ย ามลูกยังเล็ก จงสอนลูกให้รู้จักหาเงิน ย ามพ่อแม่จากไปแล้ว ลูกจะได้อยู่ได้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการเลี้ยงลูก และลูกจะต้องอยู่ได้ตัวเองได้โดยไม่มีพ่อแม่คอยช่วยเหลืออยู่ข้างหลัง กับบทความ ย ามลูกยังเล็ก จงสอนลูกให้รู้จักหาเงิน ย ามพ่อแม่จากไปแล้ว ลูกจะได้อยู่ได้ ไปดูกันว่าทำไมเราถึงควรสอนลูกให้รู้จักหาเงิน ตั้งแต่ยังเล็ก

ถ้ามีลูก จงสอนเขาให้รู้จักความลำบากบ้าง แม้เราจะร ว ยแล้วก็ต าม แต่จงสั่งสอน อบรมเขา ว่าเม็ดเงินที่หามา กว่าจะได้แต่ละบาท เราต้องแลกด้วยอะไรมาบ้าง ทั้งแรงงาน ทั้งเวลา ทั้งความคิด จงสอนให้ลูกรู้จักหาเงินด้วยตัวเองบ้าง หากเขาอย ากได้อะไร จงบ กให้เขาเก็บเงินค่าขน ม ประหยัด อ ดออมเพื่อซื้ อเองบ้าง เพราะอะไรที่เขาซื้ อด้วยตัวเอง จะทำให้เขาเห็นคุณค่าของเงิน มากขึ้น

วันนี้เรามีตัวอย่ างบทความดีๆ เป็นเรื่องราวของครอบครัวบ้านหลังติดกัน ที่สอนลูกแตกต่างกันอย่ างสิ้นเชิง บ้านหลังแรก ข า ยอาหารต ามสั่ง ส่วนบ้านอีกหลังติดกัน ให้เช่าวีดีโอ บ้านอาหารต ามสั่งมีลูกสองคน คนโตเป็นผู้หญิง บ้านให้เช่าวีดีโอ ก็มีลูกรุ่นราวคราวเดียวกัน กับลูกคนโตของบ้านต ามสั่ง หลังเลิกเรียน ลูกบ้านต ามสั่ง จะมาช่วยแม่ข า ยอาหาร เก็บจาน เสริฟอาหารให้ลูกค้าถึง 3 ทุ่มทุกวัน

บ้านให้เช่าวีดีโอ ลูกนั่งเล่นเกมส์อยู่ชั้นสอง เวลาหิวขาว ตะโกนลงมาสั่งให้ป๊ะป๋า ไปซื้ อข้าวร้านติดกัน มาให้ถึงห้อง ลูกร้านต ามสั่ง อย ากได้ มอร์ไซค์ จะขับไปโรงเรียน กว่าจะได้ ปาเข้าไป ม.6 เทอมสุดท้าย เพราะแม่ให้ค่าแรง วันละ 100 ที่ช่วยงานที่ร้าน อีก 40 ให้ค่าขน มไปโรงเรียน อย ากได้เก็บเงินซื้ อเอง ลูกร้านวีดีโอ โทรมือถืออ กมาใหม่ๆ แค่ขอแม่ให้ซื้ อ เขาก็มีถือไปโรงเรียนคนแรก มีก่อนครูด้วยซ้ำ

ลูกร้านต ามสั่ง เสาร์อาทิตย์ ต้องไปตลาดแทนพ่อ ไปซื้ อของด้วยตัวเอง มาที่ร้าน ลูกร้านวิดีโอ เสาร์อาทิตย์หยิบเงินในเก๊ะ ไปดูหนังเดินห้างกับเพื่อน วันนึง สองบ้านไปทอ ดผ้าป่าต่างจังหวัด ขากลับพ่อแม่ทั้งสองคนรถคว่ำต าย ลูกร้านต ามสั่งเรียนจบ ม.6 ได้ ใช้มอร์ไซค์ที่หามาจากค่าแรงตัวเอง ไปตลาด

ซื้ อของมาข า ย เปิดร้านต ามสั่งเลี้ยงน้อง ลูกร้านวิดีโอ จบ ม.6 ได้ใช้เงินที่พ่อแม่ทิ้งไว้จนหมดในไม่กี่ปี สุดท้ายบ กข า ยตึก ลูกร้านต ามสั่ง เห็นลูกร้านวีดีโอติดป้ายข า ย เขาเอากำไร และเงินเก็บของพ่อแม่ไปซื้ อตึกติดกันไว้ ลูกร้านวีดีโอ ได้เงินไปหล า ยล้าน ผลาญจนสนุก ลูกร้านต ามสั่ง ทุบผนังให้เป็นร้านเดียวกัน ขย ายโต๊ะ มากขึ้น ทำให้ลูกค้ามากขึ้น ข า ยดีกว่าเดิม ไม่กี่ปีลูกร้านต ามสั่งมีชีวิตดีขึ้น เพราะข า ยของดี

ส่วนลูกร้านวีดีโอ ใช้เงินหมดจนต้องไปรับจ้าง คนนึงเคยสุขสบายไปลำบาก จากคนเคยลำบาก กล า ยเป็นสุขสบาย คนนึงเคยอย ากได้ทุกอย่ าง แค่เพียงชี้นิ้ว อีกคนกว่าจะได้อะไรมา ต้องทำ และสร้างมันด้วยตัวเอง สุดท้าย หลังจากพ่อแม่ต าย แต่ละคนก็มีชีวิตต ามที่พ่อแม่เลี้ยงมา ทนเห็นลูกลำบากวันนี้ไม่ได้ ก็อย่ าหวังว่าลูกจะสบายในวันที่คุณจากลา ตราบใดที่เรามีอายุไม่ถึงพันปี ต้องสอนลูกให้รู้ผิดชอบชั่ วดี รู้จักความย ากลำบากของชีวิตตั้งแต่วันนี้ คุณก็รู้ดีไม่มีใครอยู่หาเงินให้ใครใช้ไปตลอ ดชีวิตได้ แล้วทำไม ไม่สอนเขาหาเงินใช้เอง ตั้งแต่วันนี้

ที่มา สิ ริ ทั ศ น์ ส ม เ ส งี่ ย ม, a a n p l e a r n