ในวันที่ฝนตก เลือ กร่มที่อย ากใช้มา 1 คัน บอ กความเป็นตัวตนที่ซ่อนอยู่ของคุณได้

ในวันที่ฝนตก เลือ กร่มที่อย ากใช้มา 1 คัน บอ กความเป็นตัวตนที่ซ่อนอยู่ของคุณได้

หากวันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้ามืดและคุณนั้นต้องไปทำงานต ามปกติ อย ากให้คุณนั้นเลือ กร่มที่คุณนั้นอย ากใช้มากๆ มา 1 คัน เพื่อบอ กความเป็นตัวตนที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณได้ เมื่อคุณเลือ กร่มได้แล้ว เราไปอ่ า นคำเฉลยความเป็นตัวตนของคุณพร้อมๆ กันค่ะ

ถ้าคุณเลือ กร่มคันที่ 1

เป็นคนที่เข้มแข็งสดใสมีชีวิตชีวาใจกว้างพูด และทำอะไรรวดเร็วเสมอ ชอบที่จะไปงานปาร์ตี้ หรือร่วมกิจก ร ร มต่าง ๆ ไม่ว่างานนั้นจะเหนื่อยเพียงใดก็จะทุ่มสุดตัว และในอีกมุมหนึ่งคุณเป็นมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มักใจร้อนส่วนเรื่องความรักคุณนั้น เป็นคนที่เปิดเผยจริงใจ กับคนรักเสมอ

ถ้าคุณเลือ กร่มคันที่ 2

เป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหว มีความกังวลตลอ ดเวลา,มักเก็บตัวไม่ค่อยสุ่งสิงกับใคร ชอบอยู่บ้าน เป็นคนช่างสังเกตมีไหวพริบ เมื่ออยู่ในที่ที่มีผู้คน มากมาย คุณจะเงียบไม่พูดง่าย ๆ เลย เรียกว่าว่าอารมณ์ ศิลปินนั่นเอง

ถ้าคุณเลือ กร่มคันที่ 3

เป็นคนที่เข้มแข็งสดใส มีชีวิตชีวาใจกว้างพูดและทำอะไร รวดเร็วเสมอชอบที่จะไปงานปาร์ตี้ หรือร่วมกิจก ร ร มต่าง ๆ ไม่ว่างานนั้นจะเหนื่อยเพียงใด ก็จะทุ่มสุดตัว และในอีกมุมหนึ่ง คุณเป็นมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มักใจร้อน ส่วนเรื่องความรักคุณนั้น เป็นคนที่เปิดเผยจริงใจกับคนรักเสมอ

ถ้าคุณเลือ กร่มคันที่ 4

เป็นคนชอบความสงบ มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย กล้าเผชิญหน้ากับปัญหา แล้วสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี คนให้ความเคารพนับถือมีความคิดที่เป็นของตัวเองเสมอ

และเมื่อไรที่ความคิดของคุณไม่ตรงกับใคร เขาคุณก็จะไม่แสดงอาการใดๆ ทั้งนั้นจะเก็บไว้ในใจ อย่ างเดียว คุณมีความทะเยอทะย านจริงจัง กับชีวิตและคุณเป็นคนรักเดียวใจเ ดียวโรแมนติก และโ ก ร ธง่ายห า ยเร็ว

ถ้าคุณเลือ กร่มคันที่ 5

เป็นคนที่สงบและเยือ กเย็นเป็นคนใจดีใจเย็น และใจกว้างคุณเป็นคนไม่ค่อยกังวล กับอะไรสักเท่าไหร่ คุณชอบที่จะอยู่อย่ างสงบสุข เป็นคนสบายๆง่ายๆแต่คุณเองนั้นไม่ชอบ อยู่คนเดียวไม่ชอบทะเลาะ กับใครมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้างส่วนเรื่องความรักคุณ เป็นคนไม่ค่อยโรแมนติก นักแต่เมื่อรักแล้ว ก็จะรักเลยไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆ

ขอขอบคุณ ยืนยิ้ม