บทเรียนในชีวิตที่ผ่าน มา สอนให้เรารู้จักชีวิตและเข้าใจชีวิตมากขึ้นในวันที่อายุมากแล้ว

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การใช้ชีวิตในวันที่อายุมากขึ้น กับบทความ บทเรียนในชีวิตที่ผ่าน มา สอนให้เรารู้จักชีวิตและเข้าใจชีวิตมากขึ้นในวันที่อายุมากแล้ว ไปดูกันว่าทำไมการที่เราจะเข้าใจการใช้ชีวิต กว่าที่เราจะเข้าใจวันเวลาก็ผ่าน มาครึ่งชีวิตแล้ว

ฉันเพิ่งเข้าใจ หล า ยปีมานี้…

– ฉันเริ่มรู้สึกกลัว เพราะยิ่งฉันอายุมากขึ้น ญาติๆ ก็จากไปทีละคนสองคน สิ่งนี้บอ กกับฉันว่า ‘ชีวิตเป็นอนิจจัง’

– ฉันเริ่มคิดได้ ฉันปล่อยให้สิ่งที่ต่างๆ เป็นไปต ามปัจจัย ได้มาก็ดี ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร

– การดำเนินชีวิตบอ กกับฉันว่า ‘จิตให้ร้ า ยผู้อื่นไม่ควรมี จิตปกป้องตนเองไม่ควรห า ยไป’

– นอ กเสียจากคนในครอบครัว อย่ าไว้ใจคนอื่นให้มากนัก

– ฉันรู้แล้วว่า ฉันควรดีต่อทุกคน โดยเฉพาะคนที่ดีต่อฉัน

– ฉันเข้าใจแล้วว่า วันเวลาอาจไม่ช่วยให้เราผูกพันกับใคร แต่มันช่วยให้เราเข้าใจใครๆ มากยิ่งขึ้น

– ฉันรู้ซึ้งแล้วว่า นอ กจากพ่อและแม่ ก็ไม่เห็น มีใครที่จะให้อภัยฉันได้ เหมือนท่านทั้งสองคน

– ความทุ ก ข์ที่ฉันพานพบ ทำให้ฉันแกร่งมากยิ่งขึ้น ยิ่งนานฉันยิ่งเหมือนต้นกระบองเพชร โยนลงไปที่ไหนก็มีชีวิตได้ทุกที่ ความทุ ก ข์สอนให้ฉันรู้จักเอาชีวิตรอ ด

– ฉันยกระดับจิตได้มากยิ่งขึ้น ต่อเรื่องราวต่างๆ ที่ไม่ถูกต าถูกใจ ฉันสามารถเห็น แต่ไม่ใส่ใจได้อย่ างสบายๆ

– โลกใบนี้บอ กกับฉันว่า ต่อให้ฉันผอม หุ่นดี ทุกอย่ างดีพร้อม คนที่ไม่ชอบฉันก็ไม่มีทางรักฉันอยู่ดี

– ต่อให้ฉันอ้วน น่าเกลียด ไม่มีดีสักอย่ าง คนที่ชอบฉันเขาก็ไม่มีทางทิ้งฉันอยู่ดี

– ใช่ว่าทุกคนจะยินดี ยืนหยัดสู้เคียงข้างฉันเสมอไป

– เมื่อไม่คิดอิจฉาในสิ่งที่คนอื่น มี ชีวิตของฉันก็เป็นสุขมากยิ่งขึ้นในทันที

– เมื่อชะต าลิขิตมาย่อมมี หากไม่ได้ลิขิตมา ยื้อไว้อย่ างไรก็ไม่มีทางรั ก ษ าเอาไว้ได้ ( ทั้งเรื่องคน เรื่องหน้าที่การงาน หรือท รั พ ย์สินเงินทอง )

ดังนั้น ฉันจึงบอ กกับตัวเองว่า เรื่องที่ถูก ต้องยืนหยัด เรื่องที่ผิด ต้องเลิกทำ วันวานไม่อาจหวนกลับ จงปล่อยมันไป วันนี้เป็นของเรา จงทำให้ดีที่สุด วันพรุ่งนี้มีไว้เพื่อแก้ไข จงรู้จักรั ก ษ าโอกาสให้ดี

ที่มา G a n g b e a u t y, a a n p l e a r n