8 ความเข้าใจผิดของการขับรถ ที่หล า ยคนไม่เคยรู้

วันนี้เราจะพาคุณไปดูสิ่งที่หล า ยๆ คนนั้นยังเข้าใจผิดกันเมื่อขับรถบนท้องถนน กับ 8 ความเข้าใจผิดของการขับรถ ที่หล า ยคนไม่เคยรู้ ไปดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้าง ที่ควรทำความเข้าใจใหม่ เพื่อที่จะได้ปลอ ดภั ยทั้งตัวคุรและเพื่อนร่วมทางของคุณเอง

การขับรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่หรือรถเล็ก แน่นอนว่าสิ่งสำคัญของการขับรถควรที่จะต้องระมัดระวัง ไม่ประมาทและขับขี่ต ามก ฎ จราจรที่ได้มีกันไว้ เหตุต่างๆที่มักจะเกิดขึ้นบนท้องถนน สิ่งสำคัญมาจาก ตัวผู้ขับขี่เอง มักจะมีความประมาท หรือในบางทีเราระมัดระวังแล้วแต่รถคันอื่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุขึ้นได้

วันนี้เราได้มี 8 สิ่ง ที่คนขับรถส่วนใหญ่มักจะใช้ผิด กัน มานา นทำให้เกิดเป็นอั น ต รายต่อตนเราเอง รวมถึงผู้ที่ร่วมทางบนท้องถนน ได้

1 ความเร็วการชับขี่

ความเร็วในการขับขี่นั้นเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละพื้นที่มักจะมีป้ายสัญญาณความเร็วที่ได้กำหนดเอาไว้ เราควรขับขี่ต ามป้ายจราจรบอ กเพื่อความปลอ ด ภั ยของตัวคุณเอง หากเราไปขับขี่รถยนต์ด้วยความเร็วในพื้นที่ชุมชนก็อาจจะทำให้เกิดเป็นเหตุต่างๆขึ้น มาได้

2 ความเชื่อที่ว่ารถใหญ่ผิดเสมอ

ผู้คนจำนวน มากมักจะมีความเข้าใจว่าไม่ว่าจะเกิดอุ บั ติ เหตุต่างๆที่เกิดขึ้น ฝ่ายที่เป็นคนผิดส่วนใหญ่มักจะเป็นรถใหญ่เสมอ แต่ในความเป็นจริงแล้วจะต้องมีการพิจารณาในทุกอย่ าง เพื่อความถูกต้องและความชัดเจน ไม่ใช่ว่าเป็นรถใหญ่แล้วจำเป็นที่จะต้องผิดเสมอ ปัจจุบันนี้ก็ได้มีกล้องติดหน้ารถเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยในการบันทึกภาพ บันทึกวิดีโอในขณะที่เราขับขี่ได้

3 กะพริบไฟสูงเตือน

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ขับขี่รถยนต์ จะใช้การกระพริบไฟสูงกรณีเตือนที่จะไม่ให้คนขับรถยนต์ในทางร่วมตัดเข้ามาทางตรงได้ แต่ในบางทีนั้นเนื่องจากแสงที่เป็นไฟสูงอาจจะก่อ กวนสายต าคนที่ขับรถสวน มาทำให้การเป็นอุ บั ติ เหตุบนท้องถนนขึ้นได้ ควรใช้ในเวลาที่จำเป็นเท่านั้น

4 เปิดไฟเลี้ยวซ้ายผ่ านตลอ ด

เลี้ยวซ้ายผ่ า นตลอ ดซึ่งหล า ยคนก็ยังมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้ เพราะว่าในบางแยกก็ไม่ได้ใช้ ก ฎเดียวนี้กัน ถึงแม้ว่าในแยกใดสามารถเลี้ยวซ้ายตลอ ดได้ก็จะมีป้ายสัญญาณบอ กไว้ หากว่าไม่มีก็จำเป็นที่จะต้อง รอสัญญาณไฟเขียวเหมือนกับรถยนต์ที่จะขับรถไปทางตรงเช่นเดียวกัน

5 เปิดไฟฉุ ก เ ฉิ น เพื่อไปตรง

การใช้ไฟฉุก เฉินเพื่อขอไปทางตรง ซึ่งเป็นพฤติก ร ร มที่เรามักจะเห็นกันบ่อยมากบนท้องถนน แต่สิ่งเหล่านี้จะเสี่ยงที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ต่างๆได้ด้วยเหมือนกัน ด้วยเหตุที่ว่ารถยนต์ที่อยู่อืกฝั่ง จะไม่เห็นสัญญาณไฟทั้ง 2 ด้าน เขาจะเห็นแค่ด้านเดียว บางทีอาจจะเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าจะเลี้ยวก็เป็นได้

6 เปิดไฟเลี้ยวค้างไว้นาน

การเปิดไฟเลี้ยวให้เปิดเฉพาะกรณีที่เราจะทำการเปลี่ยนเส้นทางไปทางซ้ายหรือทางขวาเท่านั้น โดยเปิดล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 30 เมตร เพื่อที่จะได้เป็นการบอ กสัญญาณรถคันข้างหลัง เพิ่มความระมัดระวังไม่ควรเปิดแช่ทิ้งเอาไว้ นานๆ

7เร่งความเร็วเมื่อสัญญาณไฟเหลือง

สัญญาณไฟเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องดู ไม่ใช่ว่าเมื่อมองเห็นสัญญาณไฟเหลืองแล้วจะเร่งเครื่อง อาจจะเกิด การปะ ทะกันได้ ให้เราชะลอความเร็วและเหยียบเบรคด้วยน้ำหนักและจังหวะที่พอเหมาะพร้อมกับการหยุดรถยนต์ข้างหลังเส้นจราจรที่กำหนดเอาไว้

ที่มา : postsod