ยกมือของคุณขึ้น มาดู ล า ยมือลักษณะนี้ แอบซ่อนความหมายไว้

วันนี้เราจะพาคุณไปดูล า ยมือของคุณเอง ว่ามีลักษณะล า ยมือแบบนี้หรือเปล่า หากคุณมีล า ยมือแบบนี้ คุณเตรียมตัวรับโชคลาภได้เลย กับบทความ ยกมือของคุณขึ้น มาดู ล า ยมือลักษณะนี้ แอบซ่อนความหมายไว้ ไปดูล า ยมือของคุณ และอ่ า นบทความพร้อมๆ กันค่ะ

เรื่องของศาสตร์ที่ใช้ในการดูล า ยมือนั้นเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หล า ยคนเชื่อว่าเส้นล า ยมือนั้นสามารถบอ กถึง ชี วิ ตของแต่ละคนได้ อย่ างเรื่องของคนที่มีล า ยมือเป็นเส้นกากบาท ก็จะถือว่าเป็นเรื่องดีซึ่งน้อยคนจะมีล า ยมือแบบนี้

เชื่อกันว่าหากใครมีล า ยมือเป็นเส้นกากบาท จะทำให้เราได้พบกับความสำเร็จในชีวิต แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสำเร็จหรือมีความสุขเลยทันที แต่เป็นด ว ง ช ะ ต าที่ทำให้เราได้พบกับเรื่องที่ต้องต่อสู้จนเราได้สิ่งตอบแทนที่มีคุณค่านั่นเอง

ความหมายของล า ยกากบาทบนฝ่ามือ

หากมีล า ยกากบาทบนมือ ไม่ว่า จะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาก็แสดงว่าเป็นความหมายที่ดีไม่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นล า ยเล็กหรือใหญ่ก็ต าม คนมีล า ยมือแบบนี้จะเป็นที่มีเหตุผลมาก ใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิต และบางคนก็อาจเป็นถึงเกจิอาจารย์ที่มีคนนับถือ

มักเป็นคนที่มีความชำนาญในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิ เ ศ ษ เป็นคนที่มีบุญบารมีเยอะ มีความดีงามในตัวเอง หากมีคนไม่ดีมามุ่งร้ า ยก็มักจะแพ้ภั ยตัวเองไปในที่สุด ย ากที่ใครจะปองร้ า ยได้

ล า ยมือที่เป็นเส้นกากบาทนั้น เป็นเส้นบุ ญ เส้นก ร ร ม ที่ติดตัวมาจากช าติก่อน ซึ่งมีบางคนที่สามารถระลึกช าติได้ว่าก่อนหน้านี้เคยเกิดเป็นอะไรหรือเกิดเป็นใครมาก่อน บางคนก็มีสัมผัสพิเศษมองเห็นในสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็น

อาจเป็นคนที่มีลางสังหรณ์แม่น มักจะได้ยินหรือสัมผัสได้ถึงคำเตือนล่วงหน้า ช่วยให้ผ่ า นเรื่อง แ ค ล้ วค ลาดได้ตลอ ด สิ่งเหล่านี้เป็นความพิเศษของคนที่มีล า ยมือเฉพาะเจาะจงแบบนี้

ผู้มีเส้นล า ยมือเป็นกากบาทจะเป็นคนมีปัญญามาก ฉลาดมีสติปัญญาสูงกว่าคนทั่วไป หัวไวเรียนรู้เร็ว มีความกล้าหาญ เยือ กเย็น มีทักษะการตัดสินใจที่ดี มีสติ เป็นคนมีความยุติธรรม เข้าใจความเป็นไปของโลก ไม่ชอบเปรียบเทียบกับใคร

แต่มักเป็นคนอ่อนไหวง่าย ในเรื่องของความรักจะเป็นคนข ี้ระแวงจนทำให้คนรักรู้สึกอึดอัด เป็นคนไม่ค่อยสมหวังในรัก แต่หากเจอคนที่ดีที่มี ด ว ง เกื้อหนุนกันก็จะสามารถอยู่ครองรักกันได้ตลอ ดไป

สำหรับข้อเสียของคนที่มีล า ยมือลักษณะนี้ คือ ความเป็นคนอารมณ์ร้อน โมโหง่าย เป็นคนพูดจาโ ผ ง ผ าง เสียงดัง อาจต้องพย า ย า มปรับบุค ลิก ภาพด้านนี้ให้ดีขึ้น จะช่วยให้เป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น น่าคบหาขึ้น

คนที่มีล า ยมือเป็นกากบาทนับว่าเป็นคนดีคนหนึ่ง มักมีโ ช ค ล า ภเข้าหาเสมอ เจอเรื่องดีๆและคนค่อยช่วยเหลือบ่อยๆ ชีวิตไม่ค่อยเจอความขัดสนเท่าไหร่นัก หากคุณเป็นคนนึงที่มีเส้นล า ยมือแบบนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วย ชีวิตคุณรับรองว่าไม่ลำบากแน่นอน

ที่มา krustory