คนชอบใช้รถยนต์เป็นประจำควรรู้ หากโดนใบสั่งกล้องวงจรปิด

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดเกี่ยวกับการชอบขับรถยนต์ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด …

Read More

6 เรื่องที่พ่อแม่ปลูกฝั่งให้ลูกโดยไม่รู้ตัว

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดที่ทำให้ลูกของเราเติบโตมาเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองโดยไม่รู้ตัว …

Read More

จงอย่ าเป็นคนเก่งที่เห็นแก่ตัวไม่มีน้ำใจ จงเป็นคนธรรมดาที่มีน้ำใจ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

วันนี้เราอย ากที่จะนำเสนอบทความที่จะทำให้หล ายคนใช้ชีวิตในสังคมได้ง่ายขึ้น …

Read More

วิ ธีแก้ที่ดินไม่มีทางเข้า ให้มีทางเข้าออ กได้

สวัสดีจ้าวันนี้เรามีความรู้ดีๆมาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่ไม่มีทางเข้าหรือที่เราเรียกกันว่าที่ดินต าบอ ด …

Read More