มีเพื่อนน้อยไม่ใช่ไม่มีใครคบ แต่เพื่อนที่เขามีอยู่ตอนนี้คือดีที่สุดแล้ว ก็ได้

มีเพื่อนน้อยไม่ใช่ไม่มีใครคบ แต่เพื่อนที่เขามีอยู่ตอนนี้คือดีที่สุดแล้ว ก็ได้ …

Read More

คนมีความสุขที่สุด ไม่จำเป็นต้องมีมาก เพียงแต่เป็นคนธรรมดาที่รู้จักพอ ก็สุขที่สุดแล้ว

คนมีความสุขที่สุด ไม่จำเป็นต้องมีมาก เพียงแต่เป็นคนธรรมดาที่รู้จักพอ …

Read More

ตอนสบายอย่าได้มองหาคนอื่นเข้ามา เพราะตอนลำบากเขาไม่ได้อยู่กับเรา

ตอนสบายอย่าได้มองหาคนอื่นเข้ามา เพราะตอนลำบากเขาไม่ได้อยู่กับเรา คนเราถ้ารักกันจริงๆ …

Read More