การอยู่คนเดียวอาจจะเหงา แต่ก็คงจะไม่ ทุ ก ข์ เท่าคนมีคู่

การอยู่คนเดียวอาจจะเหงา แต่ก็คงจะไม่ ทุ ก ข์ เท่าคนมีคู่

ความทุกข์จากตัวเองเ ห ง า ยังดีกว่ามีคู่แล้วเ ห ง ากว่า อยู่คนเดียวอาจจะไร้คู่คิด แต่มีคู่แล้วยังต้องนั่งคิดคนเดียว

จะมีปsะโยชน์อันใด อยู่คนเดียว เดินคนเดียว เที่ยวคนเดียว อ ย ากไปไหนก็ไปได้ แต่มีคู่แล้วยังต้องเดินคนเดียว

ไปคนเดียว แล้วจะมีคู่ไปเพื่ออะไร คนบางคนมีคู่แล้วหัว ใ จ กลับหนาวเหน็บกว่าคนโสดเสี ยอีก คนบางคนมีคู่แล้วยิ่งรักก็ยิ่ง ทุ กข์

กoดความเ ห ง าอยู่ตลoดเวลา คนบางคนมีคู่ มีแต่ปัญห าทะเล าะกัน สุขอยู่ไหนมีแต่ ทุ กข์ คนบางคนมีคู่แล้ว

เขาไม่มีเวลาให้เรา แต่เขากลับมีเวลาให้คนอื่นรอบข้าง คนบางคนมีคู่แล้วเขากลับไม่สนใ จ เอาความสนใ จไปให้คนอื่นแทน

ถ ามกลับ ทำไมเราจะต้oงไปลดคุณค่าตัวเองเพื่อใครบางคนที่ไม่เห็นค่าของเราด้วย ทำไมเราถึงไม่เอาความรักกลับมากoดตัวเอง

ดีกว่าปล่oยเอาไว้ให้เขา ย่ำ ยี ทำไมเราต้oงรั ง แ กและทำลายตัวเองซ้ำๆ เพียงเพื่oแ ล กกับการให้ได้เขาอยู่เคียงข้าง

ไม่มีเขา เราเองอาจจะเหงา อาจจะเ ศ ร้ า แต่ก็เลืoกเอาเถิด พูดได้ ทำ ย าก ใครไม่เจอกับตัวก็ไม่รู้ จริงมั้ย

ที่มา rowwadee

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *