จงจำไว้ดูคนควรดูให้ถูก ไม่ใช่ไปดูถูกคนอื่น ไม่ว่าเราจะรู้จักเขาดีพอ หรือไม่รู้จัก

วันนี้เราอย ากที่จะนำเสนอข้อคิดการใช้ชีวิตรวมกับผู้อื่นทั้งที่เรารู้จักและไม่รู้จัก กับบทความ …

Read More

6 กับดักของคนวัยทำงาน จงรักงานได้ แต่อย่ ารักบริษัทมากจนเกินไป

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ที่คนที่กำลังทำงานประจำอยู่ไปเรียนรู้ข้อคิดการทำงานที่เรานั้นรักและทุ่มเทเวลาทั้งหมดของชีวิตนี้ให้กับงานที่เรารัก กับบทความ …

Read More