ดูให้ดีก่อนซื้ อข า ย วิธีดูโฉนดที่ดินแท้ หรือปลอม

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ความรู็รอบตัวที่เราควรรู้ก่อนการซื้ อข า ยที่ดิน กับบทความ ดูให้ดีก่อนซื้ อข า ย วิธีดูโฉนดที่ดินแท้ หรือปลอม ไปดูกันว่าโฉนดแท้และโฉลดปลอมนั้นแตกต่างกันอย่ างไร

ใครคิดจะซื้ อที่ดิน หรือลงทุนในอสังหาริมท รั พ ย์ ควรตรวจสอบโฉนดที่ดินให้รอบคอบนะคะ เพราะในปัจจุบัน มิจฉาชีพเยอะและมีกลโ ก งและวิธีหลอ กลวงสารพัด จะรู้ได้อย่ างไรว่าโฉนดที่คุณได้มานั้นจริงหรือปลอมคุณมีสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาฯนั้นๆหรือไม่ มีวิธรชธีการตรวจสอบมาบอ กค่ะ

วิธีตรวจสอบว่าไม่ได้โดนหลอ กข า ยที่ดิน

ปกติแล้วการซื้ อข า ยที่ดินในปัจจุบันที่จะโดนหลอ กกัน มากก็คือมิจฉาชีพจะหลอ กเก็บค่ามัดจำ ซึ่งในการซื้ อข า ยที่ดินหรืออสังหาริมท รั พ ย์จำเป็นต้องจ่ายค่ามัดจำก่อน ประมาณ 10% ซึ่งถ้าร า ค าที่ดิน 1,000,000 บาท จะจ่ายค่ามัดจำประมาณ 100,000 บาท พอทำสัญญาเสร็จก็จะมีเวลา 1 เดือน ในการทำธุรก ร ร มถอนเงินจากธนาคารมาจ่ายเงินให้ครบต ามจำนวน ช่วงเวลานี้แหละค่ะที่มิจจฉาชีพจะเชิดเงินคุณไป ดังนั้นเรามีวิธีตรวจโฉนดว่านั้นเป็นของจริงหรือของปลอมก่อจะจ่ายเงิน มัดจำให้มิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัว

1 นำเลขที่ดินจากโฉนดที่เขาถ่ายเอกสารมาให้คุณ นำมาค้นหาเลขที่ดินในเว็ปไซต์กรมที่ดิน จากนั้นในระบบจะแสดงรายละเอียดต่างๆของที่ดิน ให้คุณเช็คดูว่าเป็นแผนที่เดียวกันหรือไม่ หมายเลขระวางเดียวกันไหม

2 เมื่อทราบแล้วว่าที่ดินนี้มีอยู่จริง ขั้นต่อมาก็ตรวจสอบว่าผู้ข า ยนั้นเป็นเจ้าของตัวจริงหรือนายหน้าจริงหรือไม่ ให้ขอหนังสือมอบอำนาจการข า ยที่ดินนั้น มา

3 นำสำเนาโฉนดนั้นทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ไปตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินของเขตๆนั้น ว่าโฉนดนั้นเป็นของจริงหรือไม่ ซึ่งสำนักงานที่ดินจะมีโฉนดตัวสำรองที่ดินนั้นๆอยู่ แล้วคุณก็เช็คว่าโฉนดของคุณและตัวสำรองที่กรมที่ดิน มีนั้นตรงกันหรือไม่ วิธีการนี้แน่นอนที่สุดค่ะ

ถ้าท่านที่กำลังจะซื้ อที่ดินทำต ามข้อแนะนำทั้ง 3 ข้อแล้วนั้น ขอรับรองได้ว่าเงิน มัดจำที่คุณเสียไปจะไม่สูญเปล่าแน่นอนค่ะ

บางท่านอาจจะสงสัยว่า ทำไมถึงไม่บอ กว่าให้ดูตัวครุฑตัวล า ยน้ำต่างๆ ที่เคยมีผู้อื่นสอนๆกัน มาบ้างแล้ว เนื่องจากในปัจจุบันการดูโฉนด มักจะไม่ดูตัวจริงกันแล้วส่วนใหญ่จะเห็นเพียงตัวถ่ายเอกสารเท่านั้นและสมัยนี้การตรวจเช็คโฉนดว่าจริงหรือปลอมก็ทำได้ง่าย มีเว็ปไซต์ของกรมที่ดินสามารถตรวจสอบได้เพียงปล า ยนิ้วคลิ๊กเท่านั้นค่ะ วิธีที่นำเสนอนี้เป็นวิธีที่ง่ายเร็วและแม่นยำ จึงขอให้ท่านที่ประสงค์จะซื้ อที่ดินควรตรวจสอบให้รอบคอบก่อนนะคะ

ที่มา ยูทูป ช าแนล Kim Property Live