จงอย่ าพย าย ามทำดีกับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเรา

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิต กับบทความ จงอย่ าพย าย ามทำดีกับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเรา ไปดูกันว่าทำไมเราถึงไม่ควรพย าย ามใช้ความดีเพื่อแลกใจใคร

เคยมั้ยไม่ว่า เราทำดีเท่าไร สุดท้ายเขาก็ไม่เห็นค่าเลย เพราะสำหรับคนบางคนแล้วนั้น ความดีของเราซื้ อใจเขาไม่ได้ ทำทุกอย่ าง เพื่อหวังให้ทุกคนบนโลกมารักเรา แล้วสุดท้ายก็เหนื่อยเปล่า มันเป็นไปไมได้หรอ ก เพราะใส่ใจมากไป เราจึงทุ ก ข์เอง เพราะสงสัยมากไป เราจึงทรมานเอง เมื่อเข้าใจ จึงเป็นสุข ปล่อยวางได้ จึงเป็นอิสระ เรามาสู่โลกนี้ ก็เหมือนนักเดินทาง เรื่องราวต่าง ๆ ใช่เราเป็นผู้ตัดสิน

เรื่องที่ใหญ่ที่สุดของวันนี้ ถึงวันพรุ่งนี้ ก็กล า ยเป็นเรื่องเล็กไป

เรื่องที่ใหญ่ที่สุดในเดือนนี้ เมื่อเดือนหน้าก็กล า ยเป็นเรื่องเล่าไป

เรื่องเล่าปากต่อปากกัน สุดท้ายก็แค่คำนินทานั่นเอง

เราทุกคนเป็นได้ก็แค่คนในคำนินทา คนในลมปากของคนอื่น ไม่ต้องพย าย ามทำตัวให้เป็นที่รักของทุกคน เพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยล่ะ อยู่กับใครแล้วเหนื่อยใจ เราก็จงถอยออ กมาเถอะ บางคนอย ากที่จะเปลี่ยนคนที่เ ก ลียดเรา ให้หัน มาชอบเปลี่ยนเป็น เปลี่ยนเวลาไปใช้กับคนที่รักเรา ให้คนที่รักเรามีความสุขดีกว่ามั้ย บางครั้งการทำความดีของเรา ก็ไม่สามารถซื้ อใจได้ การทำดีบางที ก็อาจหมายถึง การทำให้ถูกที่ การทำให้ถูกคนด้วยนะ

อย่ าเสียใจ เมื่อเค้ามองไม่เห็นสิ่งที่เราตั้งใจ แต่ให้เราดีใจและภูมิใจดีกว่า ว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้ว บางครั้ง คนเราก็ชอบคิดว่า การทำดีกับใคร ก็ให้คน ๆ นั้นตัดสินว่า เราดีหรือไม่ ที่จริงแล้วที่สุดของความดี มันไม่ได้เท่ากันหรอ ก เพราะฉะนั้น เราจึงคาดหวังไม่ได้ ว่าเราหรือเขา ใครกันที่ดีกว่า แต่ให้เราคิดแค่ว่า เราทำดีให้ถึงที่สุดของเราก็พอ แล้วการจากกันด้วยดี สักวันคงจะรู้ผลแห่งความดีนั้น แต่การจากกันด้วยความเลว ต่อให้นานสักแค่ไหน ความเลวก็ไม่อาจเปลี่ยนเป็นความดีได้

เลือ กใช้เวลาที่มีต่อ กันให้ดีที่สุด ส่วนผลนั้น จงให้เวลาเป็นคนบอ ก ชีวิตคนเรามันเหมือนรสช าติของกาแฟ มากก็ดี น้อยก็ดี ต่างมีรสขมเข้มก็ดี จืดก็ดีก็ต่างมีรสช าติ ต่างคนต่างชอบไม่เหมือนกัน จะชงกาแฟให้ถูกปากทุกคนได้อย่ างไรกัน ปรับอย่ างไรก็ไม่ได้ผล ก็กลับมาเป็นตัวเองดีกว่า อย่ าคาดหวัง ในการทำความดี หากเราไม่คาดหวัง คงไม่ต้องผิดหวัง

ที่มา นุสนธิ์บุคส์, meeruk