วิ ธีต่อภาษีรถออนไลน์ทำได้ที่บ้าน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การต่อรถยนต์ภาษี กับบทความ วิ ธีต่อภาษีรถออนไลน์ทำได้ที่บ้าน ไปดูกันว่าจะมีขั้นตอนการทำอย่ างไรบ้าง

กรมการขนส่ งทางบก เปิดช่องทางให้ผู้ใช้รถยนต์ และรถจักรย านยนต์ ยื่นเสียภาษีประจำปี ทั้งรถใหม่ และรถเก่าที่มีอายุการใช้งาน 7 ปีขึ้นไป หรือรถมอเตอร์ไซค์อายุเกิน 5 ปี ก็สามารถยื่นเสียภาษีออนไลน์ได้ แต่ต้องได้รับการตรวจ ตรอ หรือสถานตรวจสภาพรถเอกชนเสียก่อน และต้องซื้ อพ ร บ คุ้มครองผู้ประสบภั ยจากรถอีกด้วย

ซื้ อข า ยพรบ รถยนต์

การต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ในข้อจำกัดพิเศษคือ รถยนต์อายุ 10 ปี และลืมยื่นเสียภาษีตั้งแต่ปี 63 แต่ไม่ลืมต่อพ ร บ คุ้มครองผู้ประสบภั ยจากรถ และซื้ อประกันภั ยรถยนต์ โดยขั้นตอนการยื่นภาษีมีดังนี้

1 เข้าสู่เว็บไซต์ของกรมการขนส่ งทางบก https://eservice dlt go th/esvapp/login jsf จากนั้นก็กดสมัครสมาชิกก่อน สำหรับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียน โดยการตั้งรหัสผ่านจะต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก และตัวเลขด้วย แต่ใครที่เคยลงทะเบียนแล้วให้กรอ กเลขที่บัตรประช าชน และใส่รหัสผ่าน

2 เมื่อ กรอ กรายละเอียดเสร็จแล้ว ล็อ กอินเข้าระบบเสร็จแล้วให้กด บริการยื่นชําระภาษีรถยนต์ประจำปี พอ กดเข้ามาแล้วจะเห็นว่าหน้าจอว่างเปล่า ไม่มีข้อมูลอะไร

3 เราก็เลือ กประเภทรถ จังหวัดที่จดทะเบียน ทะเบียนรถ และชื่อผู้ครอบครอง ระบบก็จะขึ้นข้อมูลมากดบันทึกก็เสร็จเรียบร้อย

4 ระบบก็จะขึ้นรายละเอียดการยื่นชำระภาษีแบบที่เห็น จากนั้นก็กดยอมรับ

5 ระบบก็จะเด้งหน้านี้มาให้เรากรอ กข้อมูลเพิ่มเติม ย้ำก่อนว่า รถอายุเกิน 7 ปีต้องตรวจตรอ มาก่อน ซึ่งสมัยนี้ข้อมูลการตรวจคุณภาพการใช้งานของรถนั้นจะอัปโหลดมาที่กรมการขนส่ งฯ อัตโนมัติ เช่นเดียวกับข้อมูลการซื้ อพ ร บ ซึ่งกรมการขนส่ งฯ มีให้เลือ กซื้ อหากใครยังไม่ได้ต่อ เพราะการเสียภาษีรถยนต์นั้นจะต้องซื้ อพ ร บ ก่อนไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเสียภาษีได้

ซื้ อข า ยพรบ รถยนต์

6 จากนั้นระบบจะขึ้นให้เรากรอ กสถานที่จัดส่ งเอกสารอีกครั้ง

7 จะเห็นได้ว่า การยื่นภาษีครั้งนี้มีค่าปรับจำนวน 356 50 บาท เนื่องจากจ่ายภาษีล่าช้า ซึ่งค่าปรับนี้คิดเป็น 1% ของภาษีรถยนต์ต่อเดือน และค่าส่ งเอกสารอีก 32 บาท จากนั้นก็กดตกลง

8 ระบบก็จะขึ้นเตือนว่า การยื่นภาษีนี้จะต้องชำระภายในเวลาที่กำหนด หากพ้นวันที่กำหนดระบบจะยกเลิกรายการยื่นภาษีแบบอัตโนมัติ และจะต้องดำเนินการยื่นภาษีใหม่อีกครั้ง เราก็กดตกลง

9 จากนั้นระบบก็จะขึ้นให้เลือ กชำระเงินผ่านช่องทางไหน ซึ่งผู้เขียนเลือ กช่องทางชำระผ่านบัตรเครดิต แต่จะโดนค่าธรรมเนียม 2% จากยอ ดชำระ แต่ก็ถือว่าสะดวกที่สุด เนื่องจากผู้เขียนไม่มีบัญชีของทั้ง 3 ธนาคาร

10 หลังทำระบบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเสร็จ ระบบก็จะขึ้นแบบนี้

11 หลังจากนั้นเราก็เข้าไปตรวจสอบการชำระภาษีก็จะพบว่ากำลังดำเนินการ

12 สองวันให้หลังจากยื่นเสียภาษีรถยนต์ ก็พบว่า ระบบขึ้นว่าเอกสารกำลังจัดส่ ง ถือว่าเร็วพอสมควร เนื่องจากผู้เขียนยื่นเสียภาษีในวันเสาร์ เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า เสาร์-อาทิตย์เป็นวันหยุดราชการ

หากปล่อยให้ทะเบียนรถข า ด หรือไม่ได้ยื่นจ่ายภาษีรถยนต์เกิน 3 ปีขึ้นไปจะไม่สามารถทำธุรก ร ร มเกี่ยวกับรถยนต์ได้ ยกเว้นการข า ยต่อเท่านั้น โดยกรมการขนส่ งทางบกจะส่ งจดหมายมาแจ้งว่าจะแจ้งจอ ดแล้ว และป้ายทะเบียนรถของเราก็จะถูกยกเลิก ต้องติดต่อ กลับภายใน 30 วันและเสียค่าปรับ 1,000 บาทป้ายทะเบียนถึงจะกลับมาใช้ได้ดังเดิม

ที่มา thairath, esanborleumtin