6 แนวคิดคนจน มักสร้างห นี้ยืมสิน คนร ว ยมักสร้างตัว

วันนี้เราอย ากที่จะนำเสนอบทความเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนจนและคนร ว ยกับบทความ 6 แนวคิดคนจน มักสร้างห นี้ยืมสิน คนร ว ยมักสร้างตัว ไปดูกันว่าทำไมคนจน มักสร้างห นี้สิน และคนร ว ยถึงมักสร้างความมั่นคง

พนักงานธรรมดาอย่ างเรา ทำงานแทบต าย ยังไงคนที่ร ว ยคือ เจ้าของบริษัท แต่เราก็ต้องทน เพื่อรอรับเศษเงิ นของเขา ตอนสิ้นเดือน ทนกับการเดินทาง ไปทำงานวันละ 2 – 3 ชั่ วโมง เวลาในชีวิตเกือบครึ่ง หมดไปกับการเดินทาง เราก็สู้ทนทำไป เพราะความจนและเรา ก็ยังชอบซื้ อของแพงๆมาใช้ด้วย

วันหยุดเราชอบไปเดินดูต ามห้างหรูๆ มันชอบแบบนี้จัง อธิบายไม่ถูกหรอ ก เรารู้ว่าเป็นนิสัยคนจน และอีกไม่นาน เราจะแก้ไขนิสัยเราให้ได้ 6 ข้อนี้ที่เราจะดัดนิสัยเราให้จริงๆจังๆสักที

1 การข า ดเป้าหมายทางการเงิ น

เป็นการไม่มีแผน ด้านการเงิ นอย่ างชัดเจน โดยเฉพาะแผนการออมเงิ น ที่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้อย่ างชัดเจน ว่าในแต่ละเดือน จะออมเท่าไหร่ และในบางครั้ง แม้จะตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนแล้วว่า แต่ละเดือนจะออมเท่าไหร่ แต่พอถึงสิ้นเดือน ก็นำเงิ นในส่วนนั้นไปใช้ แทนที่จะนำเงิ นส่วนนั้นไปออม

2 หลงแบรนด์เนม

กับดักของผู้คนส่วนใหญ่ ในปัจจุบันคือ กระเป๋าเสื้อผ้า จะต้องเป็นสินค้า ที่มีชื่อเสียงหรือแบรนด์เนม แม้ว่ากระเป๋าหรือเสื้อผ้าของแบรนด์ดัง จะมีคุณภาพที่ดีกว่ายี่ห้ออื่นๆ แต่หากคุณเป็นคนที่ ไม่ได้มีรายได้สูง ก็ไม่ควรที่จะซื้ อมาใช้ แต่ควรเป็นการซื้ อ ด้วยเงิ นเก็บที่คุณสะสมไว้ น่าจะดีกว่า ไม่ควรตัดสินใจ ซื้ อทันทีเมื่อเงิ นเดือนออ ก เพราะเดือนนั้น จะทำให้คุณ ต้องหยิบเงิ นสำรอง ออ กมาใช้ร่วงหน้า และเงิ นเก็บที่คุณออมไว้ก็ลดลง ดังนั้นการออมที่คุณออมไว้ จะไม่เกิดประโยชน์ใดเลย หากคุณนำเ งินออมมาใช้กับสินค้าฟุ่มเฟือย

3 สร้างห นี้สิน

ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนสินค้า ผ่อนรถ ผ่อนบ้าน หรืออะไรก็ต ามแต่ ที่สามารถผ่อนได้ คุณผ่อนหมด ทั้งที่รายได้ของคุณ ก็ไม่เพียงพอต่อ การใช้จ่ายในแต่ละเดือน แล้วเมื่อหักค่าผ่อนต่างๆ ถ้ารายได้คุณยังไม่พร้อม ต่อ การสร้างห นี้ ควรหลีกเลี่ยง ที่จะเป็นลูกค้าเงิ นผ่อนต่างๆจะดีกว่า

4 ก่อห นี้บัตรเครดิต

การมีบัตรเครดิต เป็นเรื่องที่ให้คุณ และให้โทษ หากคุณไม่สามารถ จัดการกับค่าใช้จ่าย ที่คุณใช้ไปในแต่ละเดือน การใช้บัตรเครดิต จนเต็มวงเ งินในแต่ละเดือน ก่อให้เกิดภาระ ที่ต้องชำระ ในแต่ละเดือนที่มากขึ้น จนท้ายที่สุด คุณเลือ กชำระ แบบขั้นตํ่า และก็นำไปสู่ การเป็นห นี้บัตรเครดิตในที่สุด

5 ฟุ่มเฟือยอย ากได้ทุกสิ่ง

ทั้งที่บางสิ่ง ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็น สำหรับคุณเลย หรือบางสิ่ง ที่คุณมีอยู่แล้ว คุณกลับซื้ อมาเพิ่มอีก เมื่อถึงสิ้นเดือน เ งินเดือนเข้า แทนที่คุณจะหักเงิ นออ ก สำหรับออม คุณกลับนำเงิ นออม ไปซื้ อสิ่งของ ที่คุณอย ากได้ ความหฟุ่มเฟือย หรือ การไม่มีความยับยั่งชั่งใจ นำไปสู่ความย ากจนได้อย่ างไม่ต้องสงสัย

6 ไม่มีวินัยในการออม

จากข้างต้น เมื่อข า ดเป้าหมายที่ชัดเจน การออมจะไม่เกิดขึ้นเลย หากข า ดวินัย และความเสมอต้นเสมอปล าย ท้ายที่สุด เมื่อคุณข า ดวินัย ในการออม คุณก็จะไม่สามารถ สร้างความมั่นคง ทางการเ งินได้เลย เพราะการข า ดวินัยนั่งเอง

ที่มา yakrookaset