9 สิ่ง ทำบ่อยๆ เพิ่มความน่ารักให้ตัวเอง ไปอยู่ไหนก็มีแต่คนรักคนหลง

9 สิ่งนี้ ทำบ่อยๆ เพิ่มความน่ารักให้ตัวเอง ไปอยู่ไหนก็มีแต่คนรักคนหลง

หากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่เมื่อไหนอยู่ที่ไหนก็อย ากให้มีคนรักคนหลงคุณ บทความนี้จะบอ ก 9 สิ่งนี้ ทำบ่อยๆ เพิ่มความน่ารักให้ตัวเอง ไปอยู่ไหนก็มีแต่คนรักคนหลง ไปดูกันว่าคุณนั้นจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะให้มีคนรักคนหลงคุณ

รักที่ดีคือ การที่เราไม่รักคนอื่นจนหลงลืมที่จะรักตัวเอง รักที่ดีคือ การที่เรารู้จักว่าเราควรรักคนอื่นให้พอดี ไม่รักมากจนหน้ามืดต ามัวจนเกินไป อย่ าลืมนะว่ามันไม่ผิ ดหรอ กที่เราจะรักใคร เรามีสิทธิ์ ที่จะรัก แต่เราก็ต้องเคารพสิทธิ์คนอื่นด้วยเช่นกัน เพราะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรักหรือไม่รักเราก็ได้

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ เราอย่ าลืมที่จะรักตัวเอง เพราะอย่ างน้อยในวันที่เราไม่เหลือใคร อย่ างน้อยเราก็ยังมีตัวเราเองให้เราได้รัก การที่เราทุ่มเททั้งหมดให้กับเขา จนกล า ยเป็นว่า เราไม่รักตัวเองนั้น มันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทำหรอ กนะ

เพราะคนที่ไม่คิดที่จะรักตัวเอง ก็ไม่ควรที่จะไปรักใครหรอ กนะ ขอแค่ทำให้ทุกอย่ างมันพอดีในขอบเขตของมัน ไม่มาก ไม่น้อย จนเกินไป แค่นั้นมันก็เพียงพอแล้วล่ะ

1 สัมมาคารวะคือสมบั ติอันล้ำค่า

อุปนิสั ยสำคัญที่ทำให้ใคร ๆ ต่างให้ความเอ็ นดูและชื่นชมคุณตั้งแต่แรกพบคือ กิริย าสุภาพนอบน้อมมีสัมมาคารวะกับทุกคน ไม่ควรเลือ กปฏิบัติเฉพาะกับผู้ที่มีพระคุณหรือผู้ที่อาวุโสกว่าเท่านั้นแต่ควรให้เกียรติ และสุภาพกับผู้ที่อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับคุณด้วย อย่ าลืมว่าการเป็นคนมีสัมมาคารวะ ไม่ได้ทำให้คุณดูต่ำต้อยลงแต่อย่ างใด ตรงกันข้าม คุณจะยิ่งได้รับการยกย่องชื่นชมอย่ างจริงใจจากทุกคนที่ได้รู้จัก

2 รอยยิ้มสะก ดใจ

“รอยยิ้ม” เปรียบดังประตูด่านแรกที่จะทำให้ใคร ๆ รู้สึกประทับใจคุณตั้งแต่แรกพบ ซึ่งกฎมหัศจรรย์ข้ อหนึ่งของรอยยิ้ม คือ ถ้าคุณมอบยิ้มที่จริงใจให้กับใคร ผู้รับก็มักจะส่ งรอยยิ้มเดียวกันนั้นกลับคืน มาให้คุณทันทีเช่นกันนอ กจากนี้ รศ ดรพสุเดชะรินทร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัยยังกล่าวด้วยว่า “ผลการวิจัยทางวิทย าศาสตร์ โดยใช้เครื่อง fMRI (เครื่องสแก นสม อง) ตรวจสอบปฏิกิริย าของเซ ลล์สมองพบว่า เมื่อเรายิ้ม เซลล์สมองส่วนของอารมณ์และความสุขจะถูกกระตุ้นให้ทำงานแสดงให้เห็นว่าการยิ้มทำให้คนเรารู้สึกมีความสุขมากขึ้น… โดยการยิ้มเพียงหนึ่งครั้งจะกระตุ้นให้เซ ลล์ส มองด้านความสุขทำงานเทียบเท่ากับการกินช็อ กโกแ ลตถึง 2,000 ชิ้นเลยทีเดียว”

3 เปิดใจรับ“ฟัง”

แม้คนส่ว นใหญ่มักชอบเป็นผู้พูดมากกว่าเป็นผู้ฟัง แต่แจ๊ ค วู้ดฟอร์ ด นักเขียนชื่อดังกล่าวว่า “การตั้งใจฟังเป็นการเยินยอทางอ้อมที่มนุษย์น้อยคนนักจะปฏิเสธได้”หรือพูดอีกอย่ างก็คือ การเป็นผู้ฟังที่ดีหรือฟังอย่ างตั้งใจนั้น เป็นความลับเล็ก ๆ ที่จะทำให้ใคร ๆ ประทับใจในตัวคุณโดยไม่ต้องลงทุนหรือออ กแรงใด ๆ เลย

4 อาสาช่ว ยด้วยหัวใจ

เพียงคุณมีน้ำจิตน้ำใจ หยิบยื่นความช่วยเหลือให้ผู้อื่นด้วยใจจริงโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ก็สามารถช่วยเพิ่มพื้นที่ความสุขในใจของผู้อื่นได้แล้ว สิ่งที่คุณมอบให้นั้น ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่หรือมีค่าร า ค า แพงแต่อย่ างใดการให้ในสิ่งที่เขาต้องการม ากที่สุดต่างหากที่สำคัญกว่า อาจเป็นเพียงของเล็กน้อย หรือเป็นเพียงกำลังกายที่ช่วยหยิบจับ ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ ก็ถือว่ามีคุณค่าน่าจดจำแล้ว

5 มาดดีมีชัย (ไปกว่าครึ่ง)

เราไม่ได้ขอให้คุณรีบไปตั ดชุดสูทร า ค า แพง หรือทำศัลยก ร ร มให้ดูสวยกว่าความเป็นจริง เพียงคุณหัน มาใส่ใจดูแลบุคลิกภาพให้ดูสะอาดสะอ้านและเรียบร้อยอยู่เสมอก็เพียงพอแล้วเพราะไม่ว่าคุณจะมีอุปนิสั ยน่ารัก พูดจาหวานหู หรือหน้าต าดีสักเพียงใดก็คงไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ถ้าคุณยังแต่งกายสกปรก กลิ่ น ตั วเหม็ นเ ปรี้ ย ว หรือมีกลิ่นปากรุนแรงแทบทุกครั้งที่พบกัน

6 คุยเรื่องที่เขาสนใจ

บทสนทนาที่จะทำให้ใครต่อใครประทับใจในตัวคุณคือ การเลือ กพูดคุยในเรื่องที่เขาสนใจ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักเป็นเรื่องที่เขาเคยพูดถึงอยู่บ่อย ๆ การปล่อยให้เขาได้บอ กเล่า หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนอ กจากจะทำให้เขาเพลิ ดเพลิ นและประทับใจในการสนทนากับคุณแล้ว เขายังรับรู้ถึงความเอาใจใส่ที่คุณมีให้เขาด้วย

7 มหัศจรรย์แห่งความกตัญญู

เพียงคุณแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ อาทิ คุณพ่อ คุณแม่ ญาติ ครูอาจารย์ รวมทั้งคนอื่น ๆ ที่เคยเกื้อหนุนคุณมา นอ กจากจะทำให้คนที่คุณรักมีความสุขแล้วอานิสงส์ผลบุญนี้ยังแผ่ไปยังบุคคลอื่น ทำให้ผู้ที่ได้รู้จักคุณพลอยรู้สึกยินดีสรรเสริญ และชื่นชมในตัวคุณ โดยที่คุณไม่ต้องป่าวประกาศคุณงามความดีนั้นด้วยตัวเองเลย

8 ทำให้คนที่คุณได้พบรู้สึกว่าเขาเป็น “คนสำ คัญ”

ควรให้ความสนใจจดจำรายละเอี ยดเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับคนที่คุณได้รู้จักเอาไว้บ้าง เพราะหากมีโอ กาสได้คุยกันอีกครั้ง แล้วเขารู้ว่าคุณจดจำเรื่องราวเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับตัวเขาได้เขาจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า เป็นคนสำคัญในสายต าคุณ และความรู้สึกนี้จะประทับอยู่ในใจของเขาไปอีกนานแสนนาน

9 ยึดมั่นใน“ความดี”

เค ล็ดลับสุดท้ายคือ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ใครหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมารุมรัก โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง หากการเปลี่ยนแปลงนั้นทำให้คุณต้องสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง หรือต้องฝืนใจทำในสิ่งที่ผิ ดทำนองคลองธรรมเพราะนั่นหมายความว่าคนคนนั้นหรือคนกลุ่มนั้นไม่คู่ควรกับมิตรภาพดี ๆ ที่คุณมีให้ เพียงแค่คุณคิด พูด ทำแต่สิ่งที่ดี ไม่ว่าใครก็ต้องรู้สึกสบายใจและอย ากอยู่ใกล้คุณทั้งนั้น เพราะเขาจะพลอยได้รับแต่สิ่งดี ๆ และมีความสุขย ามที่ได้อยู่กับคุณ

ขอขอบคุณ forlifeth