6 วิ ธีรับมือ กับห นี้ที่ยืมมา ให้มีความสุขทั้งสองฝ่าย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิการรับมือ กับการเป็นห นี้ที่หยิบยืมมาให้ชีวิตมีความสุข กับบทความ 6 วิ ธีรับมือ กับห นี้ที่ยืมมา ให้มีความสุขทั้งสองฝ่าย ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

1 ถ้าบริหารแล้วยังไม่พอก็ต้องหารายได้เพิ่ม

สำนวน ที่ยังคงเป็นจริงเสมอคือประโยคที่ว่า ‘ หาให้มากกว่าใช้’ ถ้าคุณบริหารทุกอย่ าง แ ล้ ว ยั ง ไม่เป็นไปต ามเป้า คุณก็ควรจะหารายได้เพิ่มเติมครับ สำรวจว่าคุณมีศักยภาพ อะไรหรือถนัดอะไรและมันพอจะเอามาเป็นวิธีหารายได้เพิ่มเติมได้หรือไม่แล้วจงลงมือ ทำเสียเอาเวลาที่มานั่งเครียดนั่งกุมขมับมาหาเงินเพิ่มดีกว่าครับ

2 ปรับพฤติก ร ร มสิ้นคิดบางอย่ างลง

ถ้าแม้คุณจะมีบัญชีรายรับรายจ่าย หรือคุณจะรู้และเข้าใจความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอ ดีต แต่ถ้าคุณยังไม่ยอมเปลี่ยนพฤติก ร ร มตัวเองมันก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วคุณ ก็ ไ ม่ อาจหลุดพ้นจากวังวนนั้นแน่นอน จำไว้ว่าการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คุณต้อง อาศัยความอ ดทนและความตั้งใจอย่ างมาก

3 สำรวจข้อผิดพลาดในอ ดีตของตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่

ก่อนจะใช้ห นี้ได้ คุณต้องเข้าใจเสียก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้าง คุณจะได้เข้าไป แก้ไขอย่ างตรงจุด ถ้าคุณไม่สำรวจความผิดพลาดในอ ดีตเชื่อเถอะว่าในไม่ช้าวังวน เดิมๆจะกลับมาหาคุณอย่ างแน่นอน

4 บริหารเงินที่เหลือจากการตัดรายจ่ายนั้นอย่ างมีประสิทธิภาพ

จ ริ ง ๆ แล้วมันไม่ใช่แค่การบริหารเงินที่เหลือจากการจัดการรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนั้น อย่ างเดียวคุณควรจะวางแผนการเงินตั้งแต่แรกด้วยซ้ำ เงินที่ได้เพิ่มมานั้น คุณควร จะวางแผนดีๆว่าแต่ละส่วนคุณจะจัดการอย่ างไรส่วนไหนเก็บส่วนไหนกันไว้ใช้ห นี้ คุณต้องแบ่งแต่ละส่วนให้ชัดเจนครับ

5 พูดคุยให้ชัดเจนถึงเหตุผลที่เราต้องหยิบยืมเงินเพื่อน ยืมเงินญาติ

ก า ร จะขอความช่วยเหลือจากใครสักคน สิ่งแรกคือคุณต้องชัดเจน อย่ าอมพะนำ ไม่พูดความจริงคนที่จะช่วยเหลือจึงจะทราบสถานการณ์และความจำเป็นของคุณ โดยละเอียดและควรกำหนดเวลาใช้คืนให้ชัดเจนว่าคุณพร้อมใช้คืนเมื่อไหร่ และ ที่สำคัญเมื่อได้รับความช่วยเหลือมาแล้ว อย่ าได้ห า ยหน้าห า ยต าไปเชียวแม้จะ ยังไม่ถึงกำหนดชำระก็จงติดต่อ กับเพื่อนเพื่อแสดงความจริงใจตลอ ดเวลา หากคุณยังติดขัดอะไรอยู่จงบอ กเหตุผลกับเพื่อนหรือญาติเสมอ การห า ยเข้ากลีบ เมฆคุณกำลังทำล า ยตัวเองและความน่าเชื่อถือของตัวเองอย่ างน่าอ ดสูที่สุด

6 ทำบัญชีค่าใช้จ่ายเพื่อเปรียบเทียบสมดุลของรายได้และรายจ่าย

จริง ๆ สิ่งนี้เป็นหัวข้อคลาสสิคที่สุดสำหรับการสร้างวินัยทางการเงิน เ พ ร า ะมันจะ บ อ กคุณเลยว่าในแต่ละเดือนคุณมีรายได้เข้ามาเท่าไรและคุณเสียเงินไปกับเรื่อง อะไรบ้าง คุณจะได้เข้าไปจัดการกับรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเหล่านั้น

ที่มา e-yhangwa