อย ากร ว ยต้องรู้ 10 สิ่งที่คนร ว ยทำ ก่อนที่เขาจะร ว ย

เมื่อบ้านเรานั้นถูกมองว่าเป็นบ้านที่กำลังพัฒนา ที่ไม่ก้าวไปไหนสักที และผู้คนก็ยังหาเช้ากินค่ำ บางคนก็ยังไม่มีจะกิน แต่บางคนก็บอกตัวเองเสมอว่าฉันจะต้องร ว ยเหมือนคนร ว ยให้ได้ วันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าคนร ว ยเขาคิด เขาทำแบบไหน เขาถึงร ว ย กับบทความ อย ากร ว ยต้องรู้ 10 สิ่งที่คนร ว ยทำ ก่อนที่เขาจะร ว ย

หล า ยคนบอกว่า จงแสร้งทำ จนกว่าจะทำได้จริงๆ ซึ่งภาษิตนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตได้ เช่น การสร้างความมั่นใจในตนเอง การสร้างสรรค์แนวคิดในเชิงบวก หรือการฝึกฝนทักษะต่างๆ นอกจากนี้ ยังปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตของเราได้ด้วย และนี่คือ 10 ข้อ พึงปฏิบัติของคนร ว ย ถ้าคุณอย ากร ว ยโปรดฟังทางนี้

1 จดบันทึก

ไม่สำคัญว่าจะเป็นสมุดบันทึก หรือแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์ คุณควรจดบันทึกรายการสิ่งที่ต้องทำ เป้าหมายระยะย าว และระยะสั้น หรือแม้แต่ความฝันทุกวัน พย าย ามกระตุ้นสมองให้ปลอ ดโปร่ง เพื่อให้คุณมีพื้นที่เพิ่ม ในการจัดเก็บความคิดต่างๆ และคุณจะได้ไม่ลืมสิ่งที่สำคัญอื่นๆ ด้วย

2 พูดให้น้อยลง ฟังให้มากขึ้น

กฎข้อนี้สำคัญมากแม้ว่าคุณจะไม่สนทนากับเพื่อนก็ต าม การรับฟังความต้องการของผู้อื่น ก็เป็นปัจจัยสำคัญในธุรกิจเช่นกัน คนส่วนใหญ่จะพูด ในสิ่งที่พวกเขาไม่ชอบ และต้องการเปลี่ยน เราทุกคนรู้ดีว่า การสื่อสารคือองค์ประกอบสำคัญ ขณะที่การฟังก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้น

3 อยู่นอกออฟฟิศบ้าง

ลองนำงานประจำไปทำนอกออฟฟิศดูบ้าง เช่น การพูดคุยกับลูกค้า หรือพบปะกับผู้เชี่ยวช าญอื่นๆ วิธีเหล่านี้จะช่วยเปลี่ยนมุมมอง และเพิ่มพูนความรู้กับขย ายเครือข่ายของคุณ คุณไม่สามารถเรียนรู้ทุกอย่ างได้จากการนั่งที่โต๊ะทำงาน ดังนั้น จงออกไปหาประสบการณ์จากโลกภายนอกบ้าง

4 จงฉลาดเลือกคบเพื่อน

แม้ว่าจะย าก แต่ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จ ก็ต้องประเมินมิตรภาพในปัจจุบันอีกครั้ง ลองถามตัวเองว่า พวกเขาทำให้คุณเป็นคนดี หรือกำลังฉุดรั้งคุณอยู่ หากเป้าหมายของคุณคือการสร้างฐานะ ก็จงผูกมิตรกับคนที่สามารถช่วยเหลือคุณได้

5 รู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุด

การผลักดันตัวเองจนเกินขีดจำกัด การทำงานดึกๆ ดื่นๆ หรือนำงานกลับมาทำที่บ้านไม่ใช่สิ่งที่คนร ว ยทำ คุณจำเป็นต้องแยกเรื่องงานออกจากเรื่องส่วนตัว มิฉะนั้นคุณจะรู้สึกเหนื่อยเกินไป หมดแรง หรือหมดไฟในการทำงาน

6 อย่ าหยุดที่จะเรียนรู้

โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอ ดเวลา ขณะที่ ผลิตภัณฑ์ นวัตก ร ร ม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็เกิดขึ้นเกือบทุกวัน ถ้าคุณต้องการเป็นที่หนึ่ง และประสบความสำเร็จ ก็ต้องใฝ่เรียนรู้เหตุการณ์ทุกอย่ างที่กำลังเกิดขึ้น

7 มีอิสรภาพทางการเงิน

คนร ว ยจะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยกับเสื้อผ้าแบรนด์เน ม สินค้าร า ค าแพง เครื่องประดับ หรือรถยนต์อย่ างที่ใครหล า ยๆ คนคิด พวกเขาจะไม่ล้างผลาญเงิน แต่จะให้เงินทำงานแทนพวกเขา รายได้ที่มาจากธุรกิจเสริม การลงทุน เงินปันผล หรืออสังหาริมท รั พ ย์ คือแหล่งรายได้เสริมของคนร ว ย แม้แต่การมีบัญชีเงินฝากผลตอบแทนสูง ก็สามารถทำให้คุณร ว ยขึ้นได้ด้วย

8 ให้ความสำคัญกับเวลา

คุณเคยคิดไหมว่า ตัวเองใช้เวลากับสื่อโซเชียล หรือวิดีโอสั ต ว์น้อยน่ารักนานเท่าไหร่ ทางที่ดีคุณควรลดเวลาการใช้โทรศัพท์ลง และทำกิจก ร ร มอย่ างอื่นที่มีประโยชน์แทน เช่น การพัฒนาตัวเอง การดูแลสุขภาพ การเป็นอาสาสมัคร หรือการสร้างเครือข่าย เป็นต้น

9 อ่านหนังสือทุกวัน

คนร ว ยส่วนใหญ่จะเลือกการอ่านหนังสือมากกว่าการดูโทรทัศน์ อันที่จริงคนร ว ยร้อยละ 88 จะอ่านหนังสืออย่ างน้อยวันละ 30 นาที การอ่านวรรณก ร ร ม หนังสือพัฒนาตนเอง ไปจนถึงข่าวสารบ้านเมือง จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณรู้จักเปิดใจกว้างมากขึ้น แถมยังมีประโยชน์ในที่ทำงานอีกด้วย

10 ให้ความสำคัญกับตัวเองเป็นอันดับแรก

คุณต้องหมั่นดูแลสุขภาพกายใจของตัวเองทุกวัน คุณควรทำกิจก ร ร มที่ทำให้คุณรู้สึกดีมีพลัง และผ่อนคล า ยไม่ว่าจะเป็นการยกน้ำหนัก หรือเล่นเทนนิส การใช้เวลาอยู่กับคนที่คุณรัก หรืออยู่ต ามลำพัง การอาบน้ำหรือฝึกสมาธิ เป็นต้น นอกจากนี้การตรวจสุขภาพ และเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เป็นประจำ จะช่วยปกป้องคุณจากอาการหมดไฟในการทำงาน

ที่มา aanplearn