8 เสน่ห์ของผู้หญิงที่สวย ชื่นชอบการใช้ชีวิตเรียบง่าย อยู่ที่ไหนใครๆ ก็หลงรัก

ผู้หญิงสวยๆ ใครก็หาได้ แต่ผู้หญิงที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตแบบเรียบๆ ง่าย ๆติดดินนั้นส่วนน้อยมากที่จะพบเจอกับผู้หญิงลักษณะนี้ และวันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ 8 เสน่ห์ของผู้หญิงที่สวย ชื่นชอบการใช้ชีวิตเรียบง่าย อยู่ที่ไหนใครๆ ก็หลงรัก ไปดูกันว่าเสน่ห์ของผู้หญิงติดดินนั้นมีอะไรบ้าง

ไม่ว่าใครต่างก็ต้องการความสุข มากกว่า ความทุ ก ข์ด้วยกันทั้งนั้นแหละ ไม่มีใครหรอ กที่อย ากจะมีแต่ความทุ ก ข์ แล้วปฏิเสธความสุขที่เข้ามาในชีวิต แต่ในบางครั้งนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะ เลือ กได้ว่าจะมีความสุขหรือมีความทุ ก ข์

เพราะว่าบางครั้งเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตนั้น ก็เข้ามาโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัว แต่อย่ างน้อยเราก็สามารถกำหนดมันได้ จากการใช้ชีวิตของเรา ว่าเราต้องการให้มัน เป็นไปในทิศทางแบบไหน ถ้าเราอย ากมีความสุข เราก็ต้องหลีกเลี่ยงอะไรก็ต าม

ในชีวิตของเราที่ทำให้เราเป็นทุ ก ข์ อะไรที่ทำให้เราเสียใจ เราต้อง ห้ า มเข้าไปยุ่งกับมันเด็ดข า ด ไม่อย่ างนั้นเราอาจจะ ต้องเสียใจในภายหลังได้ การไม่เอาตัวเองไปหาเรื่องใส่ตัว อย่ างน้อยก็ไม่ทำ ให้เรานั้นต้องทุ ก ข์ใจ หรือไม่สบายใจ

ทุกอย่ างนั้นมันขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเองล้วนๆ ว่าเราอย ากให้ตัวเราเองนั้นมีความสุขหรือว่ามีความทุ ก ข์ มันขึ้นอยู่กับผลการกระทำที่เราทำในชีวิตของเราเอง

1 ไม่ได้สนใจกับ ก ร ะ แ ส สังคมในตอนนี้ที่เป็นอยู่ เราทุกๆ คนมีเหตุผลของตัวเองเสมอจงใส่ใจและโฟกัสที่ตัวเรา อย่ าไปมองและอย่ าไปเหมือนใครเขา

2 ใส่ใจและให้ความสำคัญกับปัจจุบันที่เป็นอยู่ อย่ าไปยึดติดและคิดมากอยู่กับอะไรที่ผ่ าน มาแล้ว เพราะอดีตก็คืออดีตเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้ว

3 จงอยู่อย่ างพอเพียง และเพียงพอ พอในการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ ปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานเองเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และยังสามารถ ส่ งเสริมอาชีพเกษตรกรได้ดีอีกด้วยนะ

4 ใช้แต่ของธรรมดาๆ ไม่ติดหรู ไม่ติดของแบรนด์เน ม เคยเที่ยวเมืองนอ ก แล้วชอบซื้ อของแบรนด์เน มทั้งหมดแต่ตอนนี้หยุดทั้งหมดแล้ว เพราะคิดว่า ของธรรมดาๆ มันก็ใช้ได้เหมือนกัน เสี ยดายเงิน เสี ยดายทรัพย ากรโลก

5 แต่งหน้าน้อยลงมาก รู้แล้วว่าการแต่งหน้าเยอะแล้วจะดูแก่ และยังประหยัดเงินในการซื้ อเครื่องสำอ างได้เยอะมากเลยล่ะ

6 ไม่ออ กงาน ที่ไม่สำคัญกับความสุขในระยะย าว เมื่อเลิกงานมักให้ความสำคัญกับครอบครัวของเราเองและเพื่อนที่สนิทกัน มากๆ ถึงจะมีเพื่อนน้อย แต่คุณภาพนะ

7 ไม่ได้ขับรถหรู ขับรถธรรมดา เพราะรู้สึกว่าใจมันไม่ได้ชอบ รถธรรมดาก็ขับไปไหนต่อไหน ได้เช่นกันไม่จำเป็นต้องซื้ อ รถแพงๆ มาขับหรอ ก

8 ความโก ร ธ ทำให้คนเราไม่หันหน้าคุยกัน เราจึงเลือ กไม่โก ร ธ ใครนานๆใครทำดีกับเรา เราก็ดีกลับ ใครไม่ดี ก็อย่ าไปใส่ใจ ไม่ต้องเข้าไปยุ่ง

ที่มา khoddeeja, meeyim