5 สิ่งที่ทำความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่อบอุ่น แย่ลงทุกวัน

วันนนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การกระทำที่ทำให้คนความรัก ความห่วงใยของกันและกันในครอบครัวนั้นน้อยลง และเกิดรอยร้าวขึ้นทุกๆ วัน กับบทความ 5 สิ่งที่ทำความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่อบอุ่น แย่ลงทุกวัน ไปดูกันว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างที่เราควรหันหน้าคุยกัน เพื่อความสุขของคนในครอบครัว

ความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน ยิ่งเป็นความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวด้วยแล้ว ก็ยิ่งต้องดูแลและประคับประคองให้ดี แต่ถึงแม้ว่าเราจะดูแลความสัมพันธ์ได้ดีแค่ไหน แน่นอนว่าก็ต้องมีบ้างที่บางความคิดทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเกิดรอยร้าว เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าความคิดเหล่านั้นจะมีอะไรบ้าง คิดว่าเรื่องเงินคือสิ่งสำคัญที่สุด แน่นอนว่าเงิน

ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต แต่ว่าเงินก็ไม่ใช่ทุกอย่ าง เพราะเงินไม่สามารถซื้ อความอบอุ่นหรือความรักระหว่างคนในครอบครัวได้ คงมีไม่น้อยที่พย าย ามทำงานหนัก เพื่อหาเงิน มาเลี้ยงดูครอบครัวแต่ไม่มีเวลามาอยู่กับลูกหรือคนที่รัก เพราะคิดว่าสามารถใช้เงินทดแทนเวลาที่ห า ยไปได้ แต่จริงๆ แล้ว ‘เงิน’ ไม่ใช่พ่อแม่หรือสามีภรรย าที่ดีนักหรอ กค่ะ คนทุกคน ล้วนต้องการความเอาใจใส่จากคนที่รักด้วยกันทั้งนั้น

คิดว่าเรื่องเงินคือสิ่งสำคัญที่สุด

แน่นอนว่าเงินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต แต่ว่าเงินก็ไม่ใช่ทุกอย่ าง เพราะเงินไม่สามารถซื้ อความอบอุ่นหรือความรักระหว่างคนในครอบครัวได้ คงมีไม่น้อยที่พย าย ามทำงานหนัก

เพื่อหาเงิน มาเลี้ยงดูครอบครัวแต่ไม่มีเวลามาอยู่กับลูกหรือคนที่รัก เพราะคิดว่าสามารถใช้เงินทดแทนเวลาที่ห า ยไปได้ แต่จริงๆ แล้ว ‘เงิน’ ไม่ใช่พ่อแม่หรือสามีภรรย าที่ดีนักหรอ กค่ะ คนทุกคนล้วนต้องการความเอาใจใส่จากคนที่รักด้วยกันทั้งนั้น

คิดว่าเรื่องของคนในครอบครัวไม่สำคัญ

การเอาใจใส่กันคือเรื่องสำคัญมากๆ ในการดูแลความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวทั้งพ่อแม่และลูก อย่ ามองว่าปัญหาของคนในครอบครัวคือเรื่องของใครของมัน จริงอยู่ว่าเราคงไม่สามารถแก้ ปัญหาให้กับทุกคนได้ แต่ก็ไม่ควรให้คนที่เรารักเผชิญหน้ากับปัญหาคนเดียว ควรให้กำลังใจและถามไถ่ความเป็นไปของแต่ละคนในครอบครัว แต่ก็ไม่ควรมากเกินไปจนเหมือนกล า ยเป็นการจับผิดกัน

คิดว่าคนในครอบครัวคือคนกันเองจะทำยังไงก็ได้

ความเคยชินอาจทำให้เรามองข้ามความสำคัญของคนที่อยู่ข้างๆ ตัวเรา การคิดว่าคนในครอบครัวเป็นคนกันเองแล้วเราจะทำตัวไม่น่ารัก พูดจาทำร้ า ยจิตใจ ไม่ใส่ใจ ไม่สนใจกันอาจเป็นเรื่องที่ ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเกิดความขัดแย้งได้ สงสัยไหมว่า ทำไมเราถึงถนอมน้ำใจคนอื่น มากกว่าคนในครอบครัว ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้ว คนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัว คือคนที่เราต้อง ให้ความสำคัญ ใส่ใจในความรู้สึก ถนอมน้ำใจกันให้มากที่สุดแท้ๆ

คิดว่าตัวเองทำเพื่อครอบครัวอยู่คนเดียว

ครอบครัวคือสิ่งที่คนสองคนพย าย ามสร้างขึ้น มาให้กล า ยเป็นอันหนึ่งอันเดียว เปลี่ยนจากคำว่า ‘เธอ’ และ ‘ฉัน’ เป็นคำว่า ‘เรา’ ซึ่งจะต้องใช้การร่วมแรงร่วมใจของคนสองคน ไม่ใช่ใคร คนใดคนหนึ่ง แต่ถ้าหากมีใครคนหนึ่งกำลังเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นเป็นการพย าย ามทำเพื่อครอบครัวอยู่ฝ่ายเดียวอาจเป็นเพราะว่าในบางทีเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยเกินไป จน มองข้าม

ว่าอีกฝ่ายก็กำลังทำหน้าที่ที่แตกต่างเพื่อครอบครัวอยู่เช่นกัน ดังนั้นก็ควรที่จะต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพราะอะไร ต้องคุยกันโดยที่ห้ามใช้อารมณ์ โทษอีกฝ่ายหรือโทษตัวเองเด็ดข า ด เพราะการใช้อารมณ์มีแต่จะทำล า ยความรู้สึกของกันและกัน

คิดว่าไม่จำเป็นต้องพูดเวลาไม่เข้าใจกัน

เวลาที่คนสองคนเข้าใจผิดหรือเข้าใจไม่ตรงกันหากไม่ทะเลาะก็คงจะใช้ความเงียบเข้ามาควบคุมสถานการณ์ ซึ่งการเงียบก่อนก็เป็นสิ่งที่ดี เพราะจะทำให้แต่ละคนสงบสติอารมณ์และใจเย็น มากขึ้น แต่การเงียบตลอ ดก็มีผลเสียเหมือนกัน เพราะปัญหาหรือความเข้าใจผิดนั้นจะไม่ถูกแก้ไข แต่กลับกล า ยเป็นการซุกปัญหาไว้ใต้พรม ดังนั้นจริงๆ แล้วเมื่อคนเราไม่เข้าใจกันก็ควรที่จะหันหน้า คุยกัน มากกว่าเงียบใส่กัน แต่ว่าต้องเลือ กใช้คำพูดที่คิดถึงใจอีกฝ่ายให้มากๆ อย่ าให้อารมณ์มาอยู่เหนือเหตุผล และการประชดประชันไม่ใช่คำพูดที่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเลยสักนิด

ที่มา parentsone . com, fahhsai