4 วิ ธี เลือ กแตงโมให้น่ากินหวานฉ่ำ โดยไม่ต้องผ่าดู

วันนี้เราจะพาคุณไปเลือ กแตงโมให้น่ากิน เนื้อสวย หวานฉ่ำมาก กับ 4 วิ ธี เลือ กแตงโมให้น่ากินหวานฉ่ำ โดยไม่ต้องผ่าดูไปดูกันว่าจะต้องเลือ กแตงโมอย่ างไ รบ้าง
แตงโมเป็นผลไม้ที่เหมาะกับอากาศร้อนของบ้านเรามาก เพราะช่วยคล า ยร้อนได้ดีทั้งรสช าติหวานฉ่ำ ช่วยแก้ความกระห า ยคล า ยความร้อนได้ดี และในแตงโมยังมีน้ำมากช่วยให้ร่างกายสดชื่นได้ ทำให้แตงโมเป็นผลไม้โปรดของหล า ยๆคน ในบทความนี้เราจะนำวิธีเลือ กซื้ อแตงโมที่ถูกต้องมาฝากกัน

1 ขั้วแตงโม

หากแตงโมลูกนั้นๆเป็นสีเขียวโดยไม่มีสีเหลืองปนอยู่เลย เป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นแตงโมที่ถูกเก็บมาก่อนที่ผลจะสุกดี ทำให้รสช าติไม่หวานเท่าที่ควร ให้เราสังเกตความหวานและรสช าติดีของแตงโมได้จากขั้วแตงโม โดยให้เลือ กขั้วแตงโมที่เป็นสีออ กเหลืองๆ จะได้ผลที่หอมหวานและมีน้ำมาก ทานอร่อยกว่าแตงโมที่เก็บมาก่อนที่จะสุก

2 จุดสีเหลือง

สีเหลืองบนผลของแตงโมเป็นสัญลักษณ์ที่บอ กว่าเป็นลูกที่สุกบนดิน ให้เราเลือ กซื้ อแตงโมที่มีจุดสีเหลืองแบบนี้ จะทานอร่อยกว่าแตงโมที่มีรอยจุดสีขาว หรือไม่มีจุดเลย

3 รอยตำหนิ

บางคนอาจคิดว่าแตงโมที่มีผิวสวยๆสีเขียวสดจะอร่อยกว่า แต่ความจริงแล้วแตงโมที่อร่อยและรสช าติดีมักเป็นแตงโมที่มีรอยตำหนิอยู่บ้าง ซึ่งรอยตำหนิแบบนี้เป็นสัญลักษณ์บอ กว่า มีผึ้งมาผสมเกสรหล า ยครั้ง ให้เลือ กแตงโมที่มีรอยจะมีรสช าติหวานอร่อยกว่าแตงโมที่สวยเกลี้ยงไม่มีรอยตำหนิเลย

4 ลักษณะผลที่ย า วหรือผลกลม

แตงโมเป็นผลไม้ซึ่งเกษตรกรได้ทำการแบ่งเ พ ศ อย่ างชัดเจนคือ แตงโมหนุ่มจะมีรูปร่างย า วเรียว มีน้ำมาก หากเป็นแตงโมสาวจะมีลักษณะกลม โค้งมน จะมีเนื้อที่รสช าติหวานกว่าแต่น้ำจะน้อยกว่า ชอบทานแบบไหนก็สามารถเลือ กดูจากความย าว หรือความกลมนี้ได้

เพียงเรารู้ 4 วิธีในการเลือ กแตงโมเหล่านี้แล้ว เราก็ไม่จำเป็นต้องซื้ อผลไม้ต ามรถเข็นอีกต่อไป สามารถเลือ กซื้ อด้วยตัวเองที่ตลาดได้เลย รับรองว่าดูต ามทั้ง 4 ข้อนี้แล้วเราจะซื้ อแตงโมได้หอมอร่อยถูกใจมากกว่าที่เคยซื้ อมาเลยทีเดียว

ที่มา : krustory