เงินเริ่มห า ยาก เงินเดือนไม่เหลือใช้ อย่ าคิดซื้ อ 5 สิ่งของนี้

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้สิ่งของที่คุณเองไม่ควรเสียเวลาชีวิตด้วย ถ้าหากยังไม่มีเงินเหลือ กินเหลือใช้ กับบทความ เงินเริ่มห า ยาก เงินเดือนไม่เหลือใช้ อย่ าคิดซื้ อ 5 สิ่งของนี้ ไปดูกันว่ามีสิ่งของอะไรบ้างที่คุณนั้นไม่ควรให้ความสำคัญในชีวิต

1 เสื้อผ้าแบ ร นด์เนม

ไม่ต้องขวนขวายที่จะได้มัน มา เพื่อให้ตัวเองเดื อ ดร้อน คุณค่าของคนอยู่ที่ส ม อง ไม่ใช่เสื้อผ้าที่ใส่หรอ ก ใส่แ บ ร น ด์เนมทั้งตัว พูดโ ง่ ๆ ก็มีเสื้อยืดกางเกงยีนข าดๆ ฉลาดกว่าเป็นไหนๆ มีเยอะไป

2 รถป้ ายแดง

ประเท ศเรา รถมือส องสภาพดีมีมากมาย และเป็นประเท ศที่น้อยหน้าไม่ได้เขามีเราก็ต้องมี ผ่ อ นไม่ไหวมีให้เห็นเยอะไปเว้นแต่ว่า ออ กมาเพื่อใช้งานจริง ๆ มีธุรกิจรองรับ จำเป็นต้องใช้มันจริงๆ

3 โทรศั พท์

หากมันยังไม่พังคามือ ยังใช้งานได้ดีอยู่ อย่ าซื้ อไม่ใช่เพื่อแค่อย ากได้ อย ากมีเหมือนคนอื่นเขา

4 การพ นั น

จะซื้ อห วยแท งบอลอะไรก็ช่าง อย่ าหาเรื่องใส่ตัว ด้วยการเอาเงินจากน้ำพักน้ำแร งไปเสียไม่มีเหมือนเขาก็ช่างมัน แต่อย่ าทำให้ต้องเดื อ ดร้อน ใครจะไม่คบคุณเพราะไม่มีโทรศั พท์ใหม่ ใส่เสื้อผ้าแบ ร นด์เนม ก็ปล่อยเขาถือว่ามันเป็นการคัดคน เว้นเสียแต่ว่า คุณมีเงินเหลือมากมายถ้าแบบนี้ ก็ทำไป เพราะความสุขใครความสุขมัน

5 กินข้าว นอ กบ้ าน

เพราะราค าอ า ห า รแพ งเป็น 3 เท่า กับการทำกินเองเชียวนะหรือไม่ก็ อ า ห า รต ามสั่งแถวบ้ าน มีต้นทุ น มากมายที่เตรียมช าร์จเรา

ที่มา R a m e t Tanawangsri, y i m l a m u n