กราบไหว้ให้เป็น เปลี่ยนชีวิตของคุณได้

หากวันนี้คุณกำลังอยู่ในช่วงขาลงของชีวิต เราจะแนะนำวิธีเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ กับบทความ กราบไหว้ให้เป็น เปลี่ยนชีวิตของคุณได้ ไปดูกันว่าเมื่อคุณทำต าม ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหน

สำหรับเรื่องราวที่เราจะนำมาฝากคุณผู้อ่านในวันนี้ เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ ประโยชน์ต่อจิตใจ สำหรับท่านใดในช่วงนี้กำลังเจอกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชคที่ไม่มีหนทางจะแก้

วันนี้เรามีเคล็ดลับการบูช าที่เป็นการเสริมโชคเสริมลาภ เสริมบุญบารมีให้ตัวท่านเองนะสูงขึ้น สำหรับคนที่เป็นช าวพุทธทุกคน ควรรู้เอาไว้ว่า พระสิวลี อันนั้นเป็นพระอรหันต์ที่เรียกได้ว่ามีบารมีสูงเลิศในเรื่องของโชคการเงินการทอง ไม่ว่าท่านจะไปอยู่ที่แห่งใด ก็จะนำพาความสุขความรุ่งเรืองมาให้

พระสิวลีมีอิทธิพลในเรื่องของมหาสิทธิโชค บูช าเพื่อ การเงินที่ไหลมาเทมา ให้พร้อมกับความร่ำร ว ยที่กำลังจะเกิดขึ้น ความมั่งคั่งจะเข้ามาสู่ตัวท่านให้เจริญรุ่งเรือง ดังนั้นแล้วเราควรที่จะบูช าพระสิวลีเป็นประจำ

การกราบไหว้บูช าพระสีวลี บูช าแล้วชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เนื่องจากต ามตำราโบราณได้บอ กเขาไว้ว่า พระสิวลีนั้นเป็น 1 ใน 80 พระอสีติมหาสาวกหรือศิษย์เอ กของพระพุทธเจ้า เพราะว่าหล า ยคนเคยคุ้นเคยและเห็นกัน มากมายกับรูปลักษณ์ของพระสิวลีที่เป็นพระภิกษุ

ทางด้านมือขวาถือไม้เท้า มือซ้ายแบกกรด แล้วก็สะพายบาตร สะพายย่ าม เครื่องอัฐบริขาร ซึ่งพระพุทธเจ้านั้นได้ยกย่องพระสิวลีว่าเป็นเอ กทัตคะในเรื่องของการมีโชคและลาภ เพราะท่านเป็นผู้ที่มีบุญบารมีสูง

คาถาที่เราจะนำมาฝากในวันนี้ เป็นของหลวงพ่อเกษม เขมโก แห่งจังหวัดลำปาง การที่เราจะขอได้จากพระสิวลีที่ได้ผลนั้น จะต้องมีเคล็ดลับที่สำคัญ จะต้องเป็นคนที่ทำมาหากินโดยความซื่อสัตย์

สุจริต เป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียร ไม่มักใหญ่ใฝ่สูง ไม่เอาหน้าเอาต า เป็นคนที่ชอบช่วยผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ สละซึ่งประโยชน์ส่วนตน การสวดนั้นจะต้องสวดให้ครบ 5 จบในการสวด 1 ครั้ง

การบูช าพระสีวลี ที่ถูกวิธี

เพื่อให้ได้ซึ่งมาลาภยศ ชื่อเสียงที่ขจรไปไกล พร้อมรับความร่ำร ว ย มั่งมคั่งที่จะเข้ามาอย่ างรวดเร็ว เราจึงควรบูช า พระสีวลี เป็นประจำ ท่านทรงเป็นพระภิกษุสงฆ์แห่งโชคและลาภ เงินทอง

และความสมบูรณ์มั่งคั่งที่ไม่เคยข า ด และความศรัทธานี้ก็ยังคงปรากฏอย่ างเด่นชัด สืบทอ ดมาจนปัจจุบันนี้ หากผู้ใดบูช าพระสิวลีอย่ างถูกต้อง ก็จะพบความร่ำร ว ยอย่ างรวดเร็ว และมีกินมีใช้ไม่ข า ด

เคล็ดลับวิธีการบูช าพระสิวลี

ให้ตัวเรานั้นเริ่มต้นจากการหมั่นทำบุญ ทำทานในที่ที่มีความย ากลำบาก นั่นคือหัวใจของการบูช าพระสีวลี เพื่อให้เป็นผลดีต่อตัวของท่าน เพราะในอดีตทุกๆช าติที่ผ่ าน มานั้นพระสิวลีท่านจะทำบุญด้วยใจที่ศรัทธาอย่ างเต็มเปี่ยม ทำบุญด้วยศรัทธาอย่ างเต็มร้อย

แม้ว่าของที่ท่านทำบุญนั้นจะมีร า ค าที่ไม่แพง แต่ก็เป็นการถวายด้วยจิตใจที่ทรงคุณค่า เพราะเป็นการให้ในสิ่งที่ผู้รับมีความต้องการ ดุจการได้น้ำในทะเลทราย ดุจการได้อาหารในย ามหิว

การบูช าพระสีวลี นั้นให้บูช าด้วย

1 น้ำผึ้ง

2 ผลไม้สด

3 ดอ กไม้ขาว หรือ ดอ กไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือ ดอ กบัวทุกชนิด อย่ างละ 3 ดอ ก 5 ดอ ก หรือ 7 ดอ ก ก็ได้

4 น้ำสะอาด 1 แก้ว โดยลอยดอ กมะลิไว้บนน้ำ แล้วจุดธูป 3 ดอ ก

5 เทียนบูช า 1 เล่ม

เคล็ดโบราณนั้นกล่าวไว้ว่า การถวายผลไม้สด และน้ำผึ้งควรถวายในวันพฤหัสบดี ส่วนวันเสา ร์ควรถวายอาหารจากทะเล หรืออาหารที่ปรุงจากต้นบัว แล้วอธิษฐานจิตขอให้โชคสำเร็จ สมหวัง

และเมื่อท่านได้โชคได้ลาภสมดังหวังแล้ว จะต้องทำบุญเลี้ยง หรือถวายสังฆทานเพื่อเป็นการต่อโชคให้มาไม่ข า ดสาย การสวดพระคาถาขอลาภพระสีวลี ต้องอยู่ในสมาธิที่สงบแน่วแน่ จิตใจไม่ส่ายไปมา ไม่คิดถึงในเรื่องอื่น ต ามองที่คาถาบูช า หรือหลับต าภาวนานึกถึงตัวอักขระต ามไป

คาถาบูช าพระสิวลี

สีวะลี มะหาเถโร เทวดาต านะระปูชิโต โสระโห ปัจจะย าทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ

สิวลีจะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะย าทิมหิ อะหัง มันทามิ สัพพะทาฯ

สิวะลีเถระคุณังเอตัง โสตถุลาภัง ภะวันตุฯ

คาถาบทนี้ท่านให้ภาวนาก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนแล้วก่อนไปทำงานนอ กบ้าน เชื่อว่าจะทำให้เกิดลาภร่ำร ว ยในการค้าข า ย สะดวกในเรื่องธุรกิจ ใครที่คิดไม่ดี จะกลับกล า ยเป็นมิตร มีแต่ความสุขสันติชีวิตตลอ ดไป

ที่มา Postsod