5 วิ ธีใช้ชีวิตให้ไม่ติดขัด เงินไม่ข า ดมือ

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตให้ไม่เป็นห นี้ และมีเงินเหลือใช้ถึงสิ้นเดือน กับบทความ 5 วิ ธีใช้ชีวิตให้ไม่ติดขัด เงินไม่ข า ดมือ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

1 ตั้งสติเอาไว้ก่อน

ปรับเปลี่ยนพฤติกร รมของตนเอง หยุดก่อห นี้ หยุดสร้างห นี้เพิ่มโดยเด็ ดข าด ไม่ว่าจะต้อง ลำบากขนาดไหน ที่สำคัญต้อง หยุดหาห นี้ใหม่ มาจ่ายห นี้เก่า เพราะจะทำให้เป็นห นี้แบบงูกิน หาง ไม่รู้จักจบ ต้องอยู่ให้ได้ด้วยเงินเดือนของตัวเอง

2 หาช่องทางสร้างรายได้เพิ่ม

ตามหลักความจริงแล้ว เมื่อใช้เงินหมดนั้น ก็ต้องหาเพิ่มอยู่แล้ว เหมือนน้ำในโอ่งหมด ก็ต้องตักมาเพิ่ม หากใครที่เป็นห นี้อยู่ การเงิน ติดลบ ลองสำรวจตัวเองว่ามีของอะไรข า ยได้ บ้าง แล้วตัวเองมีความสามารถอะไร หรือมอง หาอาชีพเสริมที่พอสร้างรายได้ เช่น ทำกับข้าว ทำขน มข า ย หรือไม่ถ้ามีทักษะการข า ยก็หาซื้ อ สินค้าต่างๆ ไปข า ยตามตลาดนัด เป็นต้น

3 สำรวจภาระห นี้สินที่มีอยู่

คุณควรแยกแบ่งประเภทห นี้สินที่มีอยู่ในตอนนี้ แยกประเภทห นี้ จำนวนห นี้ อัตราด อ ก เ บี้ ยที่ ต้องชำระ ขั้นต่ำที่ต้องชำระ จากนั้นให้คำนวณ ยอดห นี้ทั้งหมด คำนวณรายได้ทั้งหมด ให้เรียง ลำดับยอดห นี้ที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

4 ห นี้ไหนสำคัญให้จ่ายก่อน

โดยเฉพาะห นี้ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ส่วนห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ต หรือห นี้สินเชื่อส่วนบุคคลให้จ่ายเท่า ที่จ่ายได้ โดยเลือ กจ่ายห นี้ที่มี ด อ ก เ บี้ ย สูง ก่อน และติดต่อขอประนอมห นี้ ขอผ่อนจ่ายใน แต่ละเดือน และควรติดต่อเจ้าห นี้อยู่ตลอด อย่าคิดที่จะหนีห นี้เป็นอันข าด

5 เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาห นี้

หากจ่ายยอดเต็มไม่ไหว ก็ให้จ่ายขั้นต่ำไปก่อน เพื่อเป็ยการรั ก ษ า บัญชีและเครดิต วิธีนี้เหมาะ กับผู้ที่มีห นี้ไม่เยอะ อาจจะมีห นี้เพียง 2-3 บัญชี แนะนำให้จ่ายขั้นต่ำตามใบเรียกเก็บเงิน หรือจ่าย ให้มากกว่าขั้นต่ำสักเล็กน้อย ที่สำคัญต้องมีวินัย ในการผ่อนชำระ หากหมดภาระห นี้แล้ว ไม่ควรก่อ ห นี้ใหม่เพิ่มอีกเป็นอันข า ด เพราะจะทำให้มีห นี้แบบ ไม่จบไม่สิ้น มีแต่จะเพิ่มมากขึ้น

หากคุณมีสินท รั พ ย์ ก็ให้ข า ยออ กไปเป็นเงินสด เพื่อนำมาปิดห นี้ให้ได้ มากที่สุด หากมีห นี้สิน มากให้เลือ กปิดทีละรายการ ที่สามารถปิดห นี้ได้ เพื่อให้เหลือจำนวนเจ้าห นี้น้อย ที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากไม่สามารถทำได้หรือไม่มี ท รั พ ย์สินที่สามารถข า ยเพื่อปลดห นี้ได้ ก็จะเข้าสู่ กระบวนการของศาล ในระหว่างนั้นแนะนำให้เก็บเงิน ให้มากที่สุด อย่ าได้หลงระเริงกับเงินที่มี ต้องเตรียม สะสมเงินเพื่อเคลียร์ห นี้สินทั้งหมด

ที่มา the-wayoflife, parinyajai