หากคุณมีสามี 5 ลักษณะนิสัย คุณคือภรรย าที่โชคดีที่สุดในโลก

หากคุณมีสามี 5 ลักษณะนิสัยนี้ คุณคือภรรย าที่โชคดีที่สุดในโลก

การแต่งงานเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตคู่ และชีวิคคู่จะมีความสุขได้นั้น ทั้งสามีและภรรย าจะต้องซื่อสัตย์ต่อกันไม่ว่าต่อหน้าและลับหลัง และหากคุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีสามี 5 ลักษณะนิสัยนี้ คุณคือภรรย าที่โชคดีที่สุดในโลก ไปดูกันว่าสามีแบบไหนที่ทำให้ภรรย าเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลก

หากเราคิดดี ทำดี และจิตใจดี เชื่อเถอะว่า ผลบุญนั้นจะเกื้อหนุน ให้เราได้พบเจอแต่คนดี การกระทำทุกอย่ างของเราที่เป็นการกระทำที่ดี นั้นจะช่วยให้ทุกอย่ างนั้นนำพาเราไปเจอแต่สิ่งดี

และแน่นอนว่าหากเรายึดมั่นในความดี ตั้งใจแต่ จะทำความดี สักวันความดีนั้นจะชักนำคนที่ ศีลเสมอกันกับเรา เข้ามาในชีวิตของเรา และสิ่งที่สำคัญอย่ างหนึ่งที่เราควรจำให้ขึ้นใจ

ก็คือ จงอย่ าไปคบคนไม่ดีเด็ดข า ด เพราะไม่อย่ างนั้น เราอาจจะถูกชักนำ หรือพาไปเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีเอาได้ การเลือ กคบคนจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่ างมาก เหมือนที่เขา

บอ กกันเอาไว้ว่า ถ้าเราเลือ กอยู่กับคนไหน เราก็จะเป็นคนแบบนั้น การคบหาใครหรือให้ใครเข้ามาในชีวิต จึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราห้ า มปล่อยปะละเลยอย่ างเด็ดข า ด

มีคำกล่าวที่ว่า การเรียนนั้นย ากแล้ว เรียนให้จบนั้นย ากกว่า เรียนให้จบว่าย ากแล้ว หางานดีๆทำนั้นย ากยิ่งกว่า ได้งานดีๆทำว่าย ากแล้ว ได้สามี ได้คู่ชีวิตที่ดีนั้นย ากที่สุด การได้สามีที่ดีนั้นเป็นบุญอันประเสริฐ ยิ่งกว่าถูกรางวัลที่ 1 อีก เราจะพาไปดูนิสัยสามีที่ใครๆได้ไปเป็นสามีก็เหมือนถูกรางวัลที่หนึ่ง

1 มีความรับผิ ดชอบต่อหน้าที่

ผู้ที่จะมาเป็นผู้นำครอบครัวไ ด้ ต้ อ ง มี ที่ มีความรับผิ ดชอบ คอยดูแลไม่ให้เกิดปัญหาภายในครอบครัวได้ เ พราะชีวิตคู่จะต้องช่วยกันดูแลรั ก ษ าเพื่อให้ผ่ านในแต่ละวันไปให้มีความสุขที่สุด

และในอนาคตอาจจะมีสายใยตัวน้อยมาผูกครอบครัว ไว้ด้วยกันซึ่งถ้าสามีข า ดความรับผิ ดชอบ จะทำให้ความมั่นคงของครอบครัวไม่แน่นอน สามีไม่ใช่เพียงแต่ต้องรับผิ ดชอบ เรื่องต่างได้แต่ต้องสามารถรับผิ ดชอบความรู้สึกคนในครอบครัวได้อีกด้วย

2 เป็นคนที่มีอารมณ์ขัน

ครอบครัวที่เต็มไปด้วยความสุข จะมาพร้อมกับการมีอารมณ์ขันซึ่งถ้าครอบครัวไหนมีสามีที่มีอารณ์ขัน มีการหัวเราะกันในครอบครัวบ่อยๆ จะทำให้เกิดความรักกัน มากขึ้นในครอบครัว

และยังทำให้คนในค ร อ บ ครัว มีสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งถ้าเมื่อเจอกับปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ก็ต ามคุณจะไม่เกิดการวิต ก กั งวลมากจนเกินไป สามารถแก้ไขปัญหาด้วย สติดปัญญาไม่ใช้เพียงแต่อารมณ์

3 รักเดียวใจเดียว

ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ ผู้ทุกคนต้องการเจอสามีที่ไม่มีนิสัยเจ้าชู้ รักเดียวใจเดียว มองภรรย าคนเดียว ไม่นอ กลู่นอ กทาง ถ้าหญิงใดได้ไป จะดีกว่าการถูกห ว ยอีก เพราะถ้าสามีมีนิสัยเจ้าชู้ รับรองได้ความชีวิตคู่ต้องสั่นคลอนแน่นอน อยู่กันไม่ย าว

ต่อให้ผู้หญิงจะรักมากแค่ไหนก็คงต้องยอมแพ้ความเจ้าชู้สักวัน เหนือสิ่งอื่นใดชีวิตคู่ที่สามารถอยู่ด้วยกันอย่ างยืนย าว นอ กจากสามีที่ดีแล้ว ภรรย าเองก็ต้องดีด้วย ต้องมีพื้นฐานชีวิตที่ดีเหมือนกัน ระดับความคิด ระดับจิตใจ ต้องเท่ากัน หรือที่เรียกกันว่า ศีลเสมอกัน

4 มีความเสมอต้นเสมอปล า ย

การใช้ชีวิตคู่อาจจะไม่เหมือนการเป็นแฟนกันซึ่งอาจจะไม่มีความหวานกันตลอ ด บางคู่อาจจะมีน้อยลง หรือบางคู่แทบจะไม่มีเลย ย่อมมีจืดจางลงบ้าง แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่อย ากบอ กให้สามีได้รับรู้ไว้ว่า ภรรย าทุกคนอย ากที่จะได้รับความหวานจากสามีบ้าง

อาจจะเป็นคำชมหวานๆ การแสดงออ กว่ารักและเป็นห่วง มีของขวัญบ้าง หาทำกิจก ร ร มร่วมกันเช่น พากันไปเที่ยว พาไปเดท พาไปกินอาหารที่ภรรย าชอบ เพียงแค่นี้ความหวานของคู่คุณก็สามารถอาจจะทำให้ใครหล า ยๆคนอิจฉาได้

5 ต้องมีความอ ดทน

เมื่อเกิดปัญหาในครอบครัว สามีควรต้องเป็นที่พึ่งได้ ต้องมีความอ ดทนที่จะก้าวไปข้างหน้า ต้องฝันฝ่าต่อปัญหาและความย ากลำบากไปด้วยกันได้ ไม่ว่าจะย ากเย็นแค่ไหน เราจะพบความสำเร็จของความอ ดทนที่เราพย าย ามทำ

และเมื่อเราผ่ านมันไปได้ สามีและภรรย าจะเกิดความเห็นอ กเห็นใจกันในย ามที่เราต้องลำบากและ ใช้ความอ ดทนเป็นอย่ างมาก จะเกิดความรักแน่นแฟ้นจนไม่อาจมีอะไรมาทำล า ยความรักของคุณได้

เมื่อไหร่ที่เราเจอใครคนนั้นแล้ว ควรรั ก ษ าเขาไว้ให้ดีๆจงรัก ให้เหมือนวันแรกที่เกิดความรู้สึกรัก จงทำให้เหมือน ตอนที่คุณอย ากได้เขามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคู่เพียงแค่นี้ ทำทุกอย่ างให้เหมือนวันแรกที่รักกัน เพื่อความรักที่มั่นคงตลอ ดไป

ขอขอบคุณ ยืนยิ้ม, มียิ้ม