จงอย่าได้มองว่าพ่อแม่เป็นแค่คนเฝ้าบ้าน

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตให้มีความสุขกับพ่อแม่ กับบทความ จงอย่าได้มองว่าพ่อแม่เป็นแค่คนเฝ้าบ้าน ไปดูกันว่าทำไมเราถึงไม่ควรมองว่าพ่อแม่เป็นแค่คนที่คอยเฝ้าบ้าน

เมื่อนาน มาแล้ว มีคำโบราณ ได้กล่าวไว้ว่า ‘ หากในบ้าน มีผู้สูงอายุอยู่ เปรียบเหมือน มีสิ่งล้ำค่า ‘ หล า ยๆครั้งที่เรามักจะใส่ใจคนนอ กบ้าน มากกว่าคนในบ้านตัวเอง ทั้งยังไปให้ ความสำคัญ และใช้เวลาอยู่กับคนนอ กบ้าน มากกว่าคนในบ้านตัวเอง แต่กลับ ละเลยความรู้สึกคนในบ้านไป นั่นอาจจะเป็นเพราะความเคยชินที่คิดว่าได้เจอ หน้ากันทุกวันอยู่แล้ว ค่อยมาดูแลตอนไหนก็ได้ เพราะกลับมาบ้านก็ยังต้องเจอ กันอยู่ดี แต่เรากำลังลืมอะไรไปหรือเปล่า ?? อย่ าลืมว่า ‘ พ่อ แม่ ท่านไม่ได้มีเวลาอยู่กับเราไปตลอ ด หรือรอเราได้ตลอ ดชีวิต

ฉะนั้นแล้ว จงให้ความสำคัญพวกท่านเป็นอันดับแรก

อย่ าเอาของโปรดมาให้ทานใน วันที่พ่อแม่กินไม่ได้

อย่ าพาไปเที่ยว ในวันที่พ่อแม่ไม่มีเรี่ยวแรงจะเดิน

อย่ าข อโ ทษพ่อแม่ ในวันที่สายเกินไปแล้ว

อย่ าอย ากจับมือ ในวันที่พ่อแม่ไม่รู้สึกแล้ว

อย่ าบอ กรัก บอ กคิดถึง ในวันที่พ่อแม่ไม่ได้ยินแล้ว

อย่ าอย ากกอ ดพ่อแม่ ในวันที่เหลือเพียงแต่รูปท่านให้กอ ด

อย่ ารอ กราบเท้าพ่อแม่ ในวันสุดท้ายของชีวิตท่าน พวกท่านสามารถรอลูกได้เสมอ แต่ชีวิตท่านอยู่ไม่ได้ตลอ ดไป

อย่ ามองว่า…พ่อแม่ ‘ เป็นเพียงคนเฝ้าบ้าน ‘ ในเมื่อก่อน ตอนที่เรายังพูดไม่เป็น ใครกันที่เป็นคนสอนให้พูดได้ เมื่อก่อน ตอนที่เรายังเดินไม่เป็น ใครกันที่สอนให้เดินได้ เมื่อก่อน ตอนที่เรายังกินข้าวเองไม่เป็น ใครกันที่ป้อนข้าวป้อนน้ำ เมื่อก่อน ตอนที่เราอาบน้ำเองไม่เป็น ใครกันที่ล้างให้ โดยไม่นึกรั งเ กี ย จ

เพราะชีวิตของทุกคน มีค่า ฉะนั้น เวลานั้น มีจำกั ด บนโลกใบนี้ มีความไม่เที่ยงอยู่มาก ถ้าเรารู้ว่าเวลามีไม่มากนัก ก็จงทำสิ่งดีๆให้กันไว้มากๆ อย่ าไป ท ะ เ ล า ะ หงุ ดห งิดใส่กัน หรือมัวแต่มีอคติต่อ กัน เพราะมันเสี ยเวลาที่มีค่าไปโดยเปล่าประโยชน์ หากยังมี ‘ โอกาส ‘ ได้ดูแลท่านอยู่ ก็จงรีบทำซะเถิด…

ที่มา the-wayoflife