4 อาหารเช้า ที่ไม่ควรทานทุกวัน

อาหารเช้าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกๆ คน และก็ควรที่จะเลือ กทานสิ่งดีๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายตัวเอง แต่ก็มีอาการบ้างชนิดที่ไม่ควรเลือ กทาน วันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ 4 อาหารเช้า ที่ไม่ควรทานทุกวัน ไปดูกันอาหารแบบไหนที่ไม่ควรกินบ้าง

อาหาร หมายถึงสสารใด ๆ ซึ่งบริโภคเพื่อเสริมโภชนาการให้แก่ร่างกาย อาหารมักมาจากพืชหรือสั ต ว์ และมีสารอาหารสำคัญ เช่น คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิต ามิน หรือแร่ธาตุ สิ่งมีชีวิตย่อยและดูดซึมสสารที่เป็นอาหารเข้าสู่เซลล์เพื่อนำไปสร้างพลังงาน คงชีวิต หรือ กระตุ้นการเจริญเติบโต

ในอดีต มนุษย์ได้มาซึ่งอาหารด้วยสองวิธีการ คือ การเก็บของป่าล่าสั ต ว์และเกษตรก ร ร ม ปัจจุบัน พลังงานจากอาหารส่วนใหญ่ที่ประช ากรโลกบริโภคนั้นผลิตจากอุตสาหก ร ร มอาหาร ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทข้ามช าติซึ่งใช้เกษตรประณีต และอุตสาหก ร ร มการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตของระบบให้ได้มากที่สุด

อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญ ที่ร่างกายต้องการ เพื่อเป็นแ ห ล่ งพ ลั งงานที่จะต้องใช้ในเช้าวันใหม่ แต่ด้วยสถ า น ก าร ณ์เร่งรีบในปัจจุบัน

ทำให้ใครหล า ยคนเลือ กรับประทานอาหารเช้าแบบง่ายๆ หาได้ทั่วไป โดยไม่ทราบถึงภั ยอั นต ร า ยที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายเลย วันนี้เราหยิบยก 4 อาหารเช้า ย อ ด ฮิต ที่หล า ยๆคนโปรดปราน มาฝากกันค่ะ

1 ข้าวเหนียวกับห มู ปิ้ ง

เมนูอาหารเช้าแสนอร่อยอย่ างข้าวเหนียวห มู ปิ้ ง เป็นอาหารที่ไม่ควรรับประทานบ่อยเลย เนื่องจากเป็นอาหารที่มีแคลอรี่สูง และยังก่อส า ร ม ะเ ร็ งจากการปิ้งด้วย แม้จะหาซื้ อง่าย และสะดวกมากแค่ไหน ก็ไม่แนะนำให้รับประทานเป็นอาหารเช้า หรือรับประทานบ่อยๆค่ะ

2 น้ำเต้าหู้

การรับประทานน้ำเต้าหู้เป็นอาหารเช้านั้น อาจทำให้ท้ อง อื ดได้ หากรับประทานตอนท้องว่าง ถ้าจะรับประทานให้ได้ประโยชน์ที่ดี ควรรับประทานอาหารจำพวกแป้งเข้าไปด้วย เช่น

ขน มปังสักแผ่น เพราะถึงแม้น้ำเต้าหู้จะทำมาจากถั่วเหลือง ซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรตและวิต ามินแร่ธาตุมากมายก็เถอะ หากคุณรับประทานในตอนท้องว่าง คุณจะเกิดอาการท้ อ งอื ดแน่นอน

3 กล้วย

กล้วยผลไม้ที่มีประโยชน์และแร่ธาตุมากมาย หากเลือ กรับประทานเป็นอาหารเช้าก็ควรมีอาหารอย่ างอื่นรองท้ อ งไปด้วย เพราะการรับประทานกล้วยตอนท้องว่างจะทำให้เกิดอา ก าร ท้ อ ง อื ด อีกยังไม่พอในกล้วยนั้นมีแมกนีเซียมสูงมากซึ่ง

เป็นส่วนประกอบ เมื่อเรารับประทานตอนท้องว่าง ส า รอ าหารตัวนี้จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย ส่ งผลให้ระดับแมกนีเซียมในโลหิตของเราสูงขึ้นต ามไปด้วย ทำให้มีผลต่อ การทำงานของห ล อ ดโ ล หิ ตของหั วใ จได้

4 ปาท่องโก๋

ปาท่องโก๋ เป็นอาหารเช้าที่หล า ยๆคนติ ด ใ จ เพราะเป็นอาหารเช้าเบาๆไม่หนักท้ อ งเท่าไหร่ แต่คุณทราบหรือไม่คะว่าปาท่องโก๋เนี่ย คือ แป้งทอ ดกับน้ำมัน พลังงานที่เราได้จะได้จากน้ำมันที่ทอ ดมากกว่า

และการใช้น้ำมันทอ ดนั้นก็ไม่รู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าได้เปลี่ยนบ้างหรือเปล่า ทำให้เกิดสภา วะเ สี่ ย งเป็น ม ะ เ ร็ งอีก แล้วการรับประทานปาท่องโก๋ในทุกๆเช้า ก็ทำให้เสี่ยงเป็นโ ร คเ บ า ห วา นได้อีกด้วย

เพราะปาท่องโก๋ที่รับประทานเข้าไปนั้นจะเปลี่ยนไปเป็นน้ำต าลภายใน 3 นาที และจะถูกดูดซึมสู่ร่างกายอย่ า งรวดเร็วทำให้เกิดสภาวะเ สี่ ย ง เป็นโ ร ค เ บ า ห ว า นไปอีก

ดังนั้นเราควรหัน มาใส่ใจอาหารมื้อเช้ากันให้มากขึ้น อาจจะตื่นนอนเร็วขึ้นสักหน่อย เพื่อที่มีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการเตรียมอาหารเช้าที่ดีเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่ า ง สดใส และแข็งแรงอย่ า งไรล่ะคะ

ที่มา krustory,th.wikipedia.org