7 วิ ธีปล่อยมือจากความรักที่ถึงทางตัน แล้วหันกลับมารักและสร้างคุณค่าให้ตัวเอง

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการปล่อยมือจากความรักที่ถึงทางตันได้อย่ างที่เราไม่ต้องเป็นทุ ก ข์ กับบทความ 7 วิ ธีปล่อยมือจากความรักที่ถึงทางตัน แล้วหันกลับมารักและสร้างคุณค่าให้ตัวเอง ไปดูกันว่าเราจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

1 ให้อภั ยกัน

เราไม่ได้พูดถึง การให้อภั ยเขา แต่คุณต้องรู้จักให้อภั ยเราเองที่ฉุดรั้ง เขาไว้นานขนาดนี้ จงให้อภั ยตนเองที่ไม่กล้าตัดสินใจ เพราะว่าคุณรักเขา และเพราะว่าคุณเห็นแก่ตัว ที่ไม่ยอมปล่อยมือ เขาทั้งนี้การปล่อยมือ เขาไปมัน ง่ายกว่าเยอะ

2 บ่มเพาะความรักอัน บ ริ สุ ท ธิ์

ไปเยี่ยมครอบครัวบ้ าง ไปเที่ยวกับ กลุ่มเพื่อนหาเวลาไปอยู่กับคนที่ เป็นห่วงคุณจริงๆบ้ าง แต่หากคุณยังไม่พร้อมที่จะบอ กพวกเขาว่า เกิดอะไรขึ้นก็ไม่เป็นไร ทำใจให้สบายๆ ไว้ค่อยบอ กตอนที่ คุณพร้อมก็ได้เชื่อว่า คุณสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้ ในเส้นทางอันเหมาะสม เมื่อคุณห า ยดีแล้ว

3 เข้าใจเหตุผลว่าการเเยก

จากกันจึงเป็น ทางเลือ กที่ดีที่สุด ความสั ม พั น ธ์ไม่ใช่การต่อสู้เพื่อคน ที่คุณรักบางที มันอาจคุ้มค่าที่สุดเมื่อคุณเลิกต่อสู้ และยอมปล่อยมือเขา แต่หากพิจารณาดูให้ดี คุณจะรู้ว่าการทุ่มเท เพื่อสร้างความสั ม พั น ธ์ อาจไม่ได้ผลเท่าที่ควรและการจากกัน คือทางเลือ กเดียว ที่เหลืออยู่

4 หาเวลา ส่วนตัว

เมื่อเราคบหากัน บางครั้งมันหมายถึง การใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับคนที่ คุณรักไม่ผิดหรอ ก แต่คุณก็ควรหาเวลาดูแลตัวเองบ้ าง ที่สำคัญเมื่อคุณใช้ เวลาอยู่กับตัวเองเป็นประจำ ร่ า ง ก า ย และจิตใจของคุณ ก็จะรู้สึกสดชื่น การเห็นคุณค่า ของตนเองจะเพิ่ม มากขึ้นและทำให้ อาการอ กหัก บรรเทาลงได้

5 ยอมรับว่าทุก อ ย่ า ง มาถึงทางตันแล้ว

ยิ่งกว่าหัวใจสล า ย เมื่อได้เห็นความสัมพันธ์ ของตนเองพังลงต่อหน้าทั้งๆ ที่คุณ พ ย า ย า ม ทำทุก อ ย่ า ง เพื่อ รั ก ษ ามันไว้ก็ไม่ว่า จะดีแค่ไหนก็ไม่มี อะไรยั่งยืนหรอ ก คุณทำได้แค่ยอม รับความจริงเท่านั้น คุณยอมรับความจริงได้เร็วเท่าไหร่คุณ จะเดินหน้าชีวิตของ ตัวเองได้เร็วเท่านั้น

6 เว้นระยะจากความรักโรเเมนติก

อ ย่ า เพิ่งรีบกระโจน กลับเข้าไปหา ความรักพูดเลยว่าไม่ได้เรื่องหรอ ก และโอกาสที่คุณจะ เ จ็ บ หนักกว่าเดิมก็มีเยอะฉะนั้นคุณควรทิ้งระยะห่าง จากคนที่ต้องการ มากกว่าความรักอันบริสุทธิ์ จากคุณ พ ย า ย า ม ใช้ชีวิตโสดก่อน แล้วเรียนรู้สิ่งต่างๆจนกว่า คุณจะพร้อมกับ ความรักครั้งใหม่

7 ขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพ

การอ กหักอาจทำ ให้ชีวิตพลิกผัน ไปในทางที่คุณไม่เคยคิดฝัน มาก่อนทางที่ดี คุณปรึกษาผู้อื่นบ้ าง เพื่อจัดการกับอารมณ์และการเปลี่ยนแปลงนี้ สุดท้ายเขาจะนำทาง คุณไปพบกับ หนทางเยียว ย า หัวใจของคุณได้ การปล่อยมือเขาไปอาจทำให้โลกของ คุณพังทล า ยในช่วงแรก หากมันจำเป็นสำหรับคุณทั้งคู่จริงๆ ก็จงปล่อยเขาเดินออ กไปจาก ความสัมพันธ์นี้เถอะ

ที่มา hahtoom, yimlamun