5 ลักษณะนิสัยของเมียน้อย รู้ไว้จะได้เล่นต ามเกมทัน

5 ลักษณะนิสัยของเมียน้อย รู้ไว้จะได้เล่นต ามเกมทัน

ผู้หญิงบางคนก็มีหน้าต าที่สวย แต่ชอบที่จะทำตัวเป็นเมียน้อย ทั้งๆ ที่ตัวเองก็สามารถที่จะเป็นที่หนึ่งและเป็นที่เดียวของใครสักคนได้ แต่เขาก็ไม่เลือ กที่จะทำ วันนี้เราจึงมีบทความ 5 ลักษณะนิสัยของเมียน้อย รู้ไว้จะได้เล่นต ามเกมทัน ไปดูกันว่าพวกเมียน้อยนั้นจะมักมีนิสัยแบบไหนกัน

พวกชอบตีท้ายครัวคนอื่น มักจะเป็นพวกที่ไม่แคร์ความรู้สึกคนอื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว จนหน้ามืดต ามัวไม่เห็นถูก ไม่เห็นผิ ด บางคนรู้ทั้งรู้ว่าเขามีครอบครัวแล้ว ก็ยังจะไปยุ่งกับเขา ทั้งๆที่รู้ว่ามันผิ ดและไม่ถูกต้อง

แต่ในเมื่อตัณหาและความต้องการ มันมีมากกว่าศีลธรรมและความรู้สึกผิ ด นั่นจึงเป็นเหตุผลที่คนเหล่านี้มักจะไม่สนใจ ต่อให้คนๆนั้นจะมีครอบครัว หรือมีลูกแล้วก็ต าม พวกที่ชอบตีท้ายครัวคนอื่นมักจะไม่มีใครอย ากยุ่งด้วย

เพราะคนพวกนี้มักจะเชื่อใจไม่ได้ ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่คนนินทาว่าร้ า ย ไม่มีใครอย ากคบค้าสมาคมด้วยกับคนแบบนี้ เพราะกลัวจะถูกเหมาว่าเป็นพวกเดียวกัน มีนิสัยเหมือนกัน คือชอบแย่งแฟนช าวบ้าน

นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคนที่ชอบแย่งแฟนช าวบ้าน ชอบเป็นมือที่สาม ทำครอบครัวคนอื่นเกิดความแตกแยก มักจะไม่เจริญในหน้าที่การงาน และการใช้ชีวิตในสังคม

1 สร้างภาพให้ตัวเองดูดี มีศีลธรรม ย้ำบ่อยๆ ว่าไม่สนคนมีภรรย าแล้วแต่ถ้าสามีคนอื่นโทรหา จะรีบรับรีบคุยส่ งข้ อความแชทก็รีบตอบกลับ นัดเจอก็ไปที่ใดไม่หวั่น แต่ปากก็ยังยืนยันว่าไม่สนไม่เคยคิดอย ากได้ของคนอื่น เขามายุ่งเอ เขาติดต่อมาเอง ขี้เกรงใจ เป็นคนปฏิเสธคนไม่เป็น

2 ปากหวาน พูดจาไพเราะน่าฟัง เอาใจเก่งโดยเฉพาะกิริย าออ ดอ้อน และทอ ดสะพานคุณผู้ช ายทั้งหล า ยมักตกเป็นเหยื่อคำไพเราะ รวมถึง การเอาอ กเอาใจ เชื่อฟังว่าง่ายดูเข้าใจโลกและน่ารักอยู่ตลอ ดเวลา ไม่เหมือนภรรย าที่บ้านที่มักโดนเปรียบเทียบในแง่ร้ า ยเสมอ

3 เก่งเ รื่อง บน เตียงเรื่องนี้คงไม่ต้องอธิบาย เมียน้อยที่มัดใจสามีคนอื่นได้อยู่มัดเพราะเ รื่ องบน เตียงนั้นเด็ดถึงทรวงชนิดลืมกันไม่หลง และคุณผู้ช ายที่ลุ่มหลง ก็ย ากยิ่งที่จะถอนตัวเมียน้อยนั้นไร้ศีลธรรม ไร้ความละอายต่อบาป ทำให้ปัญหาครอบครัวเรื่องเมียน้อยแพร่ขย ายกันไปวงกว้างและผู้ช ายหล า ยคน กลับมองว่าเรื่องการมีภรรย าหล า ยคนเป็นเรื่องปกติซึ่งปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้าคุณผู้ช ายรู้จักพอ รู้จักระงับยับยั้งความต้องการ และซื่อสัตย์ต่อคู่ของตน

4 ขอแค่สนุกเป็นครั้งคราว ไม่มีผูกพัน พอใจก็มา เบื่อแล้วก็ไป ง่ายๆ ชิวส์ๆ แต่ถ้าวันใดสามีคนอื่นไม่มาหามักกระวนกระวาย โทรอ้อน เช้า สาย บ่ายค่ำ แสดงอาการเหมือนอยู่คนเดียวแล้วจะต า ยเมื่อผู้ช ายเริ่มออ กห่าง เริ่มมีข้ อแม้ด้วยข้ ออ้างว่าขอเวลาทำใจ รักมากตัดข า ดกันไม่ได้ ต้องใช้เวลา พฤติก รร มกลับไม่ง่ายไม่ชิวส์เหมือนอย่ างที่พูดเลย

5 มักดูเจียมตัว ทำตัวน่าสงสาร ไม่ระรานใครเมียน้อยส่วนใหญ่ มักพูดเสมอว่าพอใจอยู่ในที่ของตนยอมรับสภาพได้ ไม่คิดระรานเมียหลวง ไม่อย ากสร้างความร้านฉานให้ครอบครัวคนอื่นขออยู่เงียบๆ แต่บางคราว ก็โทรหาสามีคนอื่นบ่อยๆ เวลาเขาอยู่กับครอบครัวหรือบางคราวก็แกล้งโทรผิ ดเข้าเบอร์เมียหลวง ถ่ายรูปคู่กับสามีคนอื่นโพสลงในเฟสบุ๊คแล้วเปิดสาธารณะบ้างก็เท่านั้น

ขอขอบคุณ forlifeth, bohatto