แม้อายุจะมากขึ้น ก็อย่ าให้เป็นอุปสรรคในการทำ 13 อย่ างนี้

แม้อายุจะมากขึ้น ก็อย่ าให้เป็นอุปสรรคในการทำ 13 อย่ างนี้

แม้ว่าตัวเลขอายุของคุณจะเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี แต่ความเป็นผู้หญิงที่เก่งและฉลาดของคุณ ก็สามารถที่จะทำให้ชีวิตของคุณนั้นมีความสุขได้ และก็ไม่มีความคิดที่จะหยุดทำ 13 อย่ างนี้ ด้วย

นับวันอายุของเราก็เพิ่มมากขึ้นไปทุกวัน แน่นอนว่ายิ่งเวลาผ่ านไปนาน มากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งแก่ลงไปมากเท่านั้น ไม่มีใครสามารถหนีพ้นสังขารนี้ได้หรอ กนะ

ไม่ว่าใครทุกคนก็ล้วนแล้วแต่ก็ต้องเป็นไปต าม กฎของธรรมช าติ แต่ในเมื่อเราจะแก่แล้วทั้งที เราก็ควรที่จะดูแลตัวเอง ไม่ให้ตัวเองกล า ยเป็นคนแก่เฉยๆ ที่ไม่มีความสุขในชีวิต สิ่งที่เราควรจะทำก่อนที่ทุกอย่ างมันจะสายเกินไปก็คือ

การดูแลตัวเองอย่ างสม่ำเสมอ อะไรที่คิดว่าดีก็ทำไป อะไรที่คิดว่าไม่ดีกับตัวเองก็ขอให้หลีกเลี่ยง และก่อนที่เราจะแก่ตัวลงเราก็ต้องหาหลักประกัน หรืออะไรก็ต ามที่เราจะต้องใช้ในตอนแก่ ไม่ว่าจะเป็น

เงินทอง และอะไรต่างๆมากมาย เพราะเราอย่ าลืมว่า เมื่อเราแก่ตัวลงไป เราจะไม่สามารถหาเงินได้เหมือนตอนยังไม่แก่ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือ การแก่ลงไปอย่ างดูดีและมีสง่า และเป็นคนแก่ที่มีความสุข แค่นี้เราก็จะไม่ต้องมาเครียดตอนแก่อีกต่อไปแล้ว

1 อย่ าหยุด..ฉลาด

จงอย่ าหยุดอ่าน เขียน เรียนรู้ พย าย ามหาความรู้ใหม่ ๆ ทุกวัน เพราะความรู้ทำให้องอาจ

2 อย่ าหยุด..ทำงาน

อย่ าลาออ กจากงาน มาเป็นแม่บ้านต ามคำขอร้องของสามี เพราะชีวิตเราจะค่อย ๆ ดูไร้ค่าไปทีละน้อย ๆ กว่าจะรู้ตัว บางเรื่องก็สายไปเสียแล้ว

3 อย่ าหยุด..ออม

ไม่ว่าจะออมด้วยวิธีไหน ก็ต้องรู้จักออม ทั้งซื้ อพันธบัตรรัฐบาล ซื้ อหุ้น ฝากธนาคาร ออมผ่ านบริษัทกันชีวิต หรือจะซื้ อทอง ซื้ อที่ดิน ก็จงรีบออมตั้งแต่เนิ่น ๆ อย่ ารอพึ่งคนอื่นย ามเดือ ดร้อน เพราะเขาก็มีภาระเหมือนกัน

4 อย่ าหยุด..สวย

จงสวยต ามวัย ใส่ใจตัวเองเสมอ อย่ าได้ปล่อยตัวเองโทรม จนกล า ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านเด็ดข า ด

5 อย่ าหยุด..ท่องโลกกว้าง

นอ กจากความสุขที่ได้บินออ กไปนอ กรังสู่โลกกว้างแล้ว ความรู้ใหม่ ๆ จากการได้พบเห็นยังมากขึ้นอีกด้วย เสมือนหนึ่งเป็นการเติมไฟให้กับชีวิตและใจเราเอง

6 อย่ าหยุด..หาเงิน

พย าย ามให้มีประตูมากกว่าหนึ่งบานให้เงินไหลเข้ามา เพราะถ้าบานหนึ่งปิดก็ยังมีบานอื่นเปิดอยู่ นอ กจากนั้น ชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้ จะรู้สึกว่าตนเองมีค่ามากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อหาเงินใช้ได้เอง

7 อย่ าหยุด..หาของอร่อยกิน

การหาของอร่อยกิน ไม่จำเป็นต้องอ้วนเสมอไป เพราะเรารู้จักเสพอย่ างมีความสุข ตราบใดที่ลิ้นยังรับรสได้อยู่

8 อย่ าหยุด..คบเพื่อน

โดยเฉพาะเพื่อนเก่าที่ดี ๆ จงพย าย ามหาเวลาไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อน ๆ ได้พูดคุยรำลึกความหลังอย่ างมีความสุขกัน เพราะจะทำให้เราไม่พลาดความประทับใจ กับความสุขบางเรื่องไป

9 อย่ าหยุด..ทำบุญสร้างกุศล

เพราะจะทำให้จิตใจเราผ่องแผ้วเบิกบาน และส่ งผลให้เรามีความสุขมาจากข้างใน อันเป็นความสุขที่แท้จริงของชีวิต

10 อย่ าหยุด..กตัญญู

คนที่สำเร็จในชีวิต มักเป็นคนกตัญญูรู้คุณคน และคนกตัญญูรู้คุณคน มักจะประสบความสำเร็จ

11 อย่ าหยุด..รักตัวเอง

เพราะถ้าเราไม่รักตัวเองก่อน แล้วจะให้ใครมารัก พอเรารักตัวเอง เราก็จะใส่ใจตัวเองในทุกเรื่อง และผลของการใส่ใจตัวเอง ก็จะทำให้เราดูดีในทุกเวลา ทุกอริยบท

12 อย่ าหยุด..ทำสิ่งที่ชอบ

เพราะไม่รู้จะได้ทำได้อีกนานถึงเมื่อไหร่ เมื่อมีโอ กาสทำได้ ก็ให้รีบทำเสียเถิด

13 อย่ าหยุด..เล่นกีฬา ออ กกำลังกาย

เพราะจิตใจที่ดี ควรอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง เราจะได้ใช้ชีวิตอย่ างเข้มแข็ง และไม่เป็นภาระคนอื่น

ที่มา ดร.พน ม ปีย์เจริญ

ขอขอบคุณ ส่ งต่อความรัก, มียิ้ม