5 ต้นไม้ปลูกในบ้าน ช่วยเรื่องภูมิแพ้ ฟอ กอากาศให้สดชื่น

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ต้นไม้ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาภูมิแพ้ได้ กับบทความ 5 ต้นไม้ปลูกในบ้าน ช่วยเรื่องภูมิแพ้ ฟอ กอากาศให้สดชื่น ไปดูกันว่าต้นไม้ชนิดใดบ้างที่จะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นในทุกวัน

1 พลูด่าง

พลูด่าง เรียกได้ว่าเป็นพืชที่นิยมนำมาปลูกชนิดหนึ่ง เพราะเป็นพืชที่มีความทน และดูแลง่าย ไม่ต้องการการใส่ใจมากมาย น อ ก จ า ก นี้ยังสามารถนำมาใส่กระถางสวยๆไว้สำหรับเป็นไม้ประดับได้อีกด้วย ที่สำคัญยังสามารถช่วยดูดซับสารพิ ษต่างๆได้ ซึ่งภายในชั่ วโมงเดียว พ ลู ด่ า ง สามารถลดอาการระคายเคืองต าได้ถึง 52% รวมถึงโ ร คระบบทางเดินห า ยใจลดลงได้ถึง 34% และหอบหืดลดลง 9%

2 เ ศ ร ษ ฐีเรือนใน

จะมีลักษณะใบเรียวย าว มีล า ย ด่ า ว ข า ว อยู่ส่วนกลางใบ ขอบใบเป็นสีเขียว มีดอ กเหมือนว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนกลาง จะปลูกลงกระถางแขวน หรือ กระถางทรงเตี้ยปากกว้างก็สวยงามกำลังดี สำหรับไม้ประดับชนิดนี้ถูกประกาศจาก NASA เป็นชนิดแรกๆที่มีคุณสมบัติในการดูดสารพิ ษ ในอาคาร ซึ่งจากการ ท ด ล อ ง พบว่าใน 24 ชั่ วโมง เ ศ ร ษ ฐีเรือนในสามารถดูดคาร์บอน มอนอ กไซด์ได้ 96% แ ล ะ ฟอร์มัลดีไฮด์ ได้ถึง 86% ซึ่งเป็นจำนวนที่มากเลยทีเดียว

3 ปาล์มไผ่

ปาล์มไผ่เป็นไม้ประดับ เป็นพืชที่มีความทนทาน เลี้ยงง่าย และไม่ต้องการแสงแดดมาก เหมาะกับการนำมาประดับ ต ก แ ต่ ง ไว้ภายในอาคาร เป็นไม้ประดับที่คายความชื้นได้มาก มีความสามารถสูงในการดูดสารพิ ษที่ปนเปื้อนในอากาศ โดยเฉพาะทั้ง 3 ชนิดนี้ ได้แก่ เบนซีน ไตรคลอโรเอทิลีน และฟอร์มัลดิไฮด์

4 เบญจมาศ

เป็นไ ม้ ด อ ก ที่มีรูปทรงสวยงาม สีสันสดใส จึงนิยมปลูก และซื้ อข า ยกันจำนวน มาก เป็นไม้ดอ กที่ปลูกเลี้ยงง่าย นอ กจากเรื่องความสวยงาม ต้น เ บ ญ จ ม า ศ ยังมีประโยชน์สามารถดูดสารพิ ษได้สูงมาก จำพวกฟอร์มมัลดีไฮด์ เบนซีน และแอมโมเนียได้ดี

5 ลิ้น มังกร

สำหรับลิ้น มังกร เป็นต้นไม้ล้มลุกที่มีอายุมาหล า ยปีทุกส่วนของต้นอวบน้ำ สามารถเติบโตได้ เ กื อ บ ทุกสภาพแวดล้อม นิยมปลูกในกระถางเพื่อใช้สำหรับตกแต่งสวนและใช้ประดับในบ้าน สำหรับพืชสกุลนี้จะดูดซับสารพิ ษ ในบรรย ากาศได้ดี ควรปลูกในห้องนอนเพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ในระหว่างที่เรา
หลับ

ลองหาซื้ อมาปลูกกันนะคะ เพื่อเพิ่มอากาศ บ ริ สุ ท ธิ์ ให้ที่ทำงานและที่บ้านของเรา จะได้น่าอยู่มากขึ้น และใครที่เป็นภูมิแพ้ แนะนำให้หามาปลูกด่วนๆเลย ต้นไม้เหล่านี้ช่วย ฟ อ ก อ า ก า ศ ได้ดีมาก

ที่มา banidea