นกที่อย ากเลี้ยงบอ กความเป็นตัวตนที่แท้จริง เลือ กนกที่ชอบมา 1 ตัว

นกที่อย ากเลี้ยงบอ กความเป็นตัวตนที่แท้จริง เลือ กนกที่ชอบมา 1 ตัว

หล า ยๆ คนมีสั ต ว์เลี้ยงที่ชื่นชอบกันอยู่แล้ว และวันนี้เรามีเกมสนุกๆ มาทำนายความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณจากนกที่คุณนั้นอย ากเลี้ยงมากที่สุด โดยให้คุณนั้นเลือ กนกที่คุณชอบมา 1 ตัว จาก นกทั้ง 4 ตัว และเมื่อเลือ กนกได้แล้ว ไปอ่ า นคำทำนายความเป็นตัวตนพร้อมๆ กันค่ะ

เลือ กภาพนกหมายเลข 1

บ่งบอ กว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเย็นช าพอสมควรเลย มีความเข้มแข็ง แข็งแกร่งอยู่ในตัวเอง ลักษณะจะเป็นคนเงียบ ๆ เ ดา ย า ก ทายใจไม่ค่อยถูกเป็นคนที่มีความลับเยอะมักจะซ่อนอะไรไว้มากมายแต่คนก็ค้นหาไม่เจอ

อาจจะมีคนที่สนิทจริง ๆ ถึงจะรู้ เป็นคนอารมณ์ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ ไม่ค่อยจะแสดงความรู้สึกให้คนอื่นได้รู้ว่ากำลังคิดหรือรู้สึกอะไร พออยู่กับคนแปลกหน้าจะค่อนข้างเงียบแต่ถ้าอยู่กับคนสนิทจะพูดเป็นน้ำไหลไ ฟ ดั บเลย

เลือ กภาพนกหมายเลข 2

บ่งบอ กว่าคุณนั้นเป็นคนข ี้อาย ไม่ค่อยกล้าเวลาจะคิดหรือทำอะไรก็ต าม มักจะยิ้ม ๆ ข ี้อาย มีความอ่อนโยน ใจอ่อน ชอบเห็นใจคนอื่นแต่ก็พย าย ามเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นเสมอ

และเพื่อให้เข้ากับคนอื่นได้ดี แต่ข้ อเสียคือจะไม่ค่อยเป็นตัวเอง ชอบเก็บตัว ดูแข็งกร้าวสักหน่อยภายนอ ก แต่จริง ๆ แล้วเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายมาก ๆ มีระยะห่างเสมอเวลาอยู่ใกล้ใคร

เลือ กภาพนกตัวที่ 3

บ่งบอ กว่าเป็นคนที่มีนิสัยเหมือน เด็ ก ๆ ร่าเริง ตรงไปตรงมา ยิ้มเก่ง หัวเราะง่ายมีความสุขกับสิ่งเล็ก ๆ ได้เสมอและแสดงออ กทางสีหน้าชัดเจน มักจะไม่ค่อยระวังตัวมีความไ ร้ เ ดี ย ง สา ไม่ค่อยจะคิดอะไรเยอะ

เป็นคนทำงานเก่ง ทำงานเร็ว รักจริง เ ก ลี ย ดจริงจะไม่ให้โอ กาส ไม่สนใจเลยกับคนที่ไม่ชอบแต่กับคนที่ชอบอะไรก็ยอมไปเสียหมด เวลามีความ ทุ ก ข์มักจะเก็บเอาไว้ไม่ให้ใครรู้ เพราะไม่อ ย า กจะให้ใครมาคอยคิดมากด้วย

เลือ กภาพนกตัวที่ 4

บ่งบอ กว่าเป็นคนที่มักจะมองโลกในแง่บวกเสมอ วางแผนเก่ง วางแผนดี เป็นคนที่มีความพ ย าย ามสูง มีความเด็ดข า ดตัดสินใจอะไรไปแล้วจะไม่เปลี่ยนใจง่าย ๆ เป็นคนใจดี มีน้ำใจ มีเป้าหมายในการใช้ชีวิต

ใช้ชีวิต อ ย่ า งน่าตื่นเต้น รักความสนุก รักชีวิต เป็นคนจริงจัง จริงจัง จะเต็มที่กับทุกอ ย่ า งที่ลงมือทำ และไม่ค่อยชอบอะไรที่ไร้เหตุผล ไม่ชอบแย่งชิง มีความเชื่อว่าอะไรที่เป็นของเรามันก็ต้องเป็นของเราอยู่ดี

ขอขอบคุณ horoscopedaily99