ผู้ชายที่ทิ้ งลู กเ มี ย ไป  เขาเคยคิดถึงความรู้สึกลูกบ้างหรือเปล่า 

ผู้ชายที่ทิ้ งลู กเ มี ย ไป  เขาเคยคิดถึงความรู้สึกลูกบ้างหรือเปล่า

เมื่อความรักของพ่อกับแม่หมดรักต่อกัน ในขณะที่ยังมีแก้วต าดวงใจของพ่อกับแม่ที่นั่งมองอยู่ แต่คนเป็นพ่อก็เลือ กที่จะเดินออ กไป แม้แม่จะเ จ็ บป ว ดมากแค่ไหนก็ต้องอ ดทนและเข้มแข็งเพื่อแก้วต าดวงใจของแม่

แต่อย ากถามผู้ชายที่เรียกตัวเองว่าพ่อ วินาทีที่เดินหันหลังออ กจากชีวิตลูกไป เคยนึกถึงความรู้สึกของลูกไหม ? ที่ทิ้งเขาไปในวันท่เขาไม่ได้ทำผิดอะไร

บางทีความรักมันก็ไม่สามารถที่จะช่วยแก้ไข ปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตคู่ของคนสองคนได้หรอ กนะ คนบางคนต้องเลิกกับคนที่รักทั้งๆที่พวกเขา ยังรู้สึกรักและผูกพันต่อกันเลย

นั่นก็เพราะว่าบางครั้งการเลิกรากันมันอาจจะเป็น ทางออ กที่ดีที่สุดในตอนนี้แล้วก็ได้ เพราะว่าถ้าเป็นไปได้ คงไม่มีใครที่อย ากจะเลิกกัน ทั้งๆที่ยังรักกันหรอ กนะ

แต่เพราะว่าความรักนั้นมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่าง ต่อให้รักกัน มากแค่ไหน แต่ถ้ามันไม่มีความสุข หรือมีแต่ปัญหา สุดท้ายการเลิกกันก็อาจจะเป็นทางออ กที่ดีที่สุดสำหรับคนสองคนก็เป็นได้

เพราะฉะนั้นอย่ามองว่าที่คู่รักบางคู่เลิกกันเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่รักกันแล้ว บางทีพวกเขาอาจจะยังรักกัน แต่แค่ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกันต่อไปก็ได้

รักของพ่อ ของแม่ ที่แตกต่างกัน เป็นผู้ชายที่ปกติแล้วนั้น ที่มีจิตสำนึกของความเป็นพ่อ อยู่ในระดับหนึ่ง แน่นอน ว่ารักลูกอย ากที่จะปกป้องลูก อย ากที่จะเลี้ยงดูเติบโต

ก็มีเห็นอยู่ทั่วไป ในขณะที่ผู้ชายบางคน ที่รักตัวเอง มากกว่าลูกสายโ ล หิ ต แม้สาย โ ล หิ ต ของตัวเอง พ่อบางคน ก็ทิ้งลูกที่เพิ่งเกิดไปอยู่กับคนใหม่

ที่ไม่เคยถาม ถึงไม่เคยโทรหา ไม่เคยส่งเสีย เลี้ยงดู บางรายก็ส่งเสียเป็นแค่เศษเงินเท่านั้น ความรักของเขานั้น ที่มีต่อลูกคงไม่เหลืออยู่หรอ ก เพราะเขานั้นไม่ได้รักไม่ได้ผูกพัน ไม่เคยได้ใกล้ชิ ดไม่ได้ดูแล นำไปสู่การลืมลูกและ การลืมภรรย า สนิทใจ

ห า ก ถ า ม ว่ า เ ข าเ ค ย คิ ด ถึ งบ้ า ง ไ ห ม ??

อาจจะมีแว๊บๆ เข้าไปในหัวเขา หากเขามีความเป็นคน ที่มีจิตสำนึก และความรับผิดชอบมากกว่า เขาคงไม่เลือ กทำล า ยครอบครัวตัวเอง หรอ กอย่าพย าย ามเรียกร้อง หาความรับผิดชอบ หรือจิตสำนึกผิดชอบชั่ วดี กับคนประเภทนี้ จะดีกว่าเพราะมันไม่มี แต่ต้นแล้ว ต้นแบบที่ไม่ดี การไม่มีเลยน่าจะดี กว่าปล่อยให้เขา

รอรับผลจาก การกระทำของเขาเถอะ เขาไปอยู่ไหนก็หาคนจริงใจ ด้วยไม่ได้มีครอบครัว ก็จะไม่มีความสุขร้อนดั่งไฟ เป็นผู้ที่เดือ ดร้อน เรื่องเงินทอง และเป็นห นี้สิน ล้นพ้นตัวตลอ ดเวลา เพราะเป็นคนไม่รู้จักพอใจ โลเล เอาแน่นอนไม่ได้ บุคลิกหล า ยใจ ไม่มั่นคงไม่ซื่อสัตย์ ต่อตัวเองและคนรอบข้าง ชีวิตเหมือนตกนรก ทั้งเป็นอยู่ตลอ ดเวลา

บั่นปล า ยชีวิต ไม่เหลือลูกหลาน ให้อุ้มชู คนที่มีอยู่ก็หวังผล เ จ็ บป่ ว ยได้ง่ายๆ วยโ ร คเวร โ ร ค ก ร ร ม หาสาเหตุไม่ได้ ผลทุกอย่างล้วนเกิด จากการกระทำ อย่าโทษใคร หากคิดได้เร็ว กลับตัวกลับใจได้เร็วยิ่งดี แต่น่าเสียดาย หล า ยคนรู้ว่าผิด แต่ก็เลือ กเดินทางผิด อยู่สุดแท้แต่เวรก ร ร มใคร ที่กำลังประสบปัญหานี้

อยู่จงปล่อยว่าง ใจอโหสิก ร ร มให้เขา เสียรีบทำให้ไว และทำมาหาเลี้ยงชีพ ชอบเถอะชีวิตเรา เดินทางมาถึงบัดนี้ ใช่จะต้องพึ่งพา คนอื่นทุกเรื่อง เสียเมื่อไหร่

ขอขอบคุณ ยืนยิ้ม, มียิ้ม