อยู่กับคนที่เขาเห็นคุณเป็นเพชรอันล้ำค่า ไม่ใช่เห็นคุณเป็นแค่เม็ดกรวดก้อนหนึ่งที่ไร้ค่า

อยู่กับคนที่เขาเห็นคุณเป็นเพชรอันล้ำค่า ไม่ใช่เห็นคุณเป็นแค่เม็ดกรวดก้อนหนึ่งที่ไร้ค่า

หากวันนี้คุณนั้นจะต้องเลือ กผู้ายคนหนึ่งเข้ามาเป็นครอบครัวของคุณ เขาคนนั้นจะต้องรักและเห็นคุณค่าในตัวของคุณ ไม่ใช่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากคุณ​ บทความนี้จะบอ กเกี่ยวกับ อยู่กับคนที่เขาเห็นคุณเป็นเพชรอันล้ำค่า ไม่ใช่เห็นคุณเป็นแค่เม็ดกรวดก้อนหนึ่งที่ไร้ค่า ไปดูกันว่าคนที่เขาเห็นคุณเป็นเพชรนั้นเขาจะเป็นคนแบบไหน

การเลือ กอยู่กับคนที่มองเห็นคุณค่าในตัวเรานั้น มักจะทำให้เรามีความสุข และเห็นคุณค่าในตัวเอง คนที่เห็นคุณค่าในตัวเรา เขาจะรักและทะนุถนอมเรา เพราะว่าเขาไม่อย ากที่จะเสียเราไป แต่ถ้าหากเราเลือ กอยู่กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเรา

เราก็จะเป็นแค่เพียงคนที่ไม่มีค่าในสายต าของเขา และยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าในตัวเอง เพราะฉะนั้นถ้าเราเลือ กได้ก็จงอยู่กับคนที่เห็น คุณค่าในตัวของเราจะดีกว่านะ อย่ างน้อยมันก็ ทำให้เรารู้สึกดี มากกว่าที่จะทำให้เรารู้สึกแย่

คนทุกคนล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในตัวเองกันทั้งนั้น อย่ าให้ใครมาตัดสินคุณค่าในตัวของเราหรือ อย่ าเอาคุณค่าในตัวของเราเองไปให้คนอื่นตัดสิน เราต่างหากที่มีสิทธิ์ในคุณค่าในตัวของเรา ไม่ใช่คนอื่น เพราะฉะนั้นใครที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเรา เราก็อย่ าไปอยู่กับเขา อย่ าเข้าไปในชีวิตของเขา เพราะมันจะทำให้เรารู้สึกแย่และไร้คุณค่าไปในทันที

เราทุกคนต้องพบเจอกับความรักหลากหล า ยรูปแบบ ทั้งผิ ดหวัง สมหวัง จนกว่าจะได้เจอกับความรัก ที่จริงใจ แต่บางคนก็ต้องเจอกับความผิ ดหวัง ซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า จนบางครั้งก็ยังสงสัย ว่าชีวิตนี้ จะเจอความรักดีๆสักครั้งบ้างไหม แต่สิ่งที่ย ากกว่าการรักกัน คือทำยังไง ให้ทุกวันไม่รักกัน น้อยไปกว่าเดิม

ขอให้จำไว้ว่า… ‘คุณค่าของสิ่งสิ่งหนึ่งไม่เคยหมดไปเพียงเพราะ ใครคนหนึ่งมองไม่เห็นคุณค่าของมัน’ คุณค่าของ’คุณ’ก็เช่นเดียวกัน… จงเลือ กอยู่กับคนที่มอง เห็นคุณเป็น’เพชรอันเจิดจ้า’ไม่ใช่แค่’หินธรรมดา…ก้อนหนึ่ง’

1 สิ่งใดมีแล้วดีต่อใจเราก็เลือ ก’เก็บไว้ข้างกาย’ สิ่งใดมีแล้วทุ ก ข์ต่อใจเราก็เลือ ก’ปล่อยออ กไป’

2 เพชรจะยังคงเป็น…’เพชร’ที่ สวยงามอยู่เสมอ มีแค่คน’ต าบอ ด’เท่านั้น ที่จะคลำดูแล้วบอ กว่า…’มันเป็นแค่ก้อนหิน’

3 ‘คู่ชีวิต’ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่’สมบูรณ์ทุกอย่ าง’ แต่เป็นคนที่เราอยู่ใกล้แล้ว รู้สึกว่า’ทุกอย่ างสมบูรณ์แบบ’

4 แม้แต่’หัวใจตัวเอง’ เ ร า ยั ง บั งคับให้’หยุดเต้นไม่ได้’ แล้วจะไป’บังคับหัวใจ คนอื่น’ให้มาเต้น…เพื่อเราได้อย่ างไร

5 บางครั้ง…ความรักอาจไม่ได้เข้ามาเพื่อ’คงอยู่’แต่เข้ามาเพื่อให้เราได้’เรียนรู้’และ’เติบโต’

6 ความเข้าใจสำคัญต่อความรักแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านักก็คือ…’ยังคงรัก’แม้ในวันที่ไม่เข้าใจ

7 ความรักที่ดีต้องทำให้เรารู้สึก’เติมเต็ม+เติบโต’ไม่ใช่’ตกต่ำ’

8 คนบางคนผ่ านเข้ามาเพื่อให้’เรารัก’ส่วนคนบางคนผ่ านเข้ามาเพื่อสอนให้เรารู้จักที่จะ’รักตัวเอง’

9 อย่ าไปเป็น’ทั้งหมด’ของชีวิตใคร แต่จงภูมิใจที่ ได้เป็น ‘ส่วนหนึ่ง’ ของกันและกัน

10 เมื่อความรักจบ…ขอให้นิ่งสงบแล้วพิจารณาตัวเองเสียก่อนอย่ าเพิ่งรีบร้อนคบใคร เพราะแค่ ‘อย ากลืมคนเก่า’ เพราะนั่นคือ การก้าวเข้าไป อยู่ในความสัมพันธ์ใหม่ ด้วย ‘คุณภาพของใจ’ ที่เท่าเดิม

11 บางครั้ง…ความรักผ่ านเข้ามาในฐานะ’พร’บางครั้ง…ความรักผ่ านเข้ามาในฐานะ ‘ครูผู้สอน’ เมื่อความรักเป็น’พร’ อย่ าลืม ‘ขอบคุณ’ แล้วเราจะ’ มีความสุขยิ่งขึ้น’ เมื่อความรักเป็น ‘ครูผู้สอน’ อย่ าลืม ‘เรียนรู้’…แล้วเราจะ’ มีความทุ ก ข์น้อยลง’

12 ย ามมีคู่…หมั่นเรียนรู้’ความรัก’ย ามอ กหัก…หมั่นเรียนรู้’ความจริง’

13 ถ้าเจอคนดีเราต้อง ‘ฉลาดพอ’ ที่จะรั ก ษ าเขาไว้ ถ้าเจอคนไม่ดีเราต้อง ‘ฉ ลาดพอ’ ที่จะรั ก ษ าระยะห่างไว้

14 ในเวลาที่เรากำลังมอบ’ความรัก’ให้ใครสักคน เราไม่เคยรู้สึกสงสัย หรือสับสนว่า ชีวิตนี้ ‘เกิดมาเพื่ออะไร’

15 เวลาเลิกกับใคร อัตราความ ‘เ จ็ บใจ’ จะแปรผันต ามอัตรา ‘ความสุข’ ที่เราไปฝากไว้ ให้อีกฝ่ายควบคุม

16 ไม่มีใครลืมอดีตที่ เ ล ว ร้ า ย ได้ แต่คนที่มีความสุข กับปัจจุบันได้ คือคนที่ ‘กล้ายอมรับ’ และรู้จัก ‘ปล่อยวาง’

17 ‘ความรัก’ อาจไม่ใช่การนั่งมองต ากัน ทั้งวันแต่คือ การมองไปที่ ‘ขอบฟ้าแห่งความฝัน’ ซึ่งหลอมรวมเราเป็นหนึ่งเดียว

18 ‘ข้ อดี’ คือสิ่งที่ดึงดูด คนสองคน…เข้าหากัน แต่การเข้าใจและ ยอมรับใน ‘ข้ อเสีย’ เท่านั้น ที่จะทำให้คนสองคน ไม่เดินหนีจากกันไป

19 คนบางคนต่อให้ไม่เจอกันนาน สุดท้ายก็ยัง ‘สำคัญ’คนบางคนต่อให้เจอกัน ทุกวันสุดท้ายก็แค่’รู้จัก’

20 รู้จักความรัก…แต่ไม่รู้จักความไม่แน่นอน ก็ต้องเจอกับ ความทุ ก ข์…อย่ างแน่นอน

แม่ชีศันสนีย์เสถียรสุต ได้กล่าวเอาไว้ว่า… ในความเป็นจริง’ไม่มีใครเป็นเจ้าของใคร’หรืออะไรได้ สิ่งที่คุณจะเป็นเจ้าของได้มีเพียง’ลมห า ยใจของตัวเอง’ ดังนั้นจงอย่ าไป’คาดหวัง’เอาอะไรจากคนอื่นให้มากเกินไปเดี๋ยวจะกล า ยเป็น’ทุ ก ข์’ แต่ละวันมันก็มีเรื่องราวมาเป็น’บททดสอบ’ในชีวิตของเราเสมอ

‘ยิ้ม’ให้กับตัวเราเองบ้าง ‘ยิ้ม’ให้กับปัญหาที่ยังแก้ไม่จบ ‘ยิ้ม’ให้กับความผิ ดหวังซะบ้าง

แล้วบอ กกับตัวเองว่า…ไม่มีอะไร’ได้อย่ างใจเรา’ไปหมดซะทุกอย่ าง… ‘ชีวิต’มันก็เป็นแบบนี้แหล่ะเราปรับคนอื่นไม่ได้ แต่เราปรับความคิดของเราได้ ยิ่งคาดหวัง…มากเท่าไหร่ ยิ่งต้องเตรียมความผิ ดหวัง…ไว้เท่านั้น!!

ขอขอบคุณ ยืมยิ้ม, มียิ้ม