ตัวเลขเดือนเกิดทั้ง 12 เดือน บอ กความเป็นตัวตนที่ซ่อนอยู่ในใจลึกๆ ได้

คุณนั้นเคยสังเกตุไหมว่านิสัยของแต่ละคนที่เกิดในแต่ละเดือนนั้นจะแตกต่างกัน และคนที่เกิดเดือนเดียวกันจะมีนิสัยที่คล้ายๆ กัน …

Read More

ส่วนไหนของร่างกายที่คุณชอบจะทำความสะอาดก่อน

ในวันที่ที่อากาศร้อนคุณนั้นอย ากที่จะอาบน้ำเพื่อที่จะให้ความสดชื่นกับร่างกาย และส่วนไหนของร่างกายที่คุณนั้นชอบที่จะทำความสะอาดก่อนเป็นอันดับแรก …

Read More