่อยให้ตัวเองทุ ก ข์ซ้ำ ๆ เ จ็ บซ้ำๆเพราะคำว่า.. ‘ไม่มีที่ไป’ อย่ ายอมให้ใครมาทำ ร้ ายซ้ำๆ เพียงเพราะเรารัก

และไว้ใจเขาความดี เอาชนะคนเห็นแก่ตัวไม่ได้ ความสงสารเอาชนะคนไม่รักไม่ได้ความทุ่มเท เอาชนะใจไม่ได้ ความคาดหวัง เอาใจคนไม่รักไม่ได้ความซื่อสัตย์เอาชนะคนหล า ยใจไม่ได้ความรัก เอาชนะใจคนไม่รักไม่ได้หากเหนื่อยนักที่ต้องรักทุ่มเทให้กับคนไม่เห็นค่าก็ควรจะถอยมาตั้งหลักสักพัก

ให้ใจได้พักผ่อนเสียบ้างการก้าวออ กมาจากจุดที่ยืนอยู่แม้จะเ จ็ บ ป ว ดแต่เราควรให้โอกาสตัวเอง ได้พักอย่ าแขวนชีวิตเราไว้กับความพอใจของคนอื่นวันนี้ตัวเองเหนื่อยมาพอหรือยังอย่ าวิ่งต ามคนที่ ไม่เห็นค่ามากเกินไปช่วยรักตัวเองหน่อยเห็นค่าตัวเองหน่อยชีวิตเราเอง เราเลือ กได้ว่าจะอยู่ในที่ๆ มีความสุขหรือจะทนทุ ก ข์ ตลอ ดไป

ที่มา yin deeyind ee, 108resources