ใครชอบโดนใบสั่งกล้องวงจรปิดบ่อย ควรรู้ไว้

วันนี้เรามีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับความเร็วรถบนท้องถนน หากวันใดวันหนึ่งคุณโดนใบสั่งกล้องวงจรปิดส่ งมาถึงบ้าน คุณจะต้องทำอย่ างไร กับบทความ ใครชอบโดนใบสั่งกล้องวงจรปิดบ่อย ควรรู้ไว้ ไปดูกันว่าหากมีเอ กสาร ส่ งมาที่บ้าน คุณจะต้องจัดการกับเอ กสารใบสั่งนี้อย่ างไร

หล า ยๆครั้งเวลาเราขับรถทางไกล หรือ ขึ้นทางด่วน ก็มักจะเจอ กล้องตรวจจับความเร็วแบบนี้ให้เห็นอยู่เป็นประจำ ซึ่งใครที่ฝ่าฝืน หรือ ใช้ความเร็วเกินที่กำหนดไว้ จะถูกถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน

ก็ต้องโดนเสียค่าปรับต ามกฎหมายอยู่แล้ว ซึ่งในช่วงวันแรกที่มีกฎหมายถูกจับตรงนี้เกิดขึ้น มีผู้กระทำความผิดมากกว่า 1600 ราย ผู้กระทำความผิดจะต้องไปชําระค่าปรับภายใน 7 วัน หากไม่ไปต ามเวลาที่กำหนดเจ้าหน้าที่จะส่ งจดหมาย

ไปยังที่อยู่และจะต้องชำระค่าปรับภายใน 30 วัน ซึ่งถ้าหากไม่ดำเนินการ ทางเจ้าหน้าที่จะส่ งข้อมูลไปยังกรมการขนส่ งทางบก เพื่อทำการงดเว้นต่อทะเบียนรถเป็นการชั่ วคราว และเมื่อเดินทาง

ไปชำระค่าปรับจะต้องจ่ายเงินค่าเสียค่าปรับช้าอีก 1,000 บาท และค่าปรับต ามใบสั่งซึ่งจะสอ ดรับกับการแก้ไขกฎหมายใบสั่งใหม่ด้วยนั้น ล่าสุด นายเกิดผล แก้วเกิด ทนายคนดังในโลกโซเชียลได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า…

‘เห็นความพย าย ามของตำรวจ ที่บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่ างเข้มแข็งเหลือเกิน ผมเห็นด้วยกับการใช้กล้องและเทคโนโลยีแทนเจ้าพนักงานจราจร ( บางอย่ าง ) แก้ไขการใช้ดุลยพินิจที่ไม่ถูกต้อง และการโต้เถียงของประช าชนได้

เพราะกล้องไม่โกหก ยกเว้นตำรวจส่ งหมายใบสั่งผิดบ้าน แต่การออ กมาตรการบังคับให้ไปชำระค่าปรับภายใน 7 วัน หากล่าช้าจะต้องชำระค่าปรับล่าช้าเพิ่ม 1,000 บาท

และ อายัดทะเบียนไว้ สำหรับผม ผิดก็ว่าไปต ามผิด ผิดก็ต้องมีหน้าที่จ่ายค่าปรับต ามกฎหมาย แต่ไม่เห็นด้วยกับการบังคับให้ชำระค่าปรับล่าช้าอีก 1,000 บาท รวม 1,500 บาท มันโหดร้ า ยเกินไปไหมครับ แต่ตำรวจได้ค่าปรับ

และเปอร์เซ็นต์ค่าปรับเพิ่มอีก 3 เท่า จาก 500 เป็น 1,500 ภายในเวลา 30 วัน มันจะเกินไปไหมครับ 1,500 ซื้ อกับข้าวกินได้ทั้งครอบครัวตั้งหล า ยมื้อ ท่านจะรีบใช้เงินไปไหน ใจเย็นๆ ให้เวลาช าวบ้านห า ยใจบ้าง ถ้าสมมุติว่า ช าวบ้านที่โดนใบสั่งทั้ง 1,600 คน ลุกขึ้น มาต่อสู้ด้วยวิธีการทางกฎหมาย

และใช้สิทธิทางศาลบ้าง แทนที่จะยอมชำระค่าปรับ 500 หรือ 1,500 บาทในกรณีล่าช้า รวมใจรวมตัวกันเดินเข้า โรงพักแจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่า ไม่ชำระค่าปรับที่โรงพัก แต่จะไปสู้ในชั้นศาล หรือชำระค่าปรับที่ศาลแทน ถ้ามีสักเดือน ละ 1,000 คน งานคงล้นมือตำรวจ

และพนักงานอัยการแน่นอน ลองดูไหมครับ ความผิดลหุโทษ ไม่ต้องประกันตัว เดินถือใบสั่งที่ตำรวจส่ งไปให้ทางไปรษณีย์ แล้วบอ กพนักงานสอบสวนว่า ขอไปต่อสู้ ( ในกรณีไม่ผิด ) หรือไปชำระค่าปรับที่ศาลแทน เมื่อไปถึงศาล ถ้าผิดก็รับสารภาพ ศาลก็ปรับ ครึ่งหนึ่งของ 500 บาท

คงเหลือ จ่ายค่าปรับที่ศาลเพียง 250 บาท ไม่เสียค่าปรับล่าช้า ไม่ถูกอายัดทะเบียน เพราะถือว่าชำระค่าปรับต ามคำพิพากษาแล้ว และที่สำคัญเงินค่าปรับในศาล ตำรวจจะไม่ได้เปอร์เซ็นแม้แต่สต างค์แดงเดียว

อย่ าบีบบังคับประช าชนเกินไปนะครับ ผมเชื่อว่าถ้ามีคนใช้วิธีนี้ ตำรวจนั่นแหละครับที่จะเหนื่อยจนไม่ต้องทำงานอย่ างอื่น เผลอๆ คดีข า ดอายุความเพราะฟ้องไม่ทัน เสียงบประมาณซื้ อ กล้อง และงบประมาณพิมพ์ใบสั่งเปล่าๆ

ที่มา bitcoretech