ต้นทองอุไร ปลูกถูกตำแหน่งในบ้าน ช่วยเสริมโชคลาภ ดึงดูดท รั พ ย์

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การปลูกต้นทองอุไร ให้ดึงดูดท รั พ ย์เข้าบ้านกับบทความ ต้นทองอุไร ปลูกถูกตำแหน่งในบ้าน ช่วยเสริมโชคลาภ ดึงดูดท รั พ ย์ ไปดูกันว่าจะต้องปลุกต้นทองอุไรอย่ างไร ให้ชีวิตของเราสุขสบาย

ปัจจุบัน ‘ทองอุไร’ มีต้นข า ย ทั่วไปซึ่ง ตลาดนัดไม้ดอ กไม้ประดับ สวนจตุจักร ทุกวันพุธ-พฤหัสฯ ร า ค าอยู่ซึ่งขนาดของต้น ต้องเดินสอบถามก่อนตัดสินใจซื้ อไปปลูก ปลูกได้ในดินทั่วไป นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในบริเวณบ้าน สำนักงาน สวนสาธารณะ และปลูกประดับต ามริมถนน 2 ข้างทางเป็นแถวย าว เวลามีดอ กบานสะพรั่งทั้งต้นจะดูงดงามมาก

ทองอุไร เป็นไม้ ม ง ค ล อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งมีกลิ่นหอมอ่อนๆ รูปทรงเป็นช่อเป็นรวงงดงาม และทนแดดได้ดี คนโบราณเชื่อว่า ทองอุไรจะเสริมโชคชะต าของผู้ปลูก ให้มีความเจริญรุ่งเรือง มี เ งิ น ทองร่ำ ร ว ย มั่งคั่ง สมดั่งชื่อทองอุไร และอีกชื่อหนึ่งของทองอุไร ก็คือ ‘ ด อ ก สร้อยทอง’

ซึ่งก็ถือว่า เป็น ม ง ค ล นามด้วยเช่นกัน นอ กจากความเชื่อในเรื่องของ เ งิ น ๆทองๆ ต ามชื่อไม้ล้มลุกนี้แล้ว ยังเชื่อ กันว่า ทองอุไร จะเสริม ว า ส น า บ า ร มี ช่วยให้ผู้ปลูกไม้นี้ ได้มีเกียรติมีลาภยศสูงส่ งอีกด้วย

นอ กจากนี้

ต้นทองอุไรยังสามารถใช้เป็นย า รั ก ษ า โ ร ค เบาหวาน และโ ร ค เกี่ยวกับปัญหาทางเดิน อ า ห า ร ได้คะ ต้นทองอุไร ปลูกง่าย เกิดง่าย ในเขตร้อนทั่วไป แต่ไม่ควรปลูกในซึ่งมีระดับน้ำใต้ดินสูง นิยมปลูกข้างถนน เกาะกลางถนน และเหมาะสำหรับปลูกมุมใดมุมหนึ่งของบ้านซึ่งมีแสงแดดส่องถึง ขย ายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง

การปลูกต้นทองอุไร

ตำแหน่งซึ่งควรปลูก ‘ต้นทองอุไร’ ไม้ ม ง ค ล เสริมโชคลาภ ปลูกให้ถูกวัน เ งิ น ทองเต็มบ้าน การปลูกไม้ ม ง ค ล ในบ้านจะช่วนให้เรามีโชคและมี เ งิ น ทองมากขึ้น คนโบราณเชื่อแบบนั้น ซึ่งวันนี้เราได้ทำไม้ ม ง ค ล ซึ่งควรปลูกในบ้าน มาแนะนำกัน ถือว่าเป็นต้นไม่ ม ง ค ล อีกชนิดซึ่งสวยมาก

ทองอุไร จะเป็นพันธุ์ไม้ซึ่งไม่ชอบน้ำขัง ควรปลูกซึ่งซึ่งเป็นดอน หรือซึ่งสูงซึ่งไม่มีน้ำท่วงขัง ดินซึ่งเหมาะสำหรับการปลูกต้นทองอุไรก็คือ ดินร่วน ซึ่งมีธาตุ อ า ห า ร เพียงพอต่อ การเจริญเติบโต เราควรหมั่นใส่ปุ๋ยอินทรีย์อยู่เสมอเพื่อซึ่งจะให้ดอ กนั้นออ กตลอ ดทั้งปี และควรซึ่งจะตัดแต่งกิ่งอย่ างสม่ำเสมอ ต้นทองอุไรจะขย ายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง นอ กจากนั้นทองอุไรจะเป็นพันธุ์ไม้ซึ่งชอบแสงแดดตลอ ดทั้งวัน ช่วงแดดออ กดอ กจะบานสวยเหลืองอร่างดั่งทองคำเลยคะ

วันพุธ คือ วัน ม ง ค ล ของไม้พันธุ์นี้ เพราะมีดีมีเด่นซึ่งนาม ม ง ค ล ของ ด อ ก ซึ่งจะเหลืองอร่ามดั่งทองคำตระการต า ควรให้หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ลงมือปลูกทองอุไร เพื่อให้ได้พลังแห่งดวงชะต าซึ่งดีเยี่ยม และควรจะปลูกทองอุไร ไว้ทางทิศเหนือของตัวบ้าน จึงจะเอื้อให้อิทธิพล ม ง ค ล ของไม้นี้ ได้เกื้อหนุนเสริมส่ งดวงชะต า ของผู้เป็นเจ้าของบ้านได้ดี แต่ถ้าทิศเหนือเป็นทิศซึ่งอยู่ทางด้านหลังของบ้านพอ ดี และไม่มีพื้นซึ่งปลูกได้ในบริเวณหลังบ้าน ก็อนุโลมให้ปลูกหน้าบ้านได้ แต่ให้เฉียงๆ ค่อน มาทางทิศเหนือไว้เป็นเกณฑ์

เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนทุกชนิดซึ่งความชื้นปานกลาง ระบายน้ำได้ดี ชอบแสงแดดจัดเต็มวัน ทองอุไรดอ กสีเหลืองสดใส ปลูกง่าย เกิดง่าย ในเขตร้อนทั่วไป ไม่ควรปลูกในซึ่งซึ่งมีระดับน้ำใต้ดินสูง นิยมปลูกข้างถนน เกาะกลางถนน หรือปลูกมุมใดมุมหนึ่งของบ้านซึ่งแดดส่องถึง

ขย ายพันธุ์ได้ง่ายมาก ทั้งการเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง นอ กจากนี้ ทองอุไรยังมีอีกหลากหล า ยสี หลากหล า ยสายพันธุ์ ทั้งสีแดง ( ชอบอากาศเย็น ) สีส้ม สีเหลืองอมส้ม สีเหลืองทองแคระ สนนร า ค าในตลาดมีตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักพันบาทเลยทีเดียว. ใครซึ่งบ้าน มีบริเวณว่างเหลือ ควรหาต้นทองอุไรมาปลูกกันไว้นะคะ

ที่มา parinyacheewit