ซองจดหมายที่เห็นครั้งแรกแล้วชอบมาก บอ กถึงความเป็นตัวตนของคุณได้

วันนี้เราจะพาคุณไปค้นหาตัวตนที่แท้จริงของคุณจากซองจดหมายที่คุณเห็นครั้งแรกแล้วคุณชอบมากๆ ให้คุณเลือ กซองจดหมายที่ชอบมา 1 ซอง เมื่อเลือ กได้แล้วไปอ่ า นคำทำนาย ตัวตนที่แท้จริงพร้อมๆ กันค่ะ

ซองจดหมายที่ 1

เป็นคนเที่ยงตรง ละเอียดรอบคอบ เจ้าระเบียบ มีความจุกจิกจู้จี้ ชอบความเป็นส่วนตัว มีความยุติธรรม ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบ และเป็นคนที่ตัดสินใจช้าโดยเฉพาะในเรื่องของความรัก

ซองจดหมายที่ 2

เป็นคนมีความรู้ความสามารถ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่ง มีไหวพริบปฏิภาณ เป็นคนช่างพูดช่างเจรจา อัธย าศัยดี มีเหตุผล ชอบคิด ชอบแยกแยะ เป็นคนที่มีเสน่ห์ในการพูด ถ้าได้พูดคุยด้วยก็อาจจะหลงหรือคล้อยต ามไปกับคำพูดของเขาได้เลย

ซองจดหมายที่ 3

เป็นคนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยน มาอยู่ตลอ ดเวลา เอาแน่เอานอนด้วยไม่ค่อยได้ เป็นคนคาดเดาย าก เดาทางแทบไม่ถูกเลยว่าเขาจะมาไม้ไหน นึกจะดีก็ดี นึกจะร้ า ยก็ร้ า ย

ซองจดหมายที่ 4

เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูง พูดตรงไปตรงมา มีจิตใจแข็งแกร่ง รักอิสระ นิสัยผู้ช๊าย ผู้ช าย ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงแข็งๆ ห้าวหน่อยๆ การแสดงออ กอาจจะดูแข็งๆ มีความเป็นผู้ใหญ่ แต่จริงๆ แล้วเป็นคนที่จริงใจ หนักแน่น บางอารมณ์ก็เลือ กที่จะไม่พูด เก็บไว้มากกว่า

ที่มา khoddeeja