วิ ธีเปลี่ยนคนธรรมดาเป็นคนชนะได้ทุกสถานการณ์

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตกับบทความ วิ ธีเปลี่ยนคนธรรมดาเป็นคนชนะได้ทุกสถานการณ์ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไร

1 ระดับจิตของคุณต้องสูงกว่าเขา

อย่ าตอบโต้ด้วย พลังด้านลบกลับไป แต่ให้แสดงชัดๆ ว่าคุณไม่เล่นเกมที่เขาเริ่ม ไม่อย่ างนั้นคุณจะเสร็จ และตกเป็นเหยื่อ ทันที วิธีจะหลีกให้พ้นคือ คุณต้องแสดงให้ ฝ่ายนั้นเห็นว่าคุณมี วุฒิภาวะที่สูงกว่า คุณมาที่นี่เพื่อทำงาน และมีเป้าหมายการทำงาน ที่มีโฟกัสชัดเจน ไม่ได้มาเพื่อทำร้ า ย หรือทำล าย ใครหล าย ครั้ง ที่การวางเฉยไป ซักระยะกลับได้ผล แต่หากจำเป็นคุณอาจเลือ ก สื่อ ส า ร ออ กไปตรง ๆ อย่ างสุภาพ แต่ต้องไม่ใช่ ด้วยอารมณ์

2 พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น เจ๋งขึ้น

คน ข ี้อิ จ ฉ าไม่ชอบ เห็นใครได้ดีกว่าตัวเอง แต่พวกเขา ก็มักไม่ใช้ เวลาไปกับการ พัฒนาตัวเองให้ดี ขึ้นเช่นกัน คนที่อาการ หนักมาก ๆ นั้น นอ กจากจะ ไม่ยอมทำตัว เองให้ดีขึ้นแล้ว ยังพย าย ามกดคนอื่น ให้ต่ำลงไป ด้วยการพัฒนา ตัวเองให้ดีขึ้น เก่งขึ้นเสมอ อย่ างมีโฟกัสที่ชัดเจนนั้ นเป็นการตอ กย้ำ ให้อีกฝ่ายเห็นว่า คุณคือของจริง คนจริงที่ไม่ยอมเสียเวลา ไปกับเรื่องพรรค์นี้ เพราะเป้าหมาย ความสุข และการเติบโต ของคุณสำคัญกว่า

3 เปลี่ยนความรู้สึกของคุณ เป็นเวทนา ส ง ส า ร และเมตต าแทน

คนที่มีพลังลบในตัวมาก และข ี้อิ จ ฉ ามาก ๆ นั้น มักมี บ า ด แ ผ ล ในใจ หรือ ปมปัญหาใจในอดีต ที่ไม่ได้รับการแก้ไข และหล าย คน มีปัญหา self-esteem หรือความนับถือตัวเอง ความอิ จ ฉ าริษย าคนอื่น เป็นพลังลบในตัวอยู่แล้ว นั่นหมายถึง พลังงานนั้น ก็กำลังทำร้ า ยเจ้าตัวเข้าเต็ม ๆ ซึ่งเขาเอง ก็ไม่มีความสุข สุดท้ายแล้ว ความอิ จ ฉ าริษย า คืออ าวุ ธ ที่ทำร้ า ยตัว คน ข ี้อิ จ ฉ าเอง แต่ข่าวร้ า ยคือ หากคุณมีความโดดเด่ น มากพอก็มักจะหลีกเลี่ยง

การถูกอิ จ ฉ าไม่ได้ อย่ างน้อย หากคุณมองมันว่าคื อเรื่องธรรมดา ของโลกมนุษย์ คุณก็จะปล่อยวาง ได้มากขึ้น และที่สำคัญก็คือ คุณควรจะ ร ะ วั งใจ ตัวเองไม่ให้ไป อิ จ ฉ าริษย าใครจะ ทุ ก ข์ ซะเอง

ที่มา bypichawee, profession-j55, sabuyjaijung