ลักษณะการยื่นมืออ กมา บอ กตัวตนของคุณได้

ลักษณะการยื่นมืออ กมา บอ กตัวตนของคุณได้

วันนี้เรามีเกมสนุกๆ มาให้คุรได้ทดลองเล่นดู เป็นเกมนำนายนิสัยและตัวตนที่แท้จริงจากการที่คุณยื่นมือของคุณออ กมา การเล่นเกมจะเล่นโดยให้คุณนั้นได้ยื่นมืออ กมาและดูว่าลักษณะของมือที่ยื่นออ กมานั้นคล้ายกับภาพใดมากที่สุด ใน 5 ภาพนี้ และเมื่อเลือ กภาพได้แล้วก็ไปอ่ า น คำทำนายนิสัยพร้อมๆ กันค่ะ

1 นิ้วมือแนบตรง

หากคุณยื่นมือออ กไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดแนบชิดกันแบ บนี้แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่สุขุมหนักแน่น ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคุณก็จะมีนิ สั ยระมัดร ะวั งและทำทุกอย่ างด้วยความรอบคอบแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็น เ รื่ อ งเล็กน้อยก็ต าม

2 นิ้วมือส่วนใหญ่กางออ ก

หากคุณลองยื่นมือขวาออ กมาแล้วพบว่านิ้วมือส่วนใหญ่ของคุณกางออ กจากกันแบ บนี้ แสดงว่าคุณเป็นคนที่มองโลกแง่บวกและมีจิตใจอ่อนโยน สามารถแบ่งแยกสิ่งดีหรือไม่ดีออ กจากกันได้อย่ างชัดเจน คุณรักอิสระ ไม่ชอบที่จะหยุดอยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งนานนัก

3 กางมือแนบตรงเต็มที่จริงจัง

หากคุณยื่นมือออ กไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดของคุณยื่นตรงชิดอย่ างเต็มที่ แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยกระตือรือร้น ดูไร้เดียงสาและทำอะไรด้วยความนุ่มนวล แต่ออ กจะลังเลไม่เด็ดข า ดเมื่อต้องรับฟังความต้องการของคนอื่น

 

4 นิ้วมือแนบตรง มีเพียงนิ้วก้อยเท่านั้นที่กางออ ก

หากคุณยื่นมือออ กไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดแนบชิดกัน มีเพียงนิ้วก้อยที่กางออ กมา แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีย์สูงและไวต่อความรู้สึก เมื่อเจอเ รื่ อ งอะไรก็จะมีปฏิกิริย าต่อเ รื่ อ งนั้น ทันที อีกทั้งยังมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถด้านงาน วรรณก ร ร มอีกด้วยนะ

5 นิ้วมือแนบตรง มีเพียงนิ้วโป้งเท่านั้นที่กางออ ก

หากคุณยื่นมือออ กไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดแนบชิดกัน มีเพียงนิ้วโป้งที่กางออ กมา แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูง เชื่อถือในเหตุผลของตัวเอง

ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้น มาก็จะกระตือรือร้นแก้ไขปัญหานั้นด้วยตัวเองเสียตลอ ด แม้บางครั้งการทำแบบนั้นจะดูลำบากไปบ้าง แต่คุณก็จะพย าย ามหาวิธีแก้ปัญหาต่อไปจนกว่าจผสำเร็จ

ขอขอบคุณ ปากหวาน