5 คำพูดที่ลูกกตัญญูจะไม่มีวันพูดกับพ่อแม่

5 คำพูดที่ลูกกตัญญูจะไม่มีวันพูดกับพ่อแม่

เมื่อครั้งที่เรายังเป็นเด็ก พ่อแม่พูดกับเราด้วยน้ำเสียงที่ถนุถนอมด้วยความที่พ่อแม่รักเรามาก และเมื่อเราโตขึ้นก็ต้องดูแลท่านเหมื่อที่ท่านดูแลเรา พูดจาไพเราะกับท่านเหมือนที่ท่านพูดกับเรา

บนโลกนี้ไม่มีพรไหนดีและวิเศษเท่า พรจากพ่อและแม่ของเราแล้วล่ะ เพราะฉะนั้นในตอนที่ท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ สิ่งที่เราควรทำก็คือดูแลท่านให้ดีที่สุดเท่าที่ ลูกคนนึงจะสามารถทำให้ได้จะดีกว่านะ

เพราะเราไม่มีวันรู้ได้หรอ กว่า พ่อกับแม่ของเรานั้น จะอยู่กับเราไปถึงตอนไหน อะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอน รีบทำตอนที่ยังมีโอ กาส ดีกว่าต้องมาเสียใจทีหลังนะ หากทำให้ท่านพอใจและมีความสุข นั่นก็ถือว่า

เราประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ลูกที่ดีแล้วล่ะ เมื่อพ่อแม่มีความสุข และภาคภูมิใจในตัวเรา ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้รับพรที่ประเสริฐที่สุดแล้วล่ะ

เพราะว่าพ่อแม่ก็เปรียบเสมือนกับพระอรหันต์ ที่เราสามารถกราบไหว้ได้ทุกวันเพราะฉะนั้นไม่มีคำอวยพร ไหนจะศักดิ์สิทธิ์เท่าคำอวยพรจากพ่อแม่อีกแล้วล่ะ ลูกที่ดีและกตัญญูมักจะได้ดีและประสบความสำเร็จกันทั้งนั้นแหละ

1 ไม่โทษพ่อแม่ว่าจู้จี้จุกจิก

พ่อแม่เกิดมาก่อนเรา มีประสบการณ์มากกว่าเรา อย่ าตะคอ กท่าน เมื่อท่านจ้ำจี้จำไชให้กินข้าว ให้ใส่เสื้อผ้าหนาๆ ให้ใส่หมวกกันน็อ ก ให้กลับบ้านเร็วๆ ให้เก็บห้อง ให้ฯลฯ เพราะคนที่รักเราจริงเท่านั้นที่จะจู้จี้ในเรื่องนี้กับเรา พ่อแม่ไม่มีทางจู้จี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหลานของท่านแน่นอน หรือคุณว่าไม่จริง

2 ไม่โทษพ่อแม่ว่าไร้ความสามารถ

ไม่มีใครที่เก่งไปทุกเรื่อง และไม่มีใครที่ทำทุกเรื่องได้สมบูรณ์ พ่อแม่คือผู้ให้ชีวิต ทุ่มเทเลี้ยงดูเราจบเติบใหญ่สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อย่ าต่อว่าพ่อแม่ว่า ‘สู้พ่อแม่ของคนอื่นก็ไม่ได้’ คำพูดนี้ เมื่อพูดออ กไป ต่อให้ม้าฝีเท้าไวก็วิ่งต ามไปเก็บกลับคืน มาไม่ทัน แล้วมันจะกล า ยเป็นต ร า บ า ปในชีวิตคุณไปทั้งชีวิต

3 ไม่โทษพ่อแม่ย ามท่านป่ ว ยไข้

ไม่ว่าพ่อแม่จะยุ่งเพียงไร จะดึกดื่นเพียงไหน จะฝนตกแดดออ กปานใด พอเราเ จ็ บไข้ท่านจะละทิ้งการงานในทันที ท่านจะพาเราไปหาหมอในทันที ท่านจะหาวิธีเยียวย ารั ก ษ าเราในทันที ย ามที่ท่านป่ ว ยไข้ เราทำเหมือนที่ท่านทำให้เราได้มากน้อยเท่าไหร่??

หรือว่าเพราะพ่อแม่เ จ็ บป่ ว ยนานวัน จึงทำให้ลูกไม่กตัญญูดูแลหรือ หรือเราจะเป็นจำนวนคนที่สังคมตราหน้าว่าเป็นลูกอ กตัญญูเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งพ่อแม่ให้กายสังขารมา มิใช่ให้เรามาคอยกล่าวโทษท่านในขณะที่เราโตขึ้น พ่อแม่ก็เริ่มแก่ชราลง จวบจนลาโลก ลาลูกหลานไปอย่ างไม่มีวันหวนกลับ

ไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีเรา โทษกล่าวพ่อแม่ มิสู้เข้าใจพ่อแม่ หากแม้แต่พ่อแม่คุณยังให้อภั ยไม่ได้ แล้วจะไปให้อภั ยใครในโลกใบนี้ได้?? ร้อยพันความดีงามความกตัญญูมาเป็นอันดับที่หนึ่ง เริ่มจากเวลานี้ วันนี้ อย่ าได้โทษกล่าวพ่อแม่อีกต่อไป

4 ไม่โทษพ่อแม่ที่ท่านบ่นว่า

ที่พ่อแม่บ่นว่า ก็เพราะเราทำไม่ได้ดี ที่บ่นว่าไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองแต่เป็นเพราะเพื่อเรา ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่รักลูกของตนเอง ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อย ากให้ลูกเจริญก้าวหน้ากว่าตนเอง ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อย ากให้ลูกของตนเป็นอภิช าตบุตร ที่เก่งกล้าสามารถกว่าตนเอง

5 ไม่โทษพ่อแม่ว่าชักช้า

ย ามพ่อแม่แก่เฒ่า อย่ าด่าทอว่าท่านทำอะไรชักช้า หากเรายังไม่เคยเป็นพ่อแม่ เราไม่มีทางรู้เลยว่าคนเป็นพ่อแม่ต้องใช้ความรักความอ ดทน มากเพียงใดในการสอนให้เราเดิน สอนให้เรากิน สอนให้เราอาบน้ำ

สอนให้เรา…ฯลฯ ย ามที่ท่านหนุ่มสาว ท่านทุ่มกำลังแรงกายเพื่อพวกเรา มาบัดนี้ร่างกายจึงทรุดโทรม หากวันหนึ่งพ่อแม่แก่ชราลง กำลังวังช าเริ่มเสื่อมถอย จงจำไว้ ‘เห็นพ่อแม่ในวันนี้ ดุจเห็นตนเองในวันข้างหน้า’ เรื่องกตัญญู ต้องรีบลงมือทำ

ขอขอบคุณ verrysmilejung, มียิ้ม