10 สิ่งที่ควรโยนทิ้งไป ทิ้งไปแล้วชีวิตดีมีความสุข

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสร้างความสุขให้ตัวเองโดยการโยนความทุ ก ข์ทิ้งไป กับสิ่งที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้น กับบทความ 10 สิ่งที่ควรโยนทิ้งไป ทิ้งไปแล้วชีวิตดีมีความสุข ไปดูกันว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างที่ควรโยนทิ้งไป

1 ทิ้ง เพื่อนแ ย่ๆ

มนุษย์เป็นสั ตว์สังคม และได้รับอิ ท ธิ พ ล จากคนรอบข้างค่อนข้างสูง ดังนั้น อย ากเป็นคนแบบไหน การคบเพื่อนคือสิ่งสำคัญ เมื่อเราเพื่อนดี เราก็ดีไปด้วย แต่หากเพื่อนไม่ดี เราก็พลอยแ ย่ไงล่ะ

2 ทิ้ง การโท ษคนอื่น

หล า ยต่อหล า ยคน พอเวลาที่มีปัญหาต่างๆเกิ ดขึ้น ก็มักจะหาใครสักคน มารับผิ ดชอบ ต้องคอยโท ษคนอื่นอยู่ตลอ ด จงหัน มาเปลี่ยนความคิดใหม่ มานั่งหาวิธีแก้จะดีกว่าไหม เพราะบางอย่ างที่ได้เกิ ดขึ้นเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้

3 ทิ้ง ความเชื่อที่จำ กั ด ความสามารถของคุณ

บางคน มักมีความเชื่อว่า เราทำนู่นไม่ได้ ทำนี่ไม่ได้ ความคิดอย่ างนี้ เป็นอุปสรรคที่สำคัญที่สุดในชีวิต ที่จะทำให้เราไม่ได้ทำในสิ่งที่รักจริงๆ หรือท้าทายไปสู่ความสำเร็จได้

4 ทิ้ง การทำงานที่มากไป

ความสำเร็จที่เกิ ดขึ้นในชีวิตไม่ได้มาจากแค่การทำงานอย่ างเดียว คนบางคนให้เวลาเต็มที่กับงาน ทำงานห่ ามรุ่ งห่ ามค่ำไม่มีเวลาให้กับตัวเอง ทำให้เสี ยทั้งสุขภาพและเสี ยคนรอบข้างไป

5 ทิ้ง ความกลั วที่จะเปลี่ยน

การเปลี่ยนแปลง สิ่งที่เป็นอยู่เป็นสิ่งที่เราต้องพบเจอ แม้สถานการณ์ปัจจุบัน มันจะแ ย่ แค่ไหนรับมือได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่เราก็อย ากจะแก้ไข ไม่อย ากที่จะเปลี่ยน มัน เพราะกลั วการเริ่มต้นใหม่ กลั วที่ต้องลองอะไรใหม่ๆ แต่ถ้ายังทำในสิ่งเดิมๆ ก็จะไม่ได้ทำให้มีอะไรที่ดีขึ้น ลองมองหาหนทางใหม่ รู้จักเริ่มต้นใหม่ และอย่ ากลั วที่จะเปลี่ยนเลย

6 ทิ้ง ความคิดที่ว่าทุกอย่ างควบคุมได้

คนส่วนใหญ่มักมีความคาดหวังสูงในสิ่งที่ตนได้ทำ ได้คิด ชอบให้ทุกอย่ างเป็นไปอย่ างที่เราคิด แต่พอผลลัพธ์กลับไม่ใช่ที่คิดไว้ ก็มานั่งเสี ยใจและหมดหวังหมดกำลังใจ ทุ กข์มากเพราะหวังมาก ฉะนั้นอย่ าคาดหวังอะไรมากๆ ทำทุกอย่ างให้เต็มที่ เราจงรู้จักเรียนรู้และแก้ไขปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะไม่มีอะไรที่ตัวเราจะค วมคุ บให้เป็นไปในแบบที่เราต้องการได้ทุกอย่ างหรอ ก

7 ทิ้ง การ บ่ นหรือตำห นิ

แทนที่จะบ่น ตำห นิ ที่ไม่ได้ดั่งใจเราตลอ ดเวลา เปลี่ยน มุมมองใหม่ เป็นการตั้งสติ มองว่าปัญหานี้เกิ ดจากสื่งใด และแก้ไขอย่ างไร เช่นนี้คุณจะมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิม

8 ทิ้ง ความคิดที่ว่าตัวเองจะต้องถูกเสมอ

ไม่มีใครเก่งไปทุกเรื่อง การที่ต้องมานั่งเครี ย ด ว่าเราจะไม่ ‘สมบูรณ์แบบ’ นั้น มันทำให้คุณไม่มีทางมีความสุขได้หรอ กจงปล่อยวาง และยอมรับในธรรมช าติของมนุษย์เถิด

9 ทิ้ง ความอิจ ฉ า

ความอิจฉ าที่เกิ ดขึ้น เหตุผลจริงๆ แล้วมันคือ การที่เราไปเปรี ยบเที ยบชีวิตเรากับคนอื่นไง มองในสิ่งที่เราไม่มีแต่เขามี การทำเช่นนี้จะเป็นการที่เราทำร้ ๅยตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวเลย หากว่าความสำเร็จของคนอื่น มานั่งทำให้คุณเป็นทุ กข์ใจ ไม่มีความสุข เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจะทำให้คุณทุ กข์เอง

10 ทิ้ง อ ดีตที่ผ่าน มาแล้ว

อ ดีต คือประสบการณ์ที่มีทั้งดี และไม่ดี มันคือสิ่งที่สร้างตัวตนของเรา แต่มันไม่ควรเป็นสิ่งที่รวบรวมความเสี ยใจในอ ดีต และทำให้คุณก้าวไปไหนไม่ได้ ดังนั้น เมื่อมันเป็นแบบนั้น ปล่อยวาง และทิ้งมันไปบ้างก็ดี

ที่มา postsod, kapook999