ไม่จำเป็นต้องนั่งเสียดาย กับเวลาที่ผ่านมา ถ้ามันไม่ใช่ก็ถอยออกมาดีกว่า

ไม่จำเป็นต้องนั่งเสียดาย กับเวลาที่ผ่านมา ถ้ามันไม่ใช่ก็ถอยออกมาดีกว่า …

Read More

เหตุผลที่ผู้หญิงแก่เร็วเพราะใส่ใจคนในครอบครัว จนลืมเอาใจใส่ตัวเอง

เหตุผลที่ผู้หญิงแก่เร็วเพราะใส่ใจคนในครอบครัว จนลืมเอาใจใส่ตัวเอง ในชีวิตของผู้หญิง …

Read More

เขาไม่รักแล้วก็อย่ารั้งให้เสียเวลา อย่ามัวเสียดายเวลาที่ผ่านมา

เขาไม่รักแล้วก็อย่ารั้งให้เสียเวลา อย่ามัวเสียดายเวลาที่ผ่านมา เมื่อเขาไม่รักราแล้ว …

Read More

เมื่อคนรักนอกใจ อย่าไปทนให้เหนื่อยใจ เดินออกมาหาสิ่งใหม่ให้ชีวิตมีความสุข

เมื่อคนรักนอกใจ อย่าไปทนให้เหนื่อยใจ เดินออกมาหาสิ่งใหม่ให้ชีวิตมีความสุข …

Read More

ในเรื่องของความรัก อย่าใช้แค่หัวใจอย่างเดียว เราต้องรู้จักใช้สมoงไตร่ตรองด้วย

ในเรื่องของความรัก อย่าใช้แค่หัวใจอย่างเดียว เราต้องรู้จักใช้สมoงไตร่ตรองด้วย …

Read More