ระดับความเจ้าชู้ของผู้หญิงทั้ง 7 วัน วันไหนเจ้าชู้ที่สุด

ระดับความเจ้าชู้ของผู้หญิงทั้ง 7 วัน วันไหนเจ้าชู้ที่สุด

ผู้หญิงุกคนมีความเช้าชู้อู่ในตัว แต่เขาก็เลือ กที่จะไม่ใช้หากเขารักผู้ช ายคนนั้นจริงๆ วันนี้เราระดับความเช้าชู้ของผู้หญิงทั้ง 7 วัน มาให้คุณได้เช็คก่อนที่จะคบ

ในเรื่องความเจ้าชู้ ผู้ก็ไม่แพ้ผู้ช ายหรอ กนะ แต่อยู่ที่ว่าจะทำหรือเปล่า วันนี้ เราเลยอย ากมา เตือนผู้ช ายทั้งหล า ย ให้รู้ตัวก่อนที่จะคบใคร ให้ดูก่อนว่าเขาเจ้าชู้ หรือเปล่า และเกิ ดวันไหนเจ้าชู้ที่สุด

ผู้หญิงเจ้าชู้มักเป็นคนขี้เหงา หนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงเจ้าชู้ เป็นเพราะว่าพวกเธอนั้น เป็นคนขี้เหงาทำให้บางครั้ง พวกเธอต้องทำตัว เจ้าชู้เพื่อช่วย ให้ความเหงา ที่มีอยู่นั้นห า ยไป

อย่ าล้อเล่นความรัก กับพวกเธอ ถึงแม้ว่า ผู้หญิงเจ้าชู้ จะดูเป็นคนไม่จริงจัง กับความสัมพันธ์ สักเท่าไหร่ แต่เมื่อใด ก็ต ามที่คุณต้องการ ที่จะเข้ามาล้อเล่น กับความรัก ของเธอขอบอ กเลย ว่าคุณคิดผิดถนัดค่ะ เพราะพวกเธอมักจะจริงจัง กับเรื่องพวกนี้ มากๆ ผู้หญิงเจ้าชู้ต่างจากผู้ช ายเจ้าชู้ผู้ช ายเจ้าชู้นั้น

มักจะคบผู้หญิงหล า ยๆคนไว้ เผื่อเลือ กหรือไว้สนองความต้องกา รของตัวเองเสียมากกว่า แต่ที่ผู้หญิงเจ้าชู้นั้น เพราะพวกเธอ กำลังหา คนที่จริงใจ และคิดว่าเข้ากับ พวกเธอได้ มากที่สุดแล้วเลือ กคนๆนั้นเป็นคู่ชีวิต พวกเธอไม่ชอบความผิดหวัง ผู้หญิงเจ้าชู้ส่วนใหญ่นั้น มักจะเ ก ลี ย ดความผิดหวัง

พวกเธอเลยพย าย าม หาตัวเลือ กไว้เยอะ ๆ เพื่อไว้ใช้ทดแทน เวลาที่พวกเธอ ผิดหวังจากใครสักคน ผู้หญิงเจ้าชู้นั้น ดูไม่ย ากการสังเกตว่า ผู้หญิงคนนี้ ดูเจ้าชู้หรือไม่นั่น สามารถที่จะดูได้ง่าย มาก ๆ แตกต่างจากผู้ช ายเจ้าชู้ ที่มักจะดูออ กได้ ย ากเพราะพวกผู้ช าย มักจะพย าย ามปกปิด ความเจ้าชู้ไม่ให้ใครได้เห็น

ผู้หญิงเจ้าชู้มักเลิกนิสัยเจ้าชู้ง่ายกว่า ผู้ช ายถึงแม้ว่าพวกเธอ จะเจ้าชู้ แต่ถ้าเธอเจอคนที่ใช่ เธอก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทันทีเพื่อคนที่ใช่สำหรับเธอ ผู้หญิงเจ้าชู้มักจะดูเฟรนด์ลี่ บางทีการที่เธออัธย าศัยดี สามารถเข้ากับคนอื่น ได้ง่ายก็อาจจะทำให้เธอ กล า ยเป็นคนเจ้าชู้ไปง่าย ๆ

ในสายต าของคนอื่นทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้ว เธออาจจะแค่นิสัย เฟรนด์ลี่ก็เป็นได้ เคยรู้กันไหมว่า ผู้หญิงเองก็มีความเจ้าชู้ ไม่ต่างจากผู้ช ายเผลอ ๆ ดีกรีความเจ้าชู้ ของแต่ละนางนั้น อาจจะดูมากกว่าผู้ช าย ด้วยซ้ำไปผู้หญิงเรานั้น มีความเจ้าชู้มากหรือน้อย แตกต่างกันออ กไปแล้ว

จะดูอย่ างไรว่าคนไหนมีลักษณะเจ้าชู้ มากหรือน้อยนั้น วันนี้เราจะมาลอง วัดความเจ้าชู้ ด้วยวันเกิ ดของพวก ผู้หญิงทั้งหล า ยกัน เลยค่ะ

ผู้หญิงเจ้าชู้มักเป็นคนขี้เหงา หนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงเจ้าชู้เป็นเพราะว่าพวกเธอนั้นเป็นคนขี้เหงา ทำให้บางครั้งพวกเธอต้องทำตัวเจ้าชู้เพื่อช่วยให้ความเหงาที่มีอยู่นั้นห า ยไป

อย่ าล้อเล่นความรักกับพวกเธอ ถึงแม้ว่าผู้หญิงเจ้าชู้จะดูเป็นคนไม่จริงจังกับความสัมพันธ์สักเท่าไหร่ แต่เมื่อใดก็ต ามที่คุณต้องการที่จะเข้ามาล้อเล่นกับความรักของเธอขอบอ กเลยว่าคุณคิดผิดถนัดค่ะ เพราะพวกเธอมักจะจริงจังกับเรื่องพวกนี้มากๆ

ผู้หญิงเจ้าชู้ต่างจากผู้ช ายเจ้าชู้ ผู้ช ายเจ้าชู้นั้นมักจะคบผู้หญิงหล า ยๆคนไว้เผื่อเลือ กหรือไว้สนองความต้องการของตัวเองเสียมากกว่า แต่ที่ผู้หญิงเจ้าชู้นั้นเพราะพวกเธอ กำลังหาคนที่จริงใจและคิดว่าเข้ากับพวกเธอได้มากที่สุด แล้วเลือ กคนๆนั้นเป็นคู่ชีวิต

พวกเธอไม่ชอบความผิดหวัง ผู้หญิงเจ้าชู้ส่วนใหญ่นั้นมักจะเ ก ลี ย ดความผิดหวัง พวกเธอเลยพย าย ามหาตัวเลือ กไว้เยอะๆเพื่อไว้ใช้ทดแทนเวลาที่พวกเธอผิดหวังจากใครสักคน

ผู้หญิงเจ้าชู้นั้นดูไม่ย าก การสังเกตว่าผู้หญิงคนนี้ดูเจ้าชู้หรือไม่นั่นสามารถที่จะดูได้ง่ายมากๆ แตกต่างจากผู้ช ายเจ้าชู้ที่มักจะดูออ กได้ย ากเพราะพวกผู้ช ายมักจะพย าย ามปกปิดความเจ้าชู้ไม่ให้ใครได้เห็น

ผู้หญิงเจ้าชู้มักเลิกนิสัยเจ้าชู้ง่ายกว่าผู้ช าย ถึงแม้ว่าพวกเธอจะเจ้าชู้แต่ถ้าเธอเจอคนที่ใช่เธอก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทันที เพื่อคนที่ใช่สำหรับเธอ

ผู้หญิงเจ้าชู้มักจะดูเฟรนด์ลี่ บางทีการที่เธออัธย าศัยดี สามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่ายก็อาจจะทำให้เธอ กล า ยเป็นคนเจ้าชู้ไปง่ายๆในสายต าของคนอื่น ทั้งๆที่ความจริงแล้วเธออาจจะแค่นิสัยเฟรนด์ลี่ก็เป็นได้

ผู้หญิงที่เกิ ดวันอาทิตย์

คนที่เกิ ดวันอาทิตย์เป็นคนรักสนุกวันนี้ เป็นวันที่มีจุดเด่นแห่งความเจ้าชู้เป็นอย่ างมาก แต่ค่อนข้างที่จะรักเด็กด้วยซ้ำไปคนที่เกิ ดวันอาทิตย์ มักชอบผู้ช ายที่มีเสน่ห์ดูน่าเข้าหาเมื่อไหร่ ที่เธอเจอคนที่เธอชอบแล้วเราก็เธอจะต้องได้ผู้ช ายคนนั้น มาเธอจะไม่ยอมอย่ างง่ายดาย

ผู้หญิงที่เกิ ดวันจันทร์

เป็นผู้หญิงที่เจ้าชู้ไม่สู้หญิงที่เกิ ดวันอาทิตย์เป็นคนเจ้าชู้เงียบชอบโปรยเสน่ห์ มาในลุคของผู้หญิงเก่ง มีอัธย าศัยดีเมื่อไหร่ที่คนวันจันทร์มีแฟนแล้วเขาจะเป็นคนที่จริงจังจริงใจชอบน้อยใจและค่อนข้างเงียบ

ผู้หญิงที่เกิ ดวันอังคาร

เป็นเป้าหมายของคนตรงข้ามเป็นอย่ างมากหญิงที่เกิ ดวันอังคารจะมีความเจ้าชู้ แค่ภายนอ กเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ชอบใครจะรู้สึกออ กหน้าออ กต าเป็นพิเศษแต่จริงๆแล้วเธอแค่เล่น แต่เมื่อไหร่แล้วได้เจอคนที่ชอบจริงๆเธอจะดูเงียบขรึมแต่ถ้าได้เป็นแฟนแล้วล่ะ ก็เธอจะเป็นทำทุกอย่ างให้ผู้ช ายเป็นคนน่าอิจฉาไปเลยทีเดียว

ผู้หญิงที่เกิ ดวันพุธ

จะมีความรักที่ลึกล้ำ ดังนั้นจึงเป็นคนที่เจ้าชู้ น้อยแต่ในทางตรงข้ามกัน ก็เป็นคนที่ช่างเลือ กมาก เพราะมีความถี่ถ้วน ถ้าจะเอาใครเป็นแฟนแล้ว เราก็ต้องมีความมั่นใจมาก ๆ เสน่ห์ของผู้หญิง ที่เกิ ดวันพุธ ทุกคำพูด และน้ำเสียงจะได้คุยกับคนที่เกิ ด วันนี้แล้วก็จะตกหลุมรักเธอได้

ผู้หญิงที่เกิ ดวันพฤหัสบดี

หากช ายใดได้สาวสวย ที่เกิ ดวันพฤหัสบดีเ ป็นแฟนถือว่าน่าภาคภูมิใจมากเพราะว่า เธออาจจะดูเข้ากับคนง่ายแต่เธอค่อนข้างใจแข็งมากเลยทีเดียว แล้วเธอยังเป็นคนไม่เจ้าชู้เลย มีนิสัยรักใครรักจริงเ ก ลี ย ดใคร เ ก ลี ย ดมากชอบผู้ช ายจริงจัง เข้มขรึมไม่ชอบผู้ช ายเล่น ไปวันๆ

ผู้หญิงที่เกิ ดวันศุกร์

เป็นผู้หญิงที่สวย และน่ารัก ความสวยงามอยู่เสมอ เธอชอบช ายหนุ่ม ที่ดูแลตัวเองผู้หญิง ที่มีความเจ้าชู้นิดหน่อยพองาม แต่ถ้าเมื่อไหร่ ที่ตัวเองมีแฟนแล้ว เธอจะดูแลแฟน เธอเป็นอย่ างดี

ผู้หญิงที่เกิ ดวันเสาร์

ลักษณะนิสัยจุดเด่นเลย เธอเป็นคนที่รักเดียวใจเดียว ถ้าต้องเลิกลากันไม่ใช่เธอเป็นฝ่ายเจ้าชู้ อย่ างแน่นอน เป็นคนมีลักษณะนิสัย ไม่ชอบอวดชอบคนที่ใช้เงิน เป็นและมีความน่าเชื่อ ถือเป็นผู้ใหญ่

ขอขอบคุณ ยืนยิ้ม , มียิ้ม