10 อาการของคนกำลังหมดรักกัน

10 อาการของคนกำลังหมดรักกัน

เมื่อความรักของคุณใกล้จะถึงจุดจบที่ถึงวันที่ต้องเดินแยกทางกันจริงๆ มันมักจะไม่มีสัญญาณเตือนอะไรเลย แต่ก่อนที่จะวันที่เดินแยกทางกัน มักจะมีอาการของคนหมดรักกันได้เริ่มแสดงออ กมาในทุกๆ วัน จนบางทีคุณก็เริ่มสัมผัสได้ว่า เราหมดรักกันแล้วจริง วันนี้เราจึงมีบทความ 10 อาการของคนกำลังหมดรักกัน ไปดูกันว่าอาการของคนหมดรักกันนั้นเป็นอย่ างไร

เคยเป็นกันบ้างไหม พอคิดที่จะรักใครสักคนทีไร ใจเราเป็นต้องพังตลอ ด จนเราเริ่มรู้สึกกลัวที่จะรักแล้ว บางคนนั้นเวลาเปิดใจรับใครเข้ามาในชีวิต สุดท้าย เขาก็มักจะโดนคนนั้นเข้ามาทำร้ า ยหัวใจ จนเริ่มสร้าง

เกราะกำบังขึ้น มาในจิตใจ เพราะถ้ารักแล้วมันต้องเ จ็ บช้ำ ต้องเสียใจ คนหล า ยๆคน จึงเลือ กที่จะอยู่คนเดียวดีกว่า อย่ างน้อยก็ไม่ต้องผิ ดหวัง กับความรัก ไม่ต้องมีใครมาทำให้เสียใจและเสียความรู้สึก

ความรักก็เหมือนดาบสองคมแหละนะ มันมีทั้งดีและไม่ดี ตอนรักกันดีๆนั้นมันก็มีความสุข เป็นเรื่องธรรมดาของคนรักกัน แต่พอหมดรักกันหรือต้องทะเลาะกัน มันก็จะทำให้เราเสียใจ ร้องไห้ไปกับมัน เพราะฉะนั้นความรักมันก็มีทั้งดีและไม่ดีในตัวของมัน

อยู่ที่ว่าเราจะทำให้มันเป็นความรักแบบไหน มากกว่า แต่ถ้าต้องเจอกับความรัก ที่มันแย่ๆ บางทีเราอยู่คนเดียวมันก็อาจจะมีความสุขมากกว่าก็เป็นได้

ผู้ช ายบางคนอาจไม่ต้องก ารทำร้า ย ความรู้สึกของเราด้วยการบอ กความจริงเกี่ยวกับเจตนาของเขาไม่มีสถานการณ์ใดที่จะได้รับผลประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายเพราะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจบ ลงด้วยความเจ็ บ ปว ดดังนั้นคุณควรเชื่อในสิ่งที่เขาพย าย าม

จะสื่อแทนที่จะเชื่อแต่ในสิ่งที่คุณต้องการเชื่อผู้ช ายมักจะบอ กความจริง ในแบบฉบับของตัวเอง เช่น กา รแสดงท่าทาง การขา ดการติดต่อทางโทรศัพท์ หรือแม้แต่วิธีที่เขาพูดเกี่ยวกับคุณ ในทางตรงกันข้ามผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะเข้าใจผิ ดในสิ่งที่ผู้ช ายพย าย ามจะสื่ออาจ ฟังดูโหดร้า ย แต่เป็นเรื่องจริง

คุณไม่เชื่อว่าเขาไม่ชอบคุณคุณจึงนึกหาข้ อแก้ตัวเพื่อพิสูจน์การกระทำของเขาทั้งที่เขาแค่ไม่ต้องการพูดอะไรออ กมาดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้คุณเจ็ บ ปว ด และผิ ดหวั งอย่ างรุนแรงนี่คือสิ่งที่ผู้ช ายมักจะทำเมื่อพวกเขาไม่สนใจคุณอีกต่อไป

1 คุณมักจะส่ งข้ อความ ไปหาก่อนเสมอ

ใช่ว่าผู้ช ายทุกคนจะเป็นเหมื อนกันแต่โดยทั่วไปแล้วผู้ช ายก็มักจะงับเหยื่อที่คุณโยน มาให้อย่ างไรก็ต ามผู้ช ายจะไม่ส่ งข้ อความหาคุณยกเว้นว่าคุณจะส่ งหาเขาก่อนหรือเป็นไปได้ว่ าเขาอาจจะส่ งข้ อความหาผู้หญิงอีกคนหนึ่งแทนหากคุณรู้สึกว่าตัวเองมักจะส่ งข้ อความหาเขาก่อนลองรอและปล่อยให้เขาส่ งข้ อความหาคุณ ก่อนบ้างเพื่อสังเกตว่าเขารู้สึกอย่ างไรกับคุณ

2 เขาไม่ โทรหาคุณ

หากช ายหนุ่มคนนั้นทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้แก่คุณ บอ กเลยว่านี่ไม่ใช่สัญญาณที่ดีเพราะเขาจะนั่งรอและปล่อยให้คุณเป็นฝ่ายวิ่งไล่ต ามเขาต่างหากดังนั้นคุณควรเป็นฝ่ายทิ้งเบอร์โ ทรศัพท์และให้เขาวิ่งไล่ต ามคุณดีกว่า

3 เขาไม่มีคำ ถามใดๆ

ผู้ช ายที่ต้องการทำความรู้จักกั บคุณจะหมั่นป้อนคำถามสำคัญเพื่อดูว่าพวกคุณจะเข้ากันได้ไหมส่วนผู้ช ายที่สนใจแค่ ช่วงเวลานี้ก็จะถามคำถามที่ต่างออ กไปโดยสิ้นเชิง

4 เขากอ ดคุ ณในวันออ กเดท

ผู้ช ายบางคนอาจต้องการให้ทุกอย่ างค่อยเ ป็นค่อยไปโดยเฉพาะอย่ างยิ่งในการพบกันวันแรกอย่ างไรก็ต ามวิธีกอ ดก็สามารถบอ กได้ว่าเขารู้สึก อย่ างไรกับคุณ ดังนั้นจงเชื่อในสัญช าตญาณของตัวเอง

5 เขามักจะทำ ตัวยุ่งอยู่เสมอ

ถ้าผู้ช ายอย ากใช้เวลาอยู่กับคุณก็คงไม่เห ลือบ่ากว่าแรงที่เขาจะทำ อาจดูราวกับว่าคุณต้องเป็นฝ่ายนั่งรอให้เขาโทรหาและเมื่อเขาต้องการพบคุณคุณก็ควรรีบฉวยโอ กาสนั้นไว้อย่ างไรก็ต าม คุณควรใส่ใจกับปฏิกิริย าของเขาเมื่อคุณเชื้อเชิญให้เขาออ กมาพบคุณ หากเขาทำท่าลังเลก็อย่ าไปสนใจเขาอีกเลย

6 ความต้องการของคุณไ ม่มีค่า

ทุกอย่ างจะขึ้นอยู่กับเขาและความต้องการของคุณก็ไม่มี เหตุผลมากพอที่จะต้องใส่ใจอันที่จริงความต้องการของคุณก็มีความสำคัญพอๆกับของเขา ถ้า เขาสนใจแต่ตัวเองก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเขาไม่ชอบคุณ

7 ไม่มีของข วัญให้

ผู้ช ายที่ชอบคุณมักจะมีดอ กไม้หรืออะไร ก็แล้วแต่ติดไม้ติดมือมาฝากคุณแต่ถ้าเขายังคงไปเที่ยวกับคุณเรื่อยๆและไม่เคยให้ของขวัญใดๆแม้แต่ชิ้นเดียวคุณควรตระหนั กได้แล้วว่าเขาไม่ต้องการให้ของขวัญแก่คุณ

8 หว่านเสน่ห์อยู่ฝ่ ายเดียว

ผู้ช ายบางคนจะเก็บงำความคิดของตัวเองเพื่อป้องกั นไม่ให้คุณเสียใจผู้ช ายเหล่านั้นใส่ใจความรู้สึกของคุณแต่จะไม่มีวันแลกเปลี่ยนกันดังนั้นหากการหว่านเสน่ห์มาจากคุณเพีย งฝ่ายเดียว จงรู้ไว้เลยว่าเขาไม่ได้สนใจคุณ

9 เขาไม่สนใจคุณจนรู้สึ กได้

ขอให้คุณเชื่อสัญช าตญาณของตัวเอง แต่ถ้า คุณไม่แน่ใจก็จงถามเขาเขาอาจจะยอมเปิดใจพูดคุยหรือหลีกเลี่ยงมันไปเลย…ความรักไม่ควรเกิดขึ้นอยู่ฝ่ายเดียว แต่บาง ครั้งก็อาจมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายให้มากกว่า

10 เขาพูดถึงผู้หญิงคน อื่น

ถ้าผู้ช ายสนใจคุณเขาจะไม่พูดถึงผู้หญิงคนอื่น แต่ถ้าเขาทำก็อาจ หมายความว่าเขาอย ากรู้ว่าคุณจะรู้สึกอย่ างไรเมื่อเขาพูดถึงผู้หญิงคนอื่นอย่ างไรก็ต ามถ้าเขายังพูดอย่ างต่อเนื่องก็เป็นไปได้ว่า เขาสนใจคนอื่น มากกว่าคุณและมองคุณเป็นแค่เพื่อน

ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ในกรณีที่ผู้ช า ยไม่สนใจคุณเขาอาจรู้สึกแย่ที่จะบอ กความจริงกับคุณและหวังว่าคุณจะเข้าใจเขาอย่ างไรก็ต ามคุณควรเรียนรู้สัญญาณบอ กเหตุเห ล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงความจริงอันโห ดร้า ย

ขอขอบคุณ รอยยิ้ม, มียิ้ม