5 สิ่งควรรู้เมื่อจำเป็นต้องจอ ดนอนหลับในรถ ขณะเดินทางไกล

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่ชอบขับรถทางไกลและมักจะง่วงนอนอยู่เป็นประรจำและะจอ ดนอนหลับในรถทุกครั้งที่ง่วง วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำคุณ หากคุณนั้นจำเป็นที่จะต้องจอ ดนอนหลับจริงๆ ในรถ กับ 5 สิ่งควรรู้เมื่อจำเป็นต้องจอ ดนอนหลับในรถ ขณะเดินทางไกล ไปดูกันว่าคุณนั้นจะต้องปฎิบัติตัวอย่ างไรบ้าง

คุณอาจจะเจอข่าวบ่อย ๆ ว่ามีคนนอนในรถยนต์แล้ว เ สี ย ชี วิ ต จึงอย ากจะให้คุณผู้อ่านนั้น ป ล อ ด ภั ย ไว้ก่อน ด้วยการนำเทคนิคนอนหลับในรถอย่ างไรให้ ป ล อ ด ภั ย มาฝากค่ะ

นพ.ประภาส จิตต าศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ( สบส. ) กระทรวงสาธารณสุข ( สธ. ) กล่าวว่า ประเทศไทยพบปัญหาประช าชน เ สี ย ชี วิ ต ขณะนอนหลับในรถยนต์ที่ติดเครื่องยนต์และเปิดแอร์ทุกปี ปีละประมาณ 1 – 2 ราย

ซึ่ง นพ.ประภาส กล่าวว่า การจอ ดรถติดเครื่องยนต์เปิดแอร์นอนในรถ และปิดกระจกมิดชิดเป็นเรื่องที่มีอันตรายมาก เwราะเท่ากับเป็นการนอนดมก๊าซพิ ษในรถ โดยก๊าซพิ ษที่ทำให้ เ สี ย ชี วิ ต

ได้แก่ คาร์บอน มอนอ กไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น อยู่ในไอเสียของรถยนต์ที่เกิดจากการเผาไหม้น้ำมัน ก๊าซสามารถไหลเวียนเข้ามาภายในตัวรถได้ทางระบบแอร์รถยนต์ ซึ่งจะมีการดูดอากาศจากภายนอ กและดูดเอาควันจากท่อไอเสียรถยนต์เข้ามาหมุนเวียนภายในรถด้วย ผู้ที่นอนภายในรถจึงสูดก๊าซพิ ษชนิดนี้เข้าไปสะสมในร่างกายโดยไม่รู้ตัว

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรม ป้ อ ง กั น และบรรเทาสาธารณภั ย ( ปภ. ) เปิดเผยว่า การสต าร์ตเครื่องยนต์ทิ้งไว้แล้วเปิดแอร์นอนเป็นภั ยใกล้ตัวที่หล า ยคน มองข้าม และด้วย

ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้น เ สี ย ชี วิ ต ได้ แต่หากเราจำเป็นต้องพักรถ จอ ดนอนเwราะขับต่อไม่ไหวจริงๆ ก็ควรต้องรู้ข้อมูลพวกนี้เอาไว้ จะได้จอ ดนอนอย่ าง ป ล อ ด ภั ย

1 ไม่ควรนอนนานเกินไป

ไม่นอนหลับในรถนานเกินไป ควรพักหลับ 30-40 นาที จะช่วยคล า ยความอ่อนล้า ทั้งนี้ก๊าซคาร์บอน มอนอ กไซด์เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เบากว่าอากาศเมื่อเข้าไปสะสมในร่างกาย ทำให้ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือ ดแดงลำเลียงออ กซิเจน

ไปสู่เซลล์ต่าง ๆ ได้น้อยลง ส่ งผลให้อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายทำงานผิดปกติ หากได้รับก๊าซคาร์บอน มอนอ กไซด์ในปริมาณมากจะทำให้ร่างกายข า ดออ กซิเจนอย่ างฉับพลันจนถึงขั้น เ สี ย ชี วิ ต ได้

2 เลือ กทำเลจอ ดที่ ป ล อ ด ภั ย และเหมาะสม

เมื่อจำเป็นต้องนอนในรถหาที่จอ ดรถพักบริเวณที่ ป ล อ ด ภั ย อาทิสถานีบริการน้ำมัน จุดพักรถริมทาง ป้อมตำรวจทางหลวง หรือบริเวณที่มีแสงไฟส่องสว่าง

ไม่จอ ดรถบริเวณที่ไม่มีอากาศถ่ายเท อาทิ ลานจอ ดรถชั้นใต้ดินเwราะอากาศไม่ไหลเวียน ทำให้สูดดมควันจากท่อไอเสียเข้าสู่ร่างกาย

ในปริมาณมากดับเครื่องยนต์และปิดเครื่องปรับอากาศ ป้ อ ง กั น เครื่องปรับอากาศดูดควันจากท่อไอเสียเข้ามาหมุนเวียนในห้องโดยสารทางช่องแอร์หรือขอบย างรอยต่อ

กระจก เปิดพัดลมแอร์แทนเครื่องปรับอากาศจะช่วยดูดอากาศจากภายนอ กให้เข้ามาหมุนเวียนในห้องโดยสาร ลดกระจกลงทั้ง 4 ด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่งเล็กน้อยเพื่อระบายอากาศ

3 อย่ าติดเครื่องทิ้งไว้และห้ามเปิดแอร์เด็ดข า ด

จากสาเห ตุการเสี ยชีวิ ต ของผู้ที่หลับในรถยนต์ ที่กล่าวไว้ในเบื้องต้น ทำให้ไม่ควรอย่ างยิ่งที่จะเปิดแอร์และสต าร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ เwราะความเสี่ยงที่จะได้รับอันตร า ย จากก๊าซคาร์บอน มอนอ กไซต์ มันไม่คุ้มที่จะเสี่ย ง

4 ลดกระจกลงเล็กน้อย

ควรลดกระจกลง 2-3 เซนติเมตร เพื่อช่วยให้มีอากาศถ่ายเท เมื่ออยู่ในที่ไม่คุ้นเคย และอาจจะเปิดพัดลมช่วย โดยการบิดกุญแจไปเปิดระบบไฟ และเปิดระบบพัดลมแอร์เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดีขึ้น หรือให้เปิดมันทุกบาน หากบริเวณนั้น ป ล อ ด ภั ย เพียงพอ

ถ้าจำเป็นต้องนอนในเวลากลางวัน อย่ าจอ ดรถต ากแดดแล้วนอนเป็นอันข า ด หรือให้หาที่ที่คาดว่าแดดจะส่องไม่ถึงแล้วจึงจอ ดนอน เwราะหากนอนในรถที่จอ ดต ากแดด จะทำให้เราได้รับความร้อน มากกว่าปกติ คล้ายกับอยู่ในเตาอบ และอาจเป็นเหตุให้ เ สี ย ชี วิ ต ได้ค่ะ

5 ปรับเบาะให้เหมาะสมและล็อ กรถให้เรียบร้อย

เพื่อ การนอนหลับที่สบายมากขึ้น ควรปรับเอนเบาะให้เหมาะสม อาจใช้หมอนเล็กๆหนุนคอ เพื่อ ป้ อ ง กั น คอพลิกเวลานอน หรือมีผ้าห่มผืนบางๆ คลุมร่างกายและสิ่งของมีค่า ป้ อ ง กั น โจรที่อาจโขยทรั พย์สินขณะหลับ และที่สำคัญควรล็อ กรถให้เรียบร้อยก่อนทุกครั้ง

แต่อย่ างไรก็ต าม ถ้าเลี่ยงได้ก็อย่ าไปนอนในรถเลยดีกว่าค่ะ มันไม่มีอะไร 100% หรอ ก

ที่มา poobpub