6 คำพูดเพิ่มกำลังใจ สร้างพลังบวกให้กับลูกได้ดี

วันนี้เราอย ากที่จะนำเสนอบทความ 6 คำพูดเพิ่มกำลังใจ สร้างพลังบวกให้กับลูกได้ดี เพื่อให้พ่อแม่มือใหม่ได้เรียนรู้ที่จะพูดกับลูกและส่ งเสริมให้ลูกได้เติบโตเป็นคนที่ดีของสังคมต่อไป ไปดูกันว่ามีคำพูดอะไรบ้างที่พ่อแม่ควรพูดกับลูก

1 พ่อแม่ภูมิใจในตัวลูกมาก

คุณพ่อคุณแม่ควรแสดงให้ลูกรู้ว่าสิ่งดีๆ ที่เขาทำได้ ไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่ ล้วนเป็นความภาคภูมิใจของคุณทั้งสิ้น

2 พ่อแม่คิดว่าลูกเจ๋งมากๆ เลย

การกล่าวชมลูกที่ดีนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรชื่นชมที่ความพย าย ามหรือความตั้งใจที่ลูกมี มากกว่ามองที่ความสำเร็จสุดท้าย เช่น ลูกเก่งมากเลยที่พย าย ามปลูกต้นไม้และดูแลมันอย่ างดี ถึงมันจะยังไม่ออ กด อ ก แต่มันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ทุกวัน เพราะการชมลูกด้วยความจริงใจจะช่วยเสริมสร้างพ ลั งบวกและทำให้ลูกมีความมั่นใจในการคิดริเริ่มทำอะไรใหม่ๆ มากขึ้น

3 ขอบคุณที่ลูกเป็นเด็กดี

คุณพ่อคุณแม่อาจจะบอ กรักลูก หรือพูดขอโ ท ษลูกบ้างบางครั้ง แต่อีกหนึ่งคำสำคัญที่ลืมไม่ได้เช่นกันก็คือ การกล่าวขอบคุณลูก คุณพ่อคุณแม่สามารถบอ กขอบคุณลูกที่ลูกเป็นเด็กดี ขอบคุณที่ลูกเชื่อฟัง หรือรู้จักช่วยงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ เพราะการขอบคุณเป็นการแสดงให้ลูกรับรู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้น มีคุณค่ากับคุณพ่อคุณแม่อย่ างไร

4 พ่อ กับแม่รักลูกเสมอ

การย้ำเตือนให้ลูกรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นรักเขา และไม่ว่าเขากำลังจะทำอะไร คุณพ่อคุณแม่อาจจะดุหรือตำหนิในการกระทำของเขา แต่สิ่งที่เหมือนเดิมก็คือเขาเป็นลูกที่คุณพ่อคุณแม่รักเสมอ

5 ลูกเป็นคนทำให้พ่อ กับแม่ยิ้มได้เสมอ

ประโยคนี้เป็นเหมือนการบอ กรักอย่ างหนึ่ง เป็นคำพูดที่ทำให้หัวใจของลูกพองโต เพราะลูกจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของความสุขของคุณพ่อคุณแม่ ลูกจะ มองเห็นคุณค่า ของตัวเอง และทำให้มีความสัมพันธ์กับพ่อแม่ที่แน่นแฟ้น มากขึ้นอีกด้วย

6 พ่อแม่เชื่อในตัวลูกนะ

ความเชื่อมั่นในตัวลูกเป็นอีกวิธีการให้กำลังใจที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะมอบให้ลูก โดยเฉพาะเวลาที่ลูกต้องเจอ กับสถานการณ์ที่รับมือได้ย าก เวลาที่ลูกรู้สึกแ ย่ รู้สึกไม่มั่นใจ ก่อนที่

จะบอ กว่าลูกควรทำหรือไม่ควรทำอะไร ลองบอ กว่าพ่อ กับแม่เชื่อมั่นในตัวลูก เชื่อว่าลูกจะจัดการและแก้ไขปัญหานั้นได้ จะทำให้ลูกมีสติและมีกำลังใจสู้กับปัญหาด้วยตัวเองได้สู้

ที่มา a b o u t m o m, f a h h s a i