คนหลายใจไม่เคยจริงใจกับใคร สุดท้ายจะไม่เหลือใครให้รักและคิดถึงสักคน

คนหลายใจไม่เคยจริงใจกับใคร สุดท้ายจะไม่เหลือใครให้รักและคิดถึงสักคน คุณไม่ได้ไร้ค่า …

Read More